Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.na.bung] | منابوڠ

Definisi : menyimpan wang (di bank, dlm tabung, dll): aku mulai ~ dan ~ terus dan ketika wangku terkumpul delapan rupiah, kubeli sepeda keluaran negeri Belanda; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[me.na.bung] | منابوڠ

Definisi : menyimpan wang dlm tabung dll: Kami ~ setiap bulan utk bekalan hari tua. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tabung (kata nama)
1. Bersinonim dengan bekas: celengan, bumbung tukil, tarkes, kupi, bacuk, pacuk, botol, balang, geleta, takar, kendi, buyung, gurih, sulang, silinder,

2. Bersinonim dengan dana: pura, rizab, simpanan, kumpulan wang,

Kata Terbitan : menabung, menabungkan, tabungan, penabungan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
1. menabung di dalam bank / menabung di bank / menabung dalam bank 2. simpanan di dalam bank / simpanan di bank / simpanan dalam bank Yang manakah di atas adalah betul? Terima kasih.Frasa yang tepat ialah menabung di bank dan simpanan di bank.Tatabahasa15.07.2013
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Saya ada soalan mengenai istilah “Usaha Tangga Kejayaan”. Adakah persoalan ini sesuai dengan situasi menabung ? Kita menabung sedikit-sedikit dan akhirnya menjadi banyak, cikgu saya kata istilah “Usaha Tangga Kejayaan” tidak sesuai dengan situasi menabung. Terima kasih.Ungkapan "usaha tangga kejayaan" lazimnya digunakan dalam konteks melakukan usaha dengan bersungguh-sungguh akan beroleh kejayaan pada akhirnya. Ungkapan ini umum dan boleh digunakan dalam apa-apa juga perkara yang diusahakan. Walau bagaimanapun, untuk lebih khusus saudara boleh menggunakan ungkapan/peribahasa yang lebih sesuai, seperti "Sedikit-sedikit tekun, lama-lama menjadi bukit".   Lain-lain05.09.2023
1)Amalan menabung haruslah diamalkan 'sejak dari' kecil lagi. 2)Amalan menabung haruslah diamalkan 'sejak' kecil lagi.Amalan menabung haruslah diamalkan sejak kecil lagi.Tatabahasa21.04.2011
amalan menabung bolah melatih anak-anak supaya berjimat-cermat,ayat ini betul tak?terima kasihAyat yang gramatis ialah "amalan menabung bolah melatih anak-anak berjimat-cermat".Tatabahasa06.07.2012
"Antara faedah menabung adalah dapat memupuk amalan berjimat cermat." Adakah penggunaan 'adalah' dalam ayat ini boleh diterima? Jika tidak, bagaimanakah pembetulannya. Terima kasih.Penggunaan “adalah” dalam contoh ayat yang diberikan tidak betul. Ayat yang betul ialah “Antara faedah menabung termasuklah dapat memupuk amalan berjimat cermat.”Tatabahasa16.04.2022
Langkah menggalakkan anak-anak ialah ibu bapa turut belajar menanamkan tabiat suka akan menabung wang merupakan suatu usaha yang baik dan wajar dilakukan demi masa depan mereka sendiri.Usaha ini patut dinanamkan dari sejak kecil lagi untuk mencerahkan masa depan kita. Bolehkah Tuan /Puan memberikan bantuan.Saya nak tahu akan semua ayat ada kesalahan tatabahasa atau kesalahan istilah tak?Jika ada,bolehkah membetulkan kesalahan yang saya buat.Terima kasih

Ayat yang betul ialah “Langkah bagi menggalakkan anak-anak menabung ialah ibu bapa itu sendiri perlu menanamkan tabiat suka menabung. Selain itu, tabiat ini patut dipupuk sejak daripada kecil lagi kerana menabung merupakan usaha yang baik dan wajar dilakukan demi masa hadapan.”

 

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci berkenaan tatabahasa, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. Manakala untuk mengetahui tentang istilah dengan lebih mendalam, gunakan  enjin carian Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) melalui laman web kami, iaitu https://prpm.dbp.gov.my

Tatabahasa27.01.2021
1. Ali menabung wang di /ke dalam tabung. 2. Ali mengeluarkan wang dari/daripada tabungnya. Bolehkah memberikan penjelasan? 3. Setakat ini, saya masih tidak dapat membezakan antara keterangan dengan penerangan walaupun saya telah merujuki beberapa buah kamus.Boleh pihak tuan membina beberapa ayat untuk saya 4. Saya berasa senorok yang tidak terhingga. Betulkah ayat ini? Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak DBP kerana betul-betul memberikan bantuan dalam masalah tatabahasa saya.

Puan Ming Hui,

Berikut penjelasan terhadap kemusyikalan puan tentang tatabahasa:

1.  Ali menabung wang di dalam tabung.

  (Nota: Kata sendi di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Dalam konteks ayat ini, tabung merujuk tempat untuk disimpan duit).

2.  Ali mengeluarkan wang daripada tabungnya.

   (Nota: Kata sendi daripada untuk menyatakan punca misalnya manusia, benda, haiwan dan unsur mujarad. Dalam konteks ayat ini, daripada merujuk punca benda, iaitu tabung).

3.  Yang dimaksudkan dengan "diterangkan" dan "menerangkan" ialah merujuk hukum D-M. Penjelasan hukum D-M bermaksud D(iterangkan) dan M(enerangkan). Unsur yang diterangkan itu merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan kedua.  Contoh, Restoran Aminah, hari esok dan sebagainya. 

4.  Saya berasa senorok yang tidak terhingga.

Tatabahasa12.04.2009
Tolong membantu saya menyemak bina ayat ini keselurahannya. 2.Budaya mengunjungi perpustakaan membantu kita menghargai masa yang diibaratkan sebagai emas. 3.Ibu bapa perlu membudayakan amalan menabung dalam kalangan anak sejak kecil bak kata pepatah,melentur buluh biarlah dari rebungnya. 4.Kita hendaklah rajin membaca surat khabar supaya kita mengetahui hal-ehwal dunia dan tidak dianggap sebagai katak di bawah tempurung. 5.Para pelajar hendaklah dibiasakan dengan budaya menabung wang angkos walaupun sedikit kerana sikit-sikit lama-lama jadi bukit. 6.Aktiviti kokurikulum yang melibatkan pelajar pelbagai kaum membuka ruang bagi para pelajar bersua antara satu sama lain bak kata orang tua-tua tak kenal maka tak cinta. 7.Budaya gotong-royong dapat memupuk semangat kerjasama dan permuafakatan dalam kalangan penduduk bak kata peribahasa bulat air kerana pembetung,bulat kata kerana muafakat. 8.Cara menghargai jasa orang tua hendaklah dengan menyayangi mereka agar mendapat kepuasan yang tidak terpermanai banyaknya. 9.Masyarakat yang berbilang bangsa hidup gembira dan aman menyempenakan negara. 10.Negara Malaysia sebuah negara yang beragama dan beretika dalam pelbagai kaum terdiri daripada adat istiadat,saling berkunjung,saling membantu dalam keadaan yang indah permai bak kata cendekiawan indah ialah kata yang lahir daripada keadaan sebuah negara yang maju.

2.Budaya mengunjungi perpustakaan membantu kita mengisi masa kerana masa itu emas.
3.Ibu bapa perlu membudayakan amalan menabung dalam kalangan anak sejak kecil seperti peribahasa;  Melentur biarlah waktu rebung.
 4.Kita hendaklah rajin membaca surat khabar supaya kita mengetahui hal ehwal dunia dan tidak dianggap seperti katak di bawah tempurung.
5.Para pelajar hendaklah dibiasakan dengan budaya menabung kerana walaupun sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit.
6.Aktiviti kokurikulum yang melibatkan pelajar pelbagai kaum membuka ruang kepada mereka untuk bertemu antara satu sama lain seperti peribahasa tak kenal maka tak cinta.
7.Budaya gotong-royong dapat memupuk semangat kerjasama dan permuafakatan dalam kalangan penduduk seperti  bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat.
8.Cara menghargai jasa orang tua adalah dengan menyayangi mereka agar mendapat kebaikan  yang terpermanai.
 9.Masyarakat berbilang bangsa hidup dengan aman dan gembira dalam sebuah negara yang harmoni.
 10.Negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama serta  hidup dengan penuh adat istiadat,beretika, saling berkunjung dan saling membantu dalam apa jua keadaan untuk  mencapai negara yang bertamadun.

 

Tatabahasa24.08.2018
CContoh ayat 1."Saya galakkan kamu semua berdikari", kata Ali. 2. Galakkan anak-anak kecil menabung untuk kesenangan masa depan. Ayat 1 atau ayat dua yang betul atau kedua-duanya salah.Kedua-dua ayat ini betul.Tatabahasa18.09.2008
apakah terjemahan yang tepat bagi ayat - (i) to encourage thrift and savings; (ii) to provide means for saving by the settlers.Cadangan terjemahan bagi ayat yang diberikan ialah:
1. to encourage thrift and savings - untuk menggalakkan berjimat cermat dan menabung
2. to provide means for saving by the settlers. - untuk menyediakan kaedah simpanan oleh peneroka
Makna12.08.2021
12

Kembali ke atas