Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mem.pe.lam] | ممڤلم

Definisi : sj tumbuhan (pokok dan buah­nya), mangga, Mangifera indica; ~ babi sj tumbuhan (pokok), Parinarium oblongifolium. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mem.pe.lam] | ممڤلم

Definisi : nama sj pokok atau buahnya; mangga, Mangifera indica. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mempelam

Puisi
 

Buah mempelam si buah petir,
     Tigalah dengan buah beluru,
Jangan dikias jangan disindir,
     Keranalah adik sungguh tak tahu.


Lihat selanjutnya...(11)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
mase purik[mA.sE p:u.Äi/] sangat masam.Buoh paoh tu mase purik.[bu.wh pAoh tu mA.sE p:u.Äi/]Buah mempelam tu sangat masam.
rocoh[č.tSh]kata kerjamenjolok.Budok tu dok rocoh buwoh paoh pokok.[bu.d/ tu do/ č.tSh bu.wh pAoh p.k/]Budak tu sedang menjolok buah mempelam.
kecuk beruk[k«.tSu/ b«.Äu/] berkenaan kulit tubuh, buah dan lain-lain yang kecut.Buwoh paoh tu kecuk beruk srupo terong baka.[bu.wh pAoh tu k«.tSu/ b«.Äu/ sÄu.p t«.ÄoN bA.kA]Buah mempelam tu terlalu kecut seperti terung bakar.
mecak[m:e.tSA)/]kata kerjateringin benar akan sesuatu, terliur.Ore tino ngide tu, mecak tengok putik paoh.[.ÄE t:i.n N:i.dE tu m:«.tSA/ tE.N/ pu.ti/ pAoh]Perempuan mengidam tu, terliur apabila melihat buah mempelam muda.
gondeng[g:n.dEN]kata adjektifberkenaan sarang lebah dalam keadaan bergantung, bergayut pada dahan.Sare tebuwe tu dok gondeng pokok paoh.[sA.ÄE t«.bu.wE tu do/ g:n.dEN p.k/ pAoh]Sarang tebuan tu tergantung pada pokok mempelam.
blana kokna[blA.nA k/.nA] terlalu banyak, melimpah ruah.Buwoh paoh depe rumoh Mok Ani blana kokna dok abih nok make.[bu.wh pAoh d:«.pE Äu.mh m/ A.ni blA.nA k/.nA d/ Buah mempelam depan rumah Mak Ani banyak sangat hingga tak termakan.
redah[Ä«.dAh]kata kerjalontar.Kalu demo nok redah buwoh paoh tu, demo keno guna putong kalong.[kA.lu de.m n/ Ä«.dAh bu.wh pAoh tu dE.m k«.n gu.n pu.toN kA.loN]Kalau kamu nak lontar buah mempelam tu, kamu kena guna kayu pemunggai.
putong kalong[pu.toN kA.loN] kayu yang digunakan untuk melontar sesuatu, kayu pemunggai.Kalu demo nok redah buwoh paoh tu, demo keno guno putong kalong.[kA.lu de.m n/ Ä«.dAh bu.wh pAoh tu dE.m k«.n gu.n pu.toN kA.loN]Kalau kamu nak lontar buah mempelam tu, kamu kena guna kayu pemunggai.

Kembali ke atas