Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : sj tumbuhan (pokok dan buahnya), mempelam, Mangifera indica dll. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : ibu kunci, pedal ayam; bermangga berkunci dgn mangga, dipasang mangga: kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun datang dan membuka pintu pagar yg ~ itu; memangga mengenakan ibu kunci, mengunĀ­ci: ia sedang ~ pintu biliknya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : ; sakit ~ bengkak (yg biasanya berĀ­nanah) pd celah kelangkang, buah kelenjar yg bengkak. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : nama sj pokok atau buahnya (buahnya hampir serupa dgn buah pauh); mempelam, Mangifera indica. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


Definisi : ibu kunci yg disangkutkan pd pintu dll; pedal ayam. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
mangga (kata nama)
Bersinonim dengan mempelam, pauh, kuini.,

Puisi
 

Putik pauh tangkainya mangga,
     Disambar buaya sambil berenang;
Sudah jauh dipandang mata,
     Hati mana dapat tak senang.


Lihat selanjutnya...(7)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
น nama baik: เรื่ องน ั ้นทำ ให ้ ชื่ อเสียงของเขาเสียไป Kes itu menjejas­ kan nama baiknya. ชุก [cuk] ว 1 banyak: หน ้ าร ้ อนเป็น ฤดูมะม ่ วงชุก Mangga banyak pada mu­ sim panas. = ชุกชุม ชุม 2 kerap: ภาคใต ้ ฝนตกชุกเหลือเกิน Hujan turun sangat kerap di selatan. ชุกชุม [-cum] ดู ชุกความหมายที่ 1 ชุด [cut] น 1 (เส ื้ อผ AM ด 153 ดอกไม ้ ไฟ [-ma:ifai] น bunga api ดอกยาง [-ya:] น bunga tayar ดอง [d:] ก 1 menjeruk: แม ่ ดองมะม ่ วง Ibu menjeruk mangga. ว 2 jeruk: น ้ อง ฉ ั นชอบกินมะม ่ วงดอง Adik saya suka ma­ kan mangga jeruk. ดอน [d:n] น tanah tinggi ดอม [d:m] ดู ดม ด
Kamus Thai 2.indb
ม [rom] น 1 (เครื่ องใช ้ ) payung: 2 (เงา) naungan: ชาวนาคนนั้ นนั่ งอยู ่ ใต ้ ร ่ มมะม ่ วง Pe- sawah itu duduk di bawah naungan pokok mangga. ร ่ มชูชีพ [-cu:ci  :p] น paracut, payung terjun ร ่ มไม ้ [-mai] น naungan pokok ร ่ มเย็น [-yen] ว aman, sejahtera: หลังจาก ปัญหานั้ นได ้ าราชการจังหวัดเอื้ อเฟื้ ออาหารแก ่ นักกีฬา Ga­benor telah menyumbangkan ma­kanan untuk ahli sukan. เอื้อม [am] ก 1 (สูง) mencapai: สุดา เอื้ อมไปเก็บมะม ่ วงสุกลูกหนึ่ ง Suda menca- pai sebiji mangga masak. 2 (ไกล) men- jangkau: เขาเอื้ อมหยิบดินสอที่ วางอยู ่ บนโต ๊ ะ Dia menjangkau pensel yang terletak di atas meja. เอือมระอา [-raa:] ก jemu, bosan: ทุก คนเอือมระอากับพฤติกรรมของชายคนนั้ นแล ้ ว
Kamus Thai 2.indb
mapra:w] น kelapa มะพร ้ าวห ้ าว [-ha:w] น kelapa semantan มะเฟือง [mafa] น belimbing, be- limbing besi มะไฟ [mafai] น rambai มะม ่ วง [mamua] น mangga, pauh มะม ่ วงหิมพานต ์ [mamuahi  m- mapa:n] น gajus, janggus มะมุด [mamut] น bacang มะเมีย [mamia] น tahun kuda มหึมา มะเมีย Kamus Thai 2.indb 286 4 emak แม ่ ค ้ า [-ka:] น peraih perempuan แม ่ คร ัว [-krua] น tukang masak แม ่ ท ัพ [-tap] น panglima แม ่ กุญแจ [-kuncε:] น mangga, ibu kunci แม ่ งาน [-a:n] น pengelola แม ่ นม [-nom] น ibu susu, ibu susuan แม ่ น ้ ำ [-na:m] น sungai แม ่ บท
Kamus Thai 2.indb
pengemis itu menjadi kaya. ว 2 lalu, lepas: ปีกลาย tahun lalu กลายพันธุ ์ [-pan] ก berubah baka: มะม ่ วงต ้ นนี้ กลายพ ั นธุ ์ แล ้ ว Pokok mangga ini sudah berubah baka. กล ่ าว [kla:u] ก berkata กล ่ าวโทษ [-to:t] ก mensabitkan: ศาล ได ้ กล ่ าวโทษจำเลยในความผิดจำหน ่ ายยาเสพติด Majistret telah mensabitkan kesalahan ้ นไม ้ ใหญ ่ น ั ้น Dia menggu- nakan jentolak untuk menumbangkan pokok besar itu. 3 tumbang: มะม ่ วงต ้ นน ั ้น โค ่ นเพราะโดนพายุ Pokok mangga itu tum- bang dilanda ribut. โค ่ นล ้ ม [-lom] ก (รัฐบาล) menjatuh- kan, menggulingkan: ฝ ่ ายค ้ านหว ั งจะ โค ่ นล ้ มร ั ฐบาล

Kembali ke atas