Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.nu.sia] | ماءنسي

Definisi : makhluk yg mempunyai akal budi, insan, orang: ada pun jenis yg tinggi sekali antara segala haiwan ialah ~; ~ utama manusia yg terbaik; memanusiakan menjadikan seseorang mem­punyai sifat-sifat manusia yg mulia: peranan sastera adalah utk ~ manusia dan menim-bulkan keindahan dlm jiwa mereka; kemanusiaan perihal manusia, sifat-sifat manusia: tetapi sekarang ia pandai berhujah tentang manusia dan ~, tentang dunia dan keduniaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.nu.sia] | ماءنسي

Definisi : makhluk Allah yg berjasad dan berakal fikiran; insan. kemanusiaan hal-hal yg berkaitan dgn manusia: peri~ perasaan atau perangai yg layak bagi manusia. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
manusia (kata nama)
Bersinonim dengan insan, orang, anak Adam, hamba Allah, keturunan Adam, bani Adam, cucu-cicit Adam;,
Kata Terbitan : kemanusiaan,

Puisi
 

Anak India membawa madat,
     Dari Kedah langsung ke Bali;
Hidup manusia biar beradat,
     Bahasa tidak berjual-beli.


Lihat selanjutnya...(14)
Peribahasa

Pulai berpangkat naik,
     manusia berpangkat turun.

Bermaksud :

Manusia mati mestilah meninggalkan nama dan perbuatan yang baik.

 

Lihat selanjutnya...(51)


Glosari Dielek Melaka

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
beterombe[b«.t«.Äom.b«]kata kerjakejar-mengejar dalam kalangan manusia, biasanya kanak-kanak di atas lantai papan rumah kampung, atau binatang biasanya tikus, di atas siling sehingga mengeluarkan bunyi bising.Kuceng tak de, tikus beterombe kat siling.[ku.tSeN tA/ d« ti.kus b«.t«.Äom.b« kAt si.liN]Kucing tidak ada, tikus kejar mengejar di atas siling.
loyah[lo.jAh]kata adjektifberkenaan mulut manusia atau benda yang besar.Nak senang isik ae, carik le tempayan mulut loyah.[nA/ s«.nAN i.si/ Ae tSA.Äi/ l« t«m.pA.jAn mu.lut lo.jAh]Nak senang isi air, carilah tempayan mulut besar.
padok[pA.do/]kata kerjamemadankan barang-barang atau menjodohkan pasangan manusia.Kalau mak padokkan kau dengan budak tu, kau mau?[kA.lAw mA/ pA.do/.kAn kAw d«.NAn bu.dA/ tu kAw mAu]Kalau emak jodohkan engkau dengan budak itu, engkau mahu?
lacak[lA.tSA/]kata kerjamemijak sesuatu secara berulang-ulang kali oleh manusia atau haiwan yang boleh menyebabkan kerosakan.Abes sapan batas sayo aku kene lacak lembu.[A.bes sA.pAn bA.tAs sA.jo A.ku k«.n« lA.tSA/ l«m.bu]Habis rosak batas sayur aku dipijak-pijak lembu.
menggelujang[m«N.g«.lu.dZAN]kata adjektifberkenaan manusia atau haiwan yang meronta-ronta sambil kaki menedang-nendang.Bukan maen susah lagi budak ni nak bagi ubat, die menggelujang.[bu.kAn mAen su.sAh lA.gi bu.dA/ ni nA/ bA.gi u.bAt di.j« m«N.g«.lu.dZAN]Bukan main susah lagi budak ini hendak diberikan ubat, dia menggelujang.
wayat[wA.jAt]kata namakelibat (bagi manusia atau haiwan), bayang (bagi barang-barang).Tok sah kau carik lagi barang tu, wayat die pon aku dah lame tak nampak[to/ sAh kAw tSA.Äi/ lA.gi bA.ÄAN tu wA.jAt di.j« pon A.ku dAh lA.m« tA/ nAm.pA/]Tidak usah engkau cari lagi barang itu, bayangnya pun aku sudah lama tidak nampak.
guntas[gun.tAs]kata kerjaperbuatan meragut bahagian pucuk daun atau bunga oleh haiwan atau manusia.Abes sapan pokok bunge aku baru nak tumbuh kene guntas kambeng.[A.bes sA.pAn po.ko/ bu.N« A.ku bA.Äu nA/ nA/ tum.buh k«.n« gun.tAs kAm.beN]Habis rosak pokok bunga aku baru hendak tumbuh diragut oleh kambing bahagian pucuknya.

Kembali ke atas