Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.ngam.bil] | مڠمبيل

Definisi : 1 memegang sesuatu lalu membawa atau mengangkatnya; memungut sesuatu yg ada di bawah: Ia membongkok lalu ~ buku yg di atas lantai itu. 2 menggunakan sesuatu kepunyaan orang (dgn kebenaran ataupun tidak: Kalau aku tidak silap, adikmulah yg ~ topi kamu tadi. 3 memerlukan; memakan: Kerja itu akan ~ masa dua bulan. 4 mendapatkan sesuatu (spt sukatan, bacaan) dgn menyukat atau dgn mengukur: Ketika aku terlantar di rumah sakit dahulu, jururawat datang ~ suhu badanku dua kali sehari. 5 menerima orang utk bekerja dsb: Firma tsb akan ~ beberapa orang pekerja baru pd tahun hadapan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mengambil

Puisi
 

Ke laut mengambil lokan,
     Burung tiung memanggil anak;
Janganlah malu janganlah segan,
     Samalah kita berdagang sanak.


Lihat selanjutnya...(23)
Peribahasa

Mengambil bungkalan kurang.

Bermaksud :

Salah terima (merasa dirinya tersinggung oleh perkataan orang).

 

Lihat selanjutnya...(19)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. mengambil seluruhnya.Buah moktan tu depa relaeh tinggai dahan dia saja.[bu.wAh m/.tAn tu dE.pA Ò«.lAEh tiN.gAj dA.hAn di.jA sA.dZA]Mereka mengambil kesemua buah rambutan di pokok rambutan itu sehingga tinggal dahannya sahaja.
   2. mengambil atau menghabiskan sedikit demi sedikit; geret.Mana kedai tu tak lingkop, masin-masin dok karau duet masok poket sendiri.[mA.nA k«.dAj tu tA/ liN.kop mA.sin.mA.sin do/ kA.ÒAw du.wet mA.so/ p.kEt s«n.di.Òi]Kedai itu bangkrap kerana masing-masing mengambil wangnya masuk ke saku sendiri.
menangkap[m«.nAN.kAp]kata kerjamengambil udara dengan cara menimbulkan kepala di permukaan air (ikan).Menangkap sunggoh ikan dalam petak tu, jom kita balek ambek bok kael.[m«.nAN.kAp suN.goh i.kAn dA.lAm pE.tA/ tu tSom ki.tA bA.le/ Am.be/ b/ kAel]Ikan-ikan dalam sawah itu galak melompat. Ayuh kita pulang mengambil kail.
menyerama[m«.ø«.ÒA.mA]kata kerjamerebut, mengambil peluang, menyondol, bermuka-muka.Majelih tu bagi orang-orang tetentu saja, tapi dia menyerama masok nak besalam dengan menteri.[mA.dZ«.lih tu bA.gi .ÒAN..ÒAN t«.t«n.tu sA.dZA tA.pi di.jA m«.ø«.ÒA.mA mA.so/ nA/ b«.sA.lAm d«.NAn m«n.t«.Òi]Majlis itu hanya khas untuk orang-orang tertentu saja, tetapi dia mengambil peluang masuk untuk bersalam dengan menteri.
   2. mengambil atau menghabiskan (sedikit demi sedikit); karau.Kreja malaeh, asyek dok geret duet pesaka tu saja.[kÒ«.dZA mA.lAEh A.Se/ do/ g«.Òet du.wet p«.sA.kA tu sA.dZA]Dia malas bekerja hanya asyik menghabiskan wang pusaka itu sahaja.
   2. mengambil sesuatu tanpa izin, mencuri.Perangai dia macam tu dah, mokalu bekenan satu-satu barang mesti dia gabuih.[p«.ÒA.NAj di.jA mA.tSAm tu dAh m.kA.lu b«.k«.nAn sA.tu.sA.tu bA.ÒAN mes.ti di.jA gA.buih]Perangainya memang begitu, jika berkenan pada sesuatu barang mesti dicurinya.
   2. mencuri atau mengambil kesemuanya, mengebas, kebas.Budak dadah tu rembat semua baju hak depa jemoq tu.[bu.dA/ dA.dAh tu ÒEm.bAt s«.mu.wA bA.dZu hA/ dE.pA dZ«.m)Ö tu]Budak penagih dadah itu mengebas kesemua pakaian di ampaian itu.
   2. sangat suka mengambil atau meminta akan barang orang sama ada diizinkan atau tidak.Ali memang melahaq, mokalu dia nak, hak orang tak bagi pon dia ambek jugak.[A.li mE.mAN m«.lA.hA)Ö m.kA.lu di.jA nA/ hA/ .ÒAN tA/ bA.gi pon di.jA Am.be/ dZu.gA/]Ali memang suka akan barang kepunyaan orang, jika sudah berkenan, walau tidak diberi diambilnya juga.
lugaeh[lu.gAEh]kata kerjamengambil atau memetik kesemuanya (biasanya berkenaan buah di pohon), dipetik.Moktan hak tepi pagaq tu habeh depa lugaeh.[mk.tAn hA/ t«.pi pA.gA)Ö tu hA.beh d«.pA lu.gAEh]Rambutan di tepi pagar itu habis dipetik orang.
ayam[A.jAm]kata namamengambil wang atau komisen yang tidak rasmi.Bila balek dari tukaq duet pak dia, dia ayam seringget.[bi.lA bA.le/ dA.Òi tu.kAâÖ du.wet pA/ di.jA di.jA A.jAm s«.ÒiN.get]Apabila pulang dari menukarkan wang bapanya, dia mengambilnya seringgit.
12

Kembali ke atas