Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.ning.kat] | منيڠکت

Definisi : 1. menginjak (tangga dll) utk naik ke atas, memanjat (pokok dll), menaiki (basikal dll): sedang mentuanya membawa perian dan labu ke pancuran, Basanai ~ pintu itu; 2. mencapai tingkat (angka dll), naik (meninggi, mengatas, dll), bertambah banyak (hebat, penting, dll): perbelanjaan utk pendidikan ~ dr setahun ke setahun; dgn ini jumlah kematian telah ~ ke angka 79 orang; keriangannya ~ dan ia berdiri mem­beri pidato tanpa rancangan; 3. berubah dlm keadaan (masa dll) yg lain: apabila ~ dewasa anak itu menjadi seorang pahlawan muda yg gagah berani; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[me.ning.kat] | منيڠکت

Definisi : 1 bertambah banyak; naik sedikit demi sedikit; naik makin tinggi: Suhu badan­nya ~ drpd 100oF kpd 103oF. 3 ber­ubah menjadi peristiwa atau keadaan lain: Semenjak ia ~ dewasa, perangainya sudah ber­tam­bah baik. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tingkat (kata nama)
Bersinonim dengan paras, lantai;,
Kata Terbitan : tingkat-tingkat, bertingkat-tingkat, meningkat, meningkatkan, tingkatan, peningkatan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ประเทศอยู ่ ในขั้ นวิกฤต Ekonomi negara da- lam keadaan krisis. วิกฤตการณ ์ [-taka:n] น krisis: วิกฤตการณ ์ อิรักทำให ้ ราคาน ้ ำมันสูงขึ้ น Kri- sis Iraq menyebabkan harga minyak meningkat. วิกลจริต [wikoncarit] ว tidak siu- man: ผู ้ ชายคนนั้ นวิกลจริต Lelaki itu tidak siuman. วิกาล [wika:n] น waktu malam วิเคราะห ์ [wikr] ก menganalisis: นักวิชาการเหล ่ านั้ นกำลังวิเคราะห ์ ่ มสาวในปัจจุบัน Ma­ syarakat bimbang terhadap kelakuan muda-mudi sekarang. ว 2 susah hati ประชาชนหนักใจกับราคาน ้ ำตาลที่ สูงขึ้ นทุก ๆ วัน Orang ramai susah hati dengan har- ga gula yang meningkat setiap hari. หนักแน ่ น [-nεn] ว tabah: ผู ้ ต ้ องหาคนน ั้ น ตอบคำซักของทนายโจทก ์ ด ้ วยใจที่ หนักแน ่ น Tertuduh menjawab semua pertanyaan pendakwa raya dengan
Kamus Thai 2.indb
sudah ada di pasaran. ท ้ องถิ่ น [-ti  n] น tempatan: การพัฒนา อุตสาหกรรมทำให ้ เศรษฐกิจท ้ องถิ ่ นดีขึ ้ น Pem­ bangunan perindustrian menyebab­ kan ekonomi tempatan meningkat. ท ้ องที่ [-ti  :] น kawasan: รัฐบาลกำลัง พัฒนาท ้ องที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ้ Kera­ jaan sedang membangunkan kawasan wilayah sempadan selatan. ท ้ องน ่ อง [-n] น buah betis

Kembali ke atas