Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.nu.sia] | ماءنسي

Definisi : makhluk yg mempunyai akal budi, insan, orang: ada pun jenis yg tinggi sekali antara segala haiwan ialah ~; ~ utama manusia yg terbaik; memanusiakan menjadikan seseorang mem­punyai sifat-sifat manusia yg mulia: peranan sastera adalah utk ~ manusia dan menim-bulkan keindahan dlm jiwa mereka; kemanusiaan perihal manusia, sifat-sifat manusia: tetapi sekarang ia pandai berhujah tentang manusia dan ~, tentang dunia dan keduniaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.nu.sia] | ماءنسي

Definisi : makhluk Allah yg berjasad dan berakal fikiran; insan. kemanusiaan hal-hal yg berkaitan dgn manusia: peri~ perasaan atau perangai yg layak bagi manusia. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
manusia (kata nama)
Bersinonim dengan insan, orang, anak Adam, hamba Allah, keturunan Adam, bani Adam, cucu-cicit Adam;,
Kata Terbitan : kemanusiaan,

Puisi
 

Anak India membawa madat,
     Dari Kedah langsung ke Bali;
Hidup manusia biar beradat,
     Bahasa tidak berjual-beli.


Lihat selanjutnya...(14)
Peribahasa

Pulai berpangkat naik,
     manusia berpangkat turun.

Bermaksud :

Manusia mati mestilah meninggalkan nama dan perbuatan yang baik.

 

Lihat selanjutnya...(51)

356

Man proposes, God disposes

Manusia boleh merancang dan berusaha tetapi Tuhan yang menentukan segala-galanya.

Manusia merancang, tuhan menentukan

“If Plan A fail, we have Plan B. Each has been meticulously planned,'' said the manager. ''But what if Plan B fails too?'' asked the director. '' Man proposes, God disposes, sir' replied the manager.

"Sekiranya Pelan A gagal, kita ada Pelan B. Setiap pelan ini telah dirancang dengan amat teliti,'' kata pengurus itu. ''Tetapi jika Pelan B pun gagal?'' tanya tuan pengarah. '' Manusia merancang, tuhan menentukan, tuan'', jawab pengurus.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(85)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
yong[joN]kata kerjamembawa dan mengawal sekumpulan manusia atau haiwan (contohnya itik)Pagi-pagi dia yong itik pi bendang.[pA.gi.pA.gi di.jA joN i.tE/ pi b«n.dAN]Pagi-pagi dia membawa itik ke sawah.
boroi[bo.Òoj]kata adjektifbuncit berkenaan perut manusia atau haiwanPerot budak tu boroi pasai cacin.[p«.Òot bu.dA tu bo.Òoj pA.sAj tSA.tSin]Perut budak tu buncit sebab cacing.
rengau[Ò«.NAw]kata kerjamencakar berkenaan binatang dan manusiaJaga anak hang bok baek, sat gi kucin tu rengau.[dZA.gA. A.nA hAN b bAe sAt gi ku.tSin Ò«.NAw]Jaga anak awak baik-baik, nanti kucing cakar.
bagok[bA.g]kata adjektifbesar dan tinggi berkenaan badan manusia atau haiwan.Budak ni bagok sunggoh, pasai tu baju pak dia pon dia buleh pakai.[bu.dA ni bA.g suN.goh pA.sAj tu bA.dZu pA di.jA pon di.jA bu.leh pA.kAj]Budak ni besar sungguh, sebab itu pakai bajunya pun dia boleh pakai.
reta gadi[ÒE.tA gA.di] sejenis pengangkutan dua roda yang ditarik oleh manusiaAsai-asai taya reta gadi lapeh luaq besi, lapeh dalam kayu.[A.sAj.AsAj tA.jA ÒE.tA gA.di lA.peh lu.wA)Ö b«.si lA.peh dA.lAm kA.ju]Asal-asal tayar kereta gadi lapisan luarnya besi, lapisan dalamnya kayu.
bekeretang[b«.k«.Ò«.tAN]kata adjektifberkenaan dengan kotoran yang kering pada sesuatu permukaan seperti anggota badan manusia, haiwan, pakaian, dan dinding.Pipi budak tu bekeretang dengan hinguih.[pi.pi bu.dA tu b«.k«.Ò«.tAN d«.NAn hi.NuC]Pipi budak itu bekeretang dengan hingus.

Kembali ke atas