Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.nu.sia] | ماءنسي

Definisi : makhluk yg mempunyai akal budi, insan, orang: ada pun jenis yg tinggi sekali antara segala haiwan ialah ~; ~ utama manusia yg terbaik; memanusiakan menjadikan seseorang mem­punyai sifat-sifat manusia yg mulia: peranan sastera adalah utk ~ manusia dan menim-bulkan keindahan dlm jiwa mereka; kemanusiaan perihal manusia, sifat-sifat manusia: tetapi sekarang ia pandai berhujah tentang manusia dan ~, tentang dunia dan keduniaan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ma.nu.sia] | ماءنسي

Definisi : makhluk Allah yg berjasad dan berakal fikiran; insan. kemanusiaan hal-hal yg berkaitan dgn manusia: peri~ perasaan atau perangai yg layak bagi manusia. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
manusia (kata nama)
Bersinonim dengan insan, orang, anak Adam, hamba Allah, keturunan Adam, bani Adam, cucu-cicit Adam;,
Kata Terbitan : kemanusiaan,

Puisi
 

Anak India membawa madat,
     Dari Kedah langsung ke Bali;
Hidup manusia biar beradat,
     Bahasa tidak berjual-beli.


Lihat selanjutnya...(14)
Peribahasa

Pulai berpangkat naik,
     manusia berpangkat turun.

Bermaksud :

Manusia mati mestilah meninggalkan nama dan perbuatan yang baik.

 

Lihat selanjutnya...(51)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ารสื่อสาร [teknoloyi:sa:rasonte:t- lεka:ns:sa:n] น Kementerian Tek­ nologi Maklumat dan Komunikasi กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย ์ [pattana:sakom- lεkwa:mmankokmanut] น Kementerian Pembangunan Masyara­ kat dan Kestabilan Manusia กระทรวงพลังงาน [-palaa:n] น Kementerian Tenaga กระทรวงพาณิชย ์ [-pa:ni  t] น Ke- menterian Perdagangan กระทรวงมหาดไทย [-maha:ttai] น Ke- menterian Hal Ehwal Dalam Negeri กระทรวงยุติธรรม [-yutti  tam ายที่ กฎหมายอนุญาต Pe- nunjuk perasaan bertindak mengikut batas yang dibenarkan oleh undang- undang. = ข ่ าย ขอบเขต [k:pke:t] น batasan, had: ความสามารถของมนุษย ์ น ั ้นมีขอบเขต Kemam- puan manusia itu ada batasan. ขอบคุณ, ขอบพระคุณ [k:pkun, k:pprakun] ก terima kasih: ขอบคุณ ที่ ช ่ วยเหลือฉ ั น Terima kasih kerana meno- long saya. ขอบใจ [k:pcai] ก terima
Kamus Thai 2.indb
ว sengsara, mende­ rita: หลังจากสามีของอามีนะห ์ เสียชีวิตไปชีวิต ของเธอก็ระกำลำบากมาก Setelah suaminya meninggal, hidup Aminah sangat seng­ sara. ระคน [rakon] ก bercampur: ชีวิต มนุษย ์ ปกติแล ้ วจะสุขและเศร ้ าระคนกัน Ragam hidup manusia biasanya senang ber- campur susah. ระคาย [raka:y] น 1 miang ก 2 me- renyam: ฉันรู ้ สึกระคายตัวเมื่ อโดนระคายข ้ าว Badan saya merenyam apabila terkena miang padi. ระฆัง [raka Kamus Thai 2.indb 341 4/15/2008 11:12:23 AM ล 342 และ [lε] สัน dan โล ่ [lo:] น perisai โล ่ มนุษย ์ [-manut] น perisai manusia โล ้ [lo:] ก berbuai: เด็กผู ้ ชายคนนั้ นโล ้ ชิงช ้ า ขึ้ นสูง ๆ Budak lelaki itu sedang berbuai tinggi-tinggi. โลก [lo:k] น dunia = ภพ โลกาภิวัตน
Kamus Thai 2.indb
berwarna merah jambu. ธารา [ta:ra:] ดู ธาร ธำมรงค ์ [tammaro] ดู แหวน ธำรง [tamro] ก 1 menegakkan: ศาล ธำรงไว ้ ซึ่ งความเป็นธรรมสำหรับคนทุกชนชั้ น Mahkamah menegakkan keadilan untuk setiap lapisan manusia. 2 memelihara: ธำรงไว้ซึ่ งความศักดิ์ สิทธิ์ ของกฎหมาย memeli- hara kedaulatan undang-undang ธิดา [tida:] น puteri ธุระ [tu ra] น urusan: อย ่ าถือว ่ า ธุระไม ่ ใช ่ นะ menjalankan berbagai-bagai usaha untuk membanteras kegiatan menge- dar dadah. 2 menghapuskan: รัฐบาลไทย และมาเลเซียร ่ วมมือกันปราบปราบการค ้ ามนุษย ์ Kerajaan Thai dan Malaysia beker­ jasama menghapuskan kegiatan per­ nia­gaan manusia. ปรามาส [pra:ma:t] ก memandang rendah: หัวหน ้ าฝ่ายปรามาสว ่ าเขาทำหน ้ าที่ นี้ ไม ่ ได ้ Ketua bahagian memandang ren- dah terhadapnya, kononnya dia tidak mampu menjalankan
Kamus Thai 2.indb
polis. 3 berjangkit: ยังไม ่ มีงานวิจัยที่ ระบุว ่ าไข ้ หวัดนก สามารถติดต ่ อจากคนสู ่ คนได ้ Belum ada ka­ jian yang menyatakan bahawa selese­ ma burung boleh berjangkit daripada manusia kepada manusia. ว 4 berjang- kit: อหิวาตกโรคเป็นโรคติดต ่ อ Penyakit taun adalah penyakit berjangkit. ติดตั้ ง [-ta] ก memasang: สมศักดิ์ กำลัง ติดตั้ งเครื่ องปรับอากาศในห ้ องนอนของฉัน Somsak sedang memasang penyaman udara di
Kamus Thai 2.indb
422 Bahagian-bahagian Dalam Tubuh Manusia วัยวะภายในร ่ างกายของมนุษย ์ pundi kencing กระเพาะปํสสาวะ ginjal ไต trakea หลอดลม paru-paru ปอด paru-paru kiri ปอดข ้ างซ ้ าย esofagus หลอดอาหาร perut ท ้ อง pankreas ต

Kembali ke atas