Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[meng.ha.di.ri] | مڠحاضيري

Definisi : hadir di (persidangan, majlis, kursus, dll) menyertai, mengikuti: lebih 100 orang peserta dr negara-negara Asia Teng­gara, Australia, dan New Zealand telah ~ seminar antarabangsa tersebut; ~ persi­dang­an Parlimen; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[meng.ha.di.ri] | مڠحاضيري

Definisi : datang dan turut serta dlm mesyuarat, persidangan dll; mengunjungi majlis dsb; mengikuti; menyertai: Lebih seratus orang peserta dr negara-negara Asia Tenggara, Australia dan New Zealand telah ~ seminar antarabangsa tsb. Banyak sahabat handai yg telah ~ majlis perkahwinan itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
hadir (kata kerja)
1. Bersinonim dengan wujud: berada, muncul, terbit,

2. Bersinonim dengan datang: menyertai, mengikuti, menunjukkan diri, memperlihatkan diri, turut serta, mengambil bahagian,

Kata Terbitan : menghadiri, menghadirkan, kehadiran, hadirin,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
memorandum persefahaman DBP-PSU sehingga matlamatnya tercapai. Jutaan terima kasih ditujukan khusus kepada DBP atas niat murni dan segala sumbangan yang dihulurkan. Tanpa kesungguhan DBP dan ketabahan serta ketekunan penyusun menghadiri setiap bengkel Kamus Thai-Melayu yang dijalankan sejak tahun 2001, tentu sekali hasil yang sangat bernilai ini tidak akan wujud. Profesor Madya Dr. Boonsom Siribamrungsuk Presiden Universiti Prince of Songkla
Kamus Thai 2.indb
indb 333 4/15/2008 11:12:17 AM ล 334 ลากิจ [-kit] ก mengambil cuti urusan peribadi: ไพศาลลากิจเพื่ อไปงานแต ่ งงาน ของเพื่ อนเขา Phaisan mengambil cuti urusan peribadi untuk menghadiri majlis perkahwinan kawannya. ลาป ่ วย [-puay] ก mengambil cuti sakit: เขาลาป่วยสามวันเพราะเป็นไข ้ หวัด Dia me­ ngambil cuti sakit selama tiga hari kerana demam selesema. ลาโลก [-lo:k] ดู ตาย กระเป ๋ าของเขา Murid-­ murid itu menyimpan bukunya ke dalam beg. 2 surat: ผมได ้ รับหนังสือเชิญให ้ เข ้ าร ่ วมสัมมนา นั้ น Saya mendapat surat jemputan un- tuk menghadiri seminar itu. หนังส ื อเดินทาง [-d:nta:] น pasport หนังส ื อพิมพ ์ [-pim] น surat khabar หนังส ื อราชการ [-ra:tcaka:n] น surat rasmi หนังส ื อเวียน
Kamus Thai 2.indb
โรมิโอกับจูเลียต Dia dijemput sebagai tetamu kehormat menonton pertunju- kan perdana teater Romeo dan Juliet. b (ภาพยนตร ์ ) tayangan perdana: สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จ ทอดพระเนตรภาพยนตร ์ เรื่ องสุริโยทัยรอบ ปฐมทัศน ์ Puteri Sirindhorn telah menghadiri tayangan perdana filem Suriyothai. ปฐมนิเทศ [-nite:t] ก memberikan taklimat ปฐมพยาบาล [-paya:ba:n] ก mem- berikan pertolongan cemas ปณิธาน [panita:n] น hasrat: ปณิธาน ของนายกรัฐมนตรีคือทำให ้ ประเทศนี้ เป็นประเทศ อุตสาหกรรม มวยผมของ สาวชาวเหนือสวยงามมาก Sanggul rambut gadis utara sangat cantik. ม ้ วย [muay] ก mati มวล [muan] ว semua, segala: มวลสมาชิก สหกรณ ์ ลงทะเบียนเพื่ อประชุมสามัญ Semua ahli koperasi mendaftar diri untuk menghadiri mesyuarat agung. มวลชน [-con] น orang awam, massa มหกรรม [mahakam] น pesta: มหาวิทยาลัยจะจัดมหกรรมหนังสือเนื่ องใน สัปดาห ์ มอ.วิชาการ Universiti akan mengada­kan pesta buku sempena Minggu Terbuka PSU. มหรสพ [mah
Kamus Thai 2.indb
AM ท 197 an pekerja membantah penswastaan Lembaga Elektrik. ทักทาย [-ta:y] ก beramah mesra: คุณ เทวันกำลังทักทายแขกเหรื ่ อที่ มาร ่ วมงานวันเกิด Encik Tewan sedang beramah mesra dengan tetamu yang menghadiri maj­ lis hari lahirnya. ทักษิณ [taksi  n] น selatan ทั่ ง [ta] น besi landasan, andas, paron ทั้ ง [ta] ว seluruh: ทั้ งครอบครัวรู ้ สึกดีใจ เมื่อลูกคนเล็กได ้ รับรางวัลเรียนดี
Kamus Thai 2.indb
า Buku ini kurang dua halaman. 4 tamat tempoh: ใบข ั บขี่ ของฉ ั นย ั งไม ่ ขาดอายุ Lesen memandu saya belum tamat tempoh. 5 (ไม ่ มาตามกำหนด) tidak menghadiri: เขาขาดประชุมเพราะติดธุระอื่ น Dia tidak menghadiri mesyuarat kerana ada urusan lain. ขาดก ั น [-kan] ก terputus: ความส ั มพ ั นธ ์ ของพวกเขาได ้ ขาดก ั นไปนานแล ้ ว Hubungan antara mereka telah lama terputus

Kembali ke atas