Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.nu.sia] | ماءنسي

Definisi : makhluk yg mempunyai akal budi, insan, orang: ada pun jenis yg tinggi sekali antara segala haiwan ialah ~; ~ utama manusia yg terbaik; memanusiakan menjadikan seseorang mem­punyai sifat-sifat manusia yg mulia: peranan sastera adalah utk ~ manusia dan menim-bulkan keindahan dlm jiwa mereka; kemanusiaan perihal manusia, sifat-sifat manusia: tetapi sekarang ia pandai berhujah tentang manusia dan ~, tentang dunia dan keduniaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.nu.sia] | ماءنسي

Definisi : makhluk Allah yg berjasad dan berakal fikiran; insan. kemanusiaan hal-hal yg berkaitan dgn manusia: peri~ perasaan atau perangai yg layak bagi manusia. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
manusia (kata nama)
Bersinonim dengan insan, orang, anak Adam, hamba Allah, keturunan Adam, bani Adam, cucu-cicit Adam;,
Kata Terbitan : kemanusiaan,

Puisi
 

Anak India membawa madat,
     Dari Kedah langsung ke Bali;
Hidup manusia biar beradat,
     Bahasa tidak berjual-beli.


Lihat selanjutnya...(14)
Peribahasa

Pulai berpangkat naik,
     manusia berpangkat turun.

Bermaksud :

Manusia mati mestilah meninggalkan nama dan perbuatan yang baik.

 

Lihat selanjutnya...(51)

356

Man proposes, God disposes

Manusia boleh merancang dan berusaha tetapi Tuhan yang menentukan segala-galanya.

Manusia merancang, tuhan menentukan

“If Plan A fail, we have Plan B. Each has been meticulously planned,'' said the manager. ''But what if Plan B fails too?'' asked the director. '' Man proposes, God disposes, sir' replied the manager.

"Sekiranya Pelan A gagal, kita ada Pelan B. Setiap pelan ini telah dirancang dengan amat teliti,'' kata pengurus itu. ''Tetapi jika Pelan B pun gagal?'' tanya tuan pengarah. '' Manusia merancang, tuhan menentukan, tuan'', jawab pengurus.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(85)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
bedudun[b«.du.dun]kata adjektifberkenaan kumpulan manusia yang berbondong-bondong, berduyun-duyun dan bertali arus.Setat pagi tadi orang berdudun ataeh jalan pi tengok Pesta Langkawi.[s«.tAt pA.gi tA.di .ÒAN b«.du.dun A.tAEh dZA.lAn pi tE.N/ pEs.tA lAN.kA.wi]Sejak pagi tadi, orang ramai bertali arus di jalan kerana menyaksikan Pesta Langkawi.
tengelong[t«.N«.loN]kata namasejenis hantu yang berkepala (manusia) tanpa badan (tetapi mempunyai bahagian-bahagian dalam perut), penanggal; tenggelong.Orang kampong dok sibok pasai depa dok jumpa tenggelong tiap malam.[.ÒAN kAm.poN do/ si.bo/ pA.sAj dE.pA do/ dZum.pA t«.N«.loN ti.jAp mA.lAm]Orang kampung sibuk kerana mereka selalu berjumpa dengan hantu penanggal setiap malam.
tenggelong[t«N.g«.loN]kata namasejenis hantu yang berkepala (manusia) tanpa badan (tetapi mempunyai bahagian-bahagian dalam perut), penanggal; tengelong.Orang kampong dok sibok pasai depa dok jumpa tenggelong tiap malam.[.ÒAN kAm.poN do/ si.bo/ pA.sAj dE.pA do/ dZum.pA t«N.g«.loN ti.jAp mA.lAm]Orang kampung sibuk kerana mereka selalu berjumpa dengan hantu penanggal setiap malam.
melewaq[m«.lE.wA)Ö]kata kerjamerayau, berkeliaran, berjalan ke sana ke mari (manusia, burung dan lain-lain); kelewar.Awat la mak pak depa dok biaq anak-anak depa dok melewaq tak tentu masa kat kompleks beli-belah tu.[A.wAt lA mA/ pA/ dE.pA do/ bi.jA)Ö A.nA/.A.nA/ dE.pA do/ m«.lE.wA)Ö tA/ t«n.tu mA.sA kAt kom.pleks b«.li.b«.lAh tu]Kenapa ibu bapa membiarkan anak-anak mereka berkeliaran tidak tentu masa di kompleks membeli-belah itu.
kelewaq[k«.lE.wA)Ö]kata kerjamerayau, berkeliaran, berjalan ke sana ke mari (manusia, burung dan lain-lain); melewaq.Apa depa buat dok kelewaq tang tu?[A.pA dE.pA bu.wAt do/ k«.lE.wA)Ö tAN tu]Mengapa mereka merayau-rayau di tempat itu.
ketibat[k«.ti.bAt]kata namasejenis serangga (seperti tuma, tungau) yang menggigit pada kulit manusia atau haiwan. Biasanya terdapat di pokok.   
jerembap[dZ«.Ò«m.bAp]kata kerjaterserempak, bertembung, bersua dengan tidak diduga, berjumpa dengan tidak disangka-sangka (manusia, binatang dan lain-lain); jeromoh.Hang tau dak, aku jerembap dengan pak belang masa aku menebaeh kebon pagi tadi.[hAN tAw dA/ A.ku dZ«.Ò«m.bAp d«.NAn pA/ b«.lAN mA.sA A.ku m«.n«.bAEh k«.bon pA.gi tA.di]Engkau tahu tidak, aku terserempak dengan harimau sewaktu aku menebas di kebun pagi tadi.
wing[wiN]kata namaalat pemerah tebu (air) yang dibuat daripada kayu dan diputarkan dengan bantuan tenaga haiwan atau manusia.La ni orang tak guna dah wing nak perah tebu, orang guna mesen tebu.[lA ni .ÒAN tA/ gu.nA dAh wiN nA/ p«.ÒAh t«.bu .ÒAN gu.nA me.sen t«.bu]Zaman sekarang orang tidak lagi menggunakan wing untuk memerah tebu, tetapi menggunakan mesin tebu.
meloko[m«.l.k]kata kerjaberdiam diri sambil menundukkan kepala kerana takut, tidak berani melawan dan sebagainya (biasanya kepada manusia).Depa tu kat kampong sendiri bukan maen belagak, masok kampong orang meloko saja.[dE.pA tu kAt kAm.poN s«n.di.Òi bu.kAn mAen b«.lA.gA/ mA.so/ kAm.poN .ÒAN m«.l.k sA.dZA]Mereka itu hanya berlagak berani di kampung sendiri, tetapi apabila berada di kampung orang, diam pula.

Kembali ke atas