Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
masih (kata tugas)
Bersinonim dengan sedang, tengah, lagi, terus, ketika, sementara.,

Peribahasa

373

All men must die

Semua orang pasti mati.

Bunga gugur putik pun gugur

I just couldn't believe it when my brother passed away that morning. He was still young.But all men must die. Only God is immortal.

Aku tak percaya yang adikku pergi buat selama-lamanya. Dia masih muda. Namun bunga gugur putik pun gugur . Hanya Tuhan sahaja yang daim.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(12)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. berkenaan badan yang besar dan tinggi sedangkan umurnya masih muda.Budok tu jadi lo lagu tu.[bu.d/ tu dZ:A.di lo lA.gu tu]Budak tu jadi besar dan tinggi macam tu.
dekoh[d:«.k)h]kata adjektifberkenaan putik buah dalam keadaan terlalu muda.Buoh jambu putik dekoh lagu tu pong mung ambek.[bu.wh dZAm.bu pu.ti/ d:«.k)h lA.gu tu poN muN Am.be/]Buah jambu yang masih putik macam tu pun kamu ambil.

Kembali ke atas