10.1.102.44

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mar.kah] | مرکه

Definisi : 1. tanda, tanda pd tali penduga; garis ~ garis tanda; 2. angka yg diberikan pd mata pelajaran dlm peperiksaan dll (sbg ukuran bagi mutu jawaban kpd soalan): dia berazam hendak mendapat ~ yg tertinggi dlm ujian tawarikh nanti; memarkahi memeriksa dan memberi mar­kah kpd (kertas jawaban peperiksaan dsb): kertas jawaban mereka tidak dikenali oleh orang-orang yg ~ kertas itu; pemarkahan perihal (cara dsb) memberi markah kpd sesuatu, penentuan atau pem­berian markah: ~ ujian ini ialah 100% objektif; pemarkah pemeriksa atau penguji yg mem­berikan markah: ~ tidak mempunyai ruang utk berlaku tidak adil; ujian berbentuk esei juga boleh diberi markah secara objektif, tetapi biasanya agak sukar dan ~ cenderung utk menjadi subjektif. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata markah


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ าง [ke:ka:] ว kekok เกณฑ ์ 1 [ke:n] น penanda aras: มหาวิทยาล ั ย กำหนดเกณฑ ์ คะแนนในการสอบเข ้ ามหาวิทยาล ั ย Universiti menentukan penan­da aras markah dalam peperiksaan kemasukan ke universiti. เกณฑ ์ 2 [ke:n] ก mengerah: ทหารญี่ ปุ ่ น เกณฑ ์ ชาวบ ้ านสร ้ างทางรถไฟ Tentera Jepun mengerah penduduk kampung untuk กีดกัน ฉ ั นไม ่ สามารถคะเน ได ้ ว ่ าพรุ ่ งนี้ จะเกิดอะไรขึ้ น Saya tidak dapat menduga apa yang akan berlaku esok. คะแนน [kanε:n] น 1 (ในการสอบ การประกวด) markah: เขาได ้ คะแนนสูงสุด ในการสอบเข ้ ามหาวิทยาล ั ย Dia menda- pat markah tertinggi dalam peperik­ saan kemasukan universiti. 2 (คะแนน ในการแข ่ งขันกีฬา) markah, mata: ในการ แข ่ งข ั
Kamus Thai 2.indb
้ เล ่ นอย ่ างจะจะ Pengadil nam­ pak kesalahan pemain itu terang-terang. จะแจ ้ ง [cacε:] ว jelas: ไทสันสามารถ เก็บคะแนนได ้ จะแจ ้ งเกือบทุกยก Tyson dapat memungut markah dengan jelas ham­ pir setiap pusingan. จะปิ้ ง [capi  ] น caping: คุณย ่ าซื้ อจะปิ้ ง ทองใหม ่ ให ้ แก ่ หลานสาว Nenek membeli caping perak baru มาลินีแต ่ งหน ้ าขนมเค ้ ก ได ้ สวยมาก Malinee menghiasi kek de­ ngan cantik sekali. แตน [tε:n] น penyengat แต ้ ม [tε:m] น 1 mata, markah ก 2 men- calit: โมฮันแต ้ มหน ้ าผากน ้ องสาวของเขาด ้ วย สีแดง Mohan mencalit dahi adik perem­ puannya dengan warna merah. แตร [-trε:] น hon แตะ [tε] ก
Kamus Thai 2.indb
รวบรัด [-rat] ก memendekkan: ประธาน ที่ ประชุมรวบรัดการอภิปรายของบรรดาสมาชิก สหกรณ ์ นั้ น Pengerusi mesyuarat me- mendekkan perbahasan para ahli koperasi itu. รวม [ruam] ก 1 (เงิน, คะแนน) mengi- ra: รวมคะแนน mengira markah 2 ber- gabung: ผู ้ เล ่ นทีมเอรวมกับผู ้ เล ่ นทีมบีเพื่ อเป็น ทีมที่ แกร ่ ง Pemain pasukan A bergabung dengan pasukan B untuk membentuk satu pasukan yang kuat
Kamus Thai 2.indb
ucapan. ย ่ อท ้ อ [-t:] ก tawar hati, patah se- mangat: หลังจากไม ่ สามารถทำคะแนนได ้ สูง เขาก็ย ่ อท ้ อที่ จะเรียนต ่ อ Setelah gagal men­ dapat markah yang tinggi, dia tawar hati untuk meneruskan penga- jiannya. ย ่ อหน ้ า [-na:] น perenggan, paragraf ย ่ อหย ่ อน [-y:n] ว longgar: ผู ้ คนจำนวน

Kembali ke atas