Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.ngi.ku.ti] | مڠيکوتي

Definisi : 1. turut di belakang orang, menurut apa yg telah terjadi atau ada: ia ~ aku keluar; sidang di Pulau Pinang tahun 1960 diikuti oleh sidang di KL tahun 1961; 2. turut sbg yg telah dilakukan orang, mencontohi apa yg dibuat orang sebelumnya: inilah jalan yg diikuti oleh umat Islam; 3. turut hadir (dlm pelajaran, kursus, kuliah, latihan, dll): dia pernah ~ kuliah Hamka mengenai tasawuf; 4. memerhatikan (mendengarkan, membaca, melihat, dll) dgn bersungguh-sungguh: telah lama aku ~ perkembangan politik negeri ini; dgn matanya, dia ~ suaminya meninggalkan rumah; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[me.ngi.ku.ti] | مڠيکوتي

Definisi : 1 mengawasi gerak-geri seseorang dll secara diam-diam; memata-matai: Dua orang mata-mata gelap sentiasa ~nya ke mana-mana. 2 turut serta (belajar, melihat dll); turut hadir dlm mesyuarat, kursus dsb: Dia tidak dpt ~ ceramah itu kerana sakit. 3 memperhatikan (membaca, melihat dll) dgn penuh minat: Saya sentiasa ~ perkembangan politik dunia. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
terima dengan baik. ข ้ อจำก ั ด [-camkat] น kekurangan: น ั กเรียนไม ่ สามารถเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ เพราะ โรงเรียนนี้ มีข ้ อจำก ั ดหลายอย ่ าง Pelajar ti­ dak dapat mengikuti pelajaran sains ke­rana sekolah ini menghadapi ba­ nyak kekurangan. ข ้ อดี [-di:] น kebaikan ข ้ อตกลง [-toklo] น persetujuan ข ้ อแตกต ่ าง [-tε:kta: ้ น [-yokwen] น kekecualian: ชายหนุ ่ มที่ มีสุขภาพสมบูรณ ์ ทุกคนจะต ้ องเข ้ า ร ั บการเกณฑ ์ ทหารโดยไม ่ มีข ้ อยกเว ้ น Semua remaja sihat diwajibkan mengikuti program kerahan tenaga negara tan- pa kekecualian. ข ้ อเรียกร ้ อง [-ri:akr:] น tuntutan ข ้ อศอก [-s:k] น siku ข ้ อสงส ั ย [-sosai
Kamus Thai 2.indb
Peke­ bun getah itu mengetut tunas getah untuk dijual. ติดตาม [-tam] ก 1 mengikut: เด็กคนนี้ ต ้ องติดตามพ ่ อของเขาไปไถนาเป็นประจำ Bu- dak itu selalu mengikut ayahnya mem- bajak sawah. 2 mengikuti:ฉันติดตาม สถานการณ ์ ปัจจุบันเสมอ Saya sentiasa mengikuti perkembangan semasa. ติดพัน [-pan] ก 1 terpikat: ชายคนนั้ น ติดพันลูกสาวลุงมัน Lelaki itu terpikat de­ ngan anak gadis Pak Man. 2 belum selesai: สหรัฐอเมริกาไม ่ สามารถถอนตัวได ้ เพราะสงครามยังติดพันอยู ่ Amerika tidak

Kembali ke atas