Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
TOLAK BALA

TOLAK BALA, satu kompleks perlakuan bercorak ritual dengan tujuan menghindari daripada kejadian buruk, sial, nasib tidak baik, atau apa sahaja yang tidak diingini berlaku kepada diri dan komuniti sesuatu masyarakat. Dari segi individu, perlakuan itu tidak mungkin merupakan ritual, tetapi perlakuan mengawal, mengelak mahupun menyisih. Bala tadi tidak sahaja bencana yang didatangkan oleh sesuatu tenaga asing atau luar seperti hantu atau jembalang, tetapi oleh nasib atau untung diri sendiri.

BUDAYAAdat
KEMATIAN BAYI

Kematian bayi ialah ukuran bagi menunjukkan

bilangan bayi yang meninggal dunia sebelum

mencapai setahun usia kelahiran mereka. Kadar

kematian bayi ini menunjukkan jumlah bayi yang

meninggal dunia setiap tahun bagi setiap seribu

bayi yang lahir. Oleh sebab kadar ini

mencerminkan keadaan kesejahteraan anggota

masyarakat yang paling bergantung kepada orang

lain, maka, kadar ini sering ditafsirkan sebagai

ukuran sejauh mana satu-satu masyarakat itu

menjaga anggota mereka. Atas alasan itu, maka,

membandingan kadar kematian bayi antara

negara atau komuniti yang berlainan ialah satu

cara untuk menilai taraf hidup masyarakat itu.

UMUM 
KOTO PILIANG

KOTO PILIANG,  nama suku dan salah satu daripada  dua laras atau tradisi politik Minangkabau. Organisasi genealogis terpenting daripada masyarakat Minangkabau, yang matrilineal dengan sistem perkahwinan yang matrilokal itu, ialah suku, yang diketuai oleh seorang atau lebih penghulu adat. Orang Minangkabau yang tidak mempunyai suku, bererti orang yang telah dikeluarkan daripada komuniti adatnya. Koto dan Piliang ialah dua daripada nama suku yang dianggap tertua.

SEJARAH DAN ARKEOLOGIAdat

Kembali ke atas