Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mé.ja] | ميجا

Definisi : (méja) sj perkakas perabot (dibuat drpd papan, batu marmar, dll) yg berkaki, rata permukaannya dan banyak kegunaannya: ~ makan; ~ tulis; ~ bulat perundingan (perbincangan) atau cara berunding yg menggunakan meja bulat utk melambangkan bahawa para pesertanya mem­punyai kedudukan atau taraf yg sama; ~ hijau Id pengadilan; ~ kopi meja kecil dan rendah yg merupakan sebahagian drpd set sofa ruang tamu yg lazimnya digunakan utk meletakkan hidangan; ~ samping = ~ sisi meja yg lebih kecil drpd meja kopi, yg merupakan seba­hagian drpd set sofa ruang tamu; ~ (sisi) katil meja kecil di sisi katil, biasanya digunakan utk meletakkan telefon atau lampu tidur. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mé.ja] | ميجا

Definisi : /méja/ perkakas yg rata permukaannya serta diberi berkaki utk tempat makan, tempat menulis dll: ~ makan; ~ tulis. ~ kopi meja kecil dan rendah yg merupakan sebahagian drpd set sofa ruang tamu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata meja

Puisi
 

Buah jambu di atas meja,
     Sayang selasih datang baiduri;
Hilanglah ingat tidak mengapa,
     Hilang kekasih membunuh diri.


Lihat selanjutnya...(18)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
sebuah van di wilayah Petchaburi. 2 merapat- kan: เขาช ่ วยฉ ั นชนโต ๊ ะต ั วนี้ ก ั บโต ๊ ะต ั วน ั ้น Dia menolong saya merapatkan meja ini dengan meja itu. ชนชั ้ น [-can] น kelas sosial: ความแตกต ่ าง ทางชนช ั ้ นเป็นเหตุให ้ เกิดความไม ่ สงบต ่ าง ๆ ในส ั งคม Perbezaan kelas sosial telah menyebabkan
Kamus Thai 2.indb
น rupa bentuk เร ่ [re:] ก merayau: เจ ้ าหน ้ าที่ คนนั ้ นเร ่ ไป โต ๊ ะโน ้ นโต ๊ ะนี้ Pegawai itu merayau dari satu meja ke satu meja di pejabat itu. เร ่ ขาย [-ka:y] ก menjaja: มูซาเร ่ ขาย ขนมไปทั่ วหมู ่ บ ้ าน Musa menjaja kuih ke seluruh kampung. เร ่ ร ่ อน
Kamus Thai 2.indb
dengan rotan. 2 membanting: ชาวนาลงแขกฟาดข ้ าวด ้ วยกัน Para petani bergotong-royong membanting padi. 3 menghempas: เด็กคนนั้ นฟาดหนังสือลงบน โต ๊ ะอย ่ างแรง Budak itu menghempas buku ke atas meja dengan kuat. ฟาร ์ ม [fa:m] น ladang ternak ฟาสซิสต ์ [fa:ssis] น Fasis ฟิล ์ ม [fi:m] น filem ฟิวส ์ [fiw] น fius ฟิสิกส ์ ่ างกฎหมายฉบับ นั้ น Dewan Rakyat membuat keputusan muktamad meluluskan rang undang- undang itu. มติมหาชน [-maha:con] น panda­ ngan umum มน [mon] ว berkeluk: มุมโต ๊ ะตัวนั้ นมน Bucu meja itu berkeluk. มนต ์ , มนตร ์ [mon] น mantera: หมอ ไสยศาสตร ์ อ ่ านเวทมนต ์ พร ้ อมเป ่ าลงบนร ่ างผู ้ ป ่ วย Bomoh membaca mantera
Kamus Thai 2.indb
1 menyungkup, me- nyerkup: เขาครอบอาหารบนโต ๊ ะด ้ วยฝาชี Dia ครหา ครอบ Kamus Thai 2.indb 59 4/15/2008 11:03:30 AM ค 60 menyungkup makanan di atas meja dengan tudung saji. 2 mengijazahkan: ครูมโนราห ์ ครอบลูกศ ิ ษย ์ ด ้ วยเทริด Guru me- nora mengijazahkan muridnya dengan topeng menora. ครอบครอง [-kr:] ก mengehak- milikkan: ประชาชนครอบครองที่ ดินของ อมมือของมหาอำนาจโลก Terdapat be- berapa buah negara cuba membe- baskan dirinya daripada cengkaman kuasa besar dunia. แง ่ [ε:] น 1 (วัตถุ) bucu: เขาชนแง ่ โต ๊ ะ Dia terlanggar bucu meja. 2 (นามธรรม) segi, sudut: ในแง ่ เกษตรกรรมประเทศไทยเจริญกว ่ า ชาติอื่ น ๆ ในเอเซียตะว ั นออกเฉียงใต ้ Dari segi pertanian, Negara Thai lebih maju daripada negara-negara lain di Asia Tenggara

Kembali ke atas