Kamus Sains

Kamus Sains.indb
yang disebabkan oleh organisma semula jadi seperti kulat dan bakteria. Contoh biosid ialah sebatian timah organik, sebatian kuprum dan merkuri. (KEJ) biocoenose (biosinos) Sekumpulan organisma yang hidup bersama-sama sebagai komuniti yang ber- hubungan dan merupakan satu unit ekologi semula jadi. (BIO) bioconversion (biotukar) Transformasi jirim daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain oleh organisma hidup atau enzim. (BIO) bioecology 54 AM 151 biorhythm (bioritma) Peristiwa dan tahap fungsi fisiologi yang berubah-ubah dari semasa ke semasa secara berkitar. (UBAT) biosere (biosere) Peringkat sesaran biologi, iaitu satu siri peringkat perubahan komuniti di ka- wasan tertentu yang melibatkan penggantian populasi yang mengarah kepada suatu keadaan yang stabil. (BIO) biotelemetry (biotelemetri) Kaedah mengesan pergerakan haiwan dengan melekatkan alat pengesan pada haiwan berkenaan. Kaedah

Kembali ke atas