Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mau.jud] | موجود

Definisi : Ar segala yg wujud sama ada yg zahir atau tidak: segala yg diciptakan Allah adalah ~; kemaujudan perihal (keadaan) maujud; pemaujudan perbuatan (proses) menjadikan sesuatu benar-benar ada: ~ ini sangat ketara pd kanak-kanak. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mau.jud] | موجود

Definisi : benar-benar ada; nyata: Benda yg ~ dpt dilihat dan dipegang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
maujud (adjektif,)
Bahasa Asal :Arab
Bersinonim dengan ada, wujud, nyata, konkrit, lahiriah, jasmaniah, duniawi, keduniaan, kebendaan, kasat, mata;,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Bolehtah dirumuskan bahawa jenis digunakan selepas kata nama maujud? Contohnya, pelbagai jenis ikan, pelbagai jenis kek. Untuk kata nama abstrak, jenis boleh diabaikan selepas pelbagai. Contohnya, pelbagai aktiviti, pelbagai haiwan, pelbagai sayur, pelbagai buah dan lain-lain.Jenis bermaksud golongan benda termasuklah binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Ini bermakna kata nama jenis boleh digandingkan dengan pelbagai kata dan tidak ada panduan dalam buku tatabahasa yang menetapkan golongan kata tertentu sahaja boleh bergandingan dengan kata jenis.Lain-lain14.03.2012
CONTOH BAGI KONSEP YANG ABSTRAK

Konsep yang abstrak ialah tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pancaindera), tidak konkrit atau maujud, niskala, mujarad: kesetiaan adalah sesuatu yg ~;

Lain-lain07.08.2010
Assalamualaikum, Saya ada persoalan tentang penggunaan dalam/di dalam. Sebagai editor BM, saya sedia maklum bahawa "di dalam" seharusnya digunakan untuk sesuatu yang ada ruang, tempat, dan masa. Walau bagaimanapun, bagi sesuatu yang kelihatana seperti ada ruang/tempat tetapi sebenarnya ruang/tempat tersebut adalah abstrak/tidak maujud, bagaimana pula? Contoh: "Buffer" ialah ruang dalam/di dalam memori komputer yang membolehkan data disimpan buat sementara. "Bug" ialah kepincangan dalam/di dalam program komputer yang menyebabkan kesilapan berlaku. ... simbol yang digunakan dalam/di dalam suatu senarai seperti -, +, @ dalam/di dalam perisian seperti PowerPoint.Sekiranya merujuk kepada ruang yang abstrak atau tidak maujud, kata sendi yang betul dan sesuai ialah dalam.Tatabahasa29.02.2012
apakah definisi unjur mujarad (abstrak)?Terdapat dua definisi berkaitan unjur mujarad (abstrak):

1. Tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasa dengan pancaindera tetapi hanya ada dalam fikiran (tentgan sesuatu pengertian seperti kesetiaan, kecantikan). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

2.  Tidak berupa atau bersifat kebendaan (tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pan­caindera), tidak konkrit atau maujud, niskala, mujarad; mengabstrakkan menjadikan sesuatu ab­s­trak; keabstrakan perihal atau sifat abstrak (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Makna28.06.2018
adakah perkataan di bawah perlu dieja dengan huruf besar di depan kata 1) agensi atau Agensi, 2) kerajaan atau Kerajaan 3) unit atau Unit Apakah yang dimaksudkan jerayawara-adakah ia bermaksud (roadshows) 5) bolehkah brosur digunakan dalam bahasa melayu.apakah nama dalam BM 6) Bank IkS atau Bank SME atau SME Bank 7) apakah maksud Banci Baseline dalam BM 8) Bagaimana mengeja kenalpasti atau kenal pasti 9) EXIM Bank atau Bank EXIM 10) pewujudan atau pengwujudan1. agensi sebagai kata nama khas sahaja yg dieja dengan huruf besar. Contohnya Agensi Pekerjaan Lee. 2. kerajaan pun sama dengan agensi. Sekiranya kata nama khas diejan dengan huruf besar seperti Kerajaan Malaysia. Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 3. jerayawara ialah persembahan, pameran, ceramah dsb yg diadakan oleh seseorang atau sekumpulan orang (penyanyi, ahli politik dsb) yg berkunjung dr satu tempat ke tempat lain dgn tujuan memberikan hiburan, menjelaskan sesuatu isu kpd orang ramai, mempromosikan sesuatu dsb. 5.Brosur ialah risalah dalam BM. 6. Bank SME. 7. Cadangan kami ialah bancian dasar. Sila rujuk bahan yang berkaitan. 8.kenal pasti. 9. Bank Exim. 10. perwujudan ialah 1. bentuk atau rupa (yg benar-benar dapat dilihat dll); 2. sesuatu yg berwujud (kelihatan dlm mimpi dll); 3. sesuatu yg konkrit (maujud, nyata); 4. pelaksanaan (cita-cita dll). Pewujudan ialah perbuatan atau proses mewujudkan. Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Kamus Dewan Edisi Keempat.Tatabahasa13.10.2009

Kembali ke atas