Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mam.pu] | ممڤو

Definisi : akronim bagi Manpower and Ad-ministrative Modernization Planning Unit (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mam.pu] | ممڤو

Definisi : 1. sanggup (dapat, kuasa) melakukan sesuatu: ramai ibu bapa yg tidak ~ membeli seluar baju utk anak mereka; 2. kaya, berada: awak orang ~; memampukan membolehkan: jumpaan teks ini ~ kita membuat kesimpulan berikut; kemampuan 1. kesanggupan (utk melaku­kan sesuatu), kebolehan, kekuatan: Malay-sia akan memperkuat angkatan bersenjata-nya sesuai dgn ~nya; 2. kekayaan; berkemampuan 1. mempunyai kesang­gupan (kebolehan, kekuatan); 2. mempunyai kekayaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mam.pu] | ممڤو

Definisi : sanggup melakukan atau sanggup mengadakan sesuatu; berupaya: Saya masih belum ~ membeli rumah. kemampuan kesanggupan utk melakukan atau utk mengadakan sesuatu; kebolehan. berkemampuan mempunyai kemampuan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
mampu
1. Bersinonim dengan berada
( berharta, berwang, berduit, )
(kata kerja:)

2. Bersinonim dengan kaya
( senang, mewah, )
(adjektif:)

3. Bersinonim dengan boleh
( dapat, berupaya, sanggup, terdaya, bersedia, terlarat, terbuat, lalu, bisa, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : kemampuan,

Peribahasa

Ada padi,
     segala menjadi.

Bermaksud :

Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Beremas kemas, berpadi menjadi).

 

Lihat selanjutnya...(3)

49

Don't bite off more than you can chew

Jangan lakukan sesuatu pekerjaan atau tindakan yang tidak mampu ditangani atau yang melebihi kebolehan diri.

Panjang langkah koyak pesak seluar, tinggi loncat tembuk ubun-ubun

Don't bite off more than you can chew. This mega project is far too complex to be handled by a single person. You'd better forget.

Panjang langkah koyak pesak seluar, tinggi loncat tembuk ubun-ubun. Projek raksaksa itu terlalu rumit dan sukar untuk kau tangani seorang. Lebih baik kau lupakan sahaja.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(22)

Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
insolventadj (tech) tak /mampu bayar, solven/: bankruptcy proceedings were taken against the ~ company, prosiding kemuflisan dibuat thdp syarikat tak mampu bayar itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
affordvt 1. be able to pay, mampu: we can’t ~ the rent, kami tdk mampu membayar sewa; can you ~ a new car?, mampukah kamu membeli kereta baru?; 2. be able to do, to spare (st) boleh: I can ~ to wait, saya boleh menunggu; he cannot ~ to miss the train, dia tdk boleh ketinggalan kereta api; we cannot ~ any error, kami tdk boleh membuat kesilapan sama sekali; 3. give, offer, memberi: the job ~s her great satisfaction, pekerjaan itu memberinya kepuasan; trees that ~ ample shelter, pokok-pokok yg memberi naungan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
solvent 2. capable of meeting financial obligations, mampu bayar: many firms in the building industry are barely ~, banyak firma dlm perusahaan bangunan hanya setakat mampu bayar;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
afloat7. out of debt, solvent, mampu membayar hutang: despite the financial difficulties it faces the company is still ~, walaupun mengalami kesulitan kewangan, syarikat itu masih mampu membayar hutang;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
self-sufficiencyn (of a country etc) mampu diri: until the island achieves ~, the Government will continue to supply the necessary fuel, kerajaan akan terus membekalkan bahan api sehingga pulau itu mampu diri.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
self-sufficientadj 1. (of a country etc) mampu diri: as far as petroleum is concerned, we expect to be ~ by the end of next year, setakat yg berkenaan dgn minyak petrol, kami menjangkakan bahawa kami akan menjadi mampu diri menjelang hujung tahun depan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
punch 1 pull o’s ~es, restrain os from attacking as hard as one is able, a. (physically) tdk menumbuk sekuat yg mampu: he began to pull his ~es halfway through the bout, dia mula tdk menumbuk sekuat yg mampu pd pertengahan pertandingan itu; b. (verbally), (usu in negative form), (colloq) bercakap baik-baik: why should I pull my ~es when I have been so unfairly criticized, mengapa harus saya bercakap baik-baik sedangkan saya dikritik dgn begitu tdk adil;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
insolventn (orang yg) tak /mampu bayar, solven/.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
pastsekarang dia tdk lagi berminat; b. (able to do st) tdk /mampu, berdaya/ utk: the old horse is ~ work now, kuda tua itu tdk berdaya utk bekerja sekarang; 6. beyond certain stage, melewati: an actress long ~ her prime, seniwati yg telah melewati zaman kemuncaknya; a hill resort that is now ~ its former glory, bukit peranginan yg kini telah melewati zaman kegemilangan silamnya; 7. beyond certain point, level, lebih drpd, melebihi: I barely got ~ the third page, saya belum lagi membaca lebih drpd halaman tiga;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
so ~ much, sekian banyak: we can only afford ~ much for non-essentials, kami cuma mampu membayar sekian banyak utk barang yg tdk betul-betul perlu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
1234

Kembali ke atas