Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mengarah ke


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
look~ /onto, out on/, /menghala, menghadap, mengarah/ ke: the balcony ~s onto the garden, langkan itu menghadap ke taman;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
spur vi memacu kuda: it was late and he ~red on towards his destination, hari telah lewat dan dia memacu kudanya terus mengarah ke tempat tujuan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
set 5. (of wind, current) mengarah, menuju: he looked at the flag to determine which way the wind was ~ting, dia melihat bendera utk menentukan angin mengarah ke mana;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
look3. search, mencari: I ~ed everywhere but I still can’t find it, saya telah mencarinya di merata-rata tempat, tetapi tdk menjumpainya; 4. face, /menghadap, menghala, mengarah/ (ke): the church ~s east, gereja itu menghadap ke timur; a row of wooden huts ~ towards the sea, sederet rumah papan menghala ke laut;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
look~ towards, a. direct o’s eyes towards, /memandang, melihat/ ke arah: if you ~ towards that tall tree on the left..., jika kamu pandang ke arah pokok yg tinggi di sebelah kiri itu...; b. face in the direction of, /menghala, menghadap, mengarah/ ke: the back of the house ~s towards the river, bahagian belakang rumah itu menghala ke sungai;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
look~ over st, a. direct o’s eyes over st, /melihat, memandang, menengok/ melepasi sst; (o’s spectacles), /melihat, memandang, menengok/ [sso, sst] dr atas [cermin mata]: I ~ed over the fence, saya melihat melepasi pagar itu; the old man ~ed over the top of his spectacles at the noisy children, orang tua tersebut memandang budak-budak yg membuat bising itu dr atas cermin matanya; b. have a view of st, /menghala, mengarah, menghadap/ ke sst; ~ st over, a. inspect, go over st usu quickly, /menengok-nengok, meninjau-ninjau/ sst: we spent about ten minutes ~ing over the house, lebih kurang 10 minit kami menengok-nengok rumah itu; b. examine st carefully, memeriksa, meneliti: will you ~ over these claims and give me your opinion, bolehkah kamu teliti tuntutan ini dan memberi pandangan kamu tentangnya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
aspectn 1. appearance to the eye, aspek: the physical ~ of the country, aspek fizikal negeri itu; 2. facet, phase, aspek, segi: other ~s of the employment conditions should also be considered, aspek-aspek lain ttg keadaan pekerjaan hendaklah dipertimbangkan juga; 3. way in which st may be considered, aspek, segi: to study the problem from various ~s, mengkaji masalah itu dr berbagai-bagai aspek; 4. facial expression, mien, wajah, roman, air muka, rupa, paras: a man with a gentle ~, seorang lelaki yg berwajah lembut; 5. position facing particular direction, /menghadap, mengarah, menghala/ ke: the block of flats has a northern ~, blok rumah pangsa itu menghadap ke utara; 6. side facing particular direction, bahagian: the dorsal ~ of a fish, bahagian dorsal ikan; 7. (gram.) aspek.Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Kembali ke atas