Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
masih (kata tugas)
Bersinonim dengan sedang, tengah, lagi, terus, ketika, sementara.,


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
digunakan. Singkatan actigram. (KOM) activity ratio (nisbah keaktifan) 1. Nisbah jumlah rekod dalam fail yang mempunyai keaktifan berbanding dengan jumlah keseluruhan rekod dalam fail. 2. Nisbah jumlah kerja dalam suatu masa bagi projek perkakasan atau peri- sian. (KOM) actomyosin (aktomiosin) Sejenis kompleks protein pada otot yang terhasil melalui penggabungan pro- tein aktin dengan miosin dalam bentuk bebenang miofilamen yang meman- jang sesuatu kawasan bilangan pokok isi padu kayu yang dapat dipastikan melalui pengukuran dan pengiraan se- benar. (HUT) actual number of plates (bilangan plat sebenar) Bilangan plat secara praktik yang perlu ada dalam menara penyulingan atau penyerapan bagi menghasilkan pemisahan komponen mengikut penentuan ha- sil yang ditetapkan dalam keadaan pengendalian tertentu. (KEJ) acuity (akuiti) Ketajaman atau kejelasan yang biasanya digunakan untuk mengukur

Kembali ke atas