Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[men.ju.nam] | منجونم

Definisi : bergerak dgn kepala dahulu mengarah ke bawah, menukik: se­konyong-konyong kapal terbang itu ~ meng­hala ke kapalnya; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[men.ju.nam] | منجونم

Definisi : bergerak kepala dahulu menghala ke bawah; menukik: Tiba-tiba kapal terbang itu ~ ke sawah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
junam
Kata Terbitan : menjunam, menjunamkan, terjunam,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Apakah perkataan yang sesuai "depan" atau "hadapan" untuk ayat berikut: Jika kedudukan enjin condong ke depan, akan menyebabkan haluannya menjunam ke air? Perlukah dimasukkan perkataan "dalam" sebelum perkataan "air"? Jika kedudukan enjin condong ke depan, akan menyebabkan haluannya menjunam ke ______ air?Kata "depan" dan "hadapan" sama maksudnya.  Oleh itu, penggunaan mana-mana satu daripada perkataan tersebut adalah betul. Ayat yang betul ialah Jika kedudukan enjin condong ke depan, akan menyebabkan haluannya menjunam ke dalam air.Tatabahasa29.10.2014
Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak DBP mengenai perkataan 'menurun'. Menurut PRPM, 'menurun' bersinonim dengan 1) menjunam: jatuh; 2) susut: berkurang; 3) berpindah kepada: mewarisi; 4) konteks bomoh - bersawai; Adakah salah jika saya menggunakan 'menurun' untuk menggambarkan kadar yang semakin berkurangan bagi penulisan bidang ekonomi/perniagaan/kewangan? Maklum balas daripada pihak Institut Terjemahan Negara mengatakan menurun tidak sesuai digunakan kerana lebih digunakan untuk konteks 'bomoh yang sedang menurun'.Untuk makluman perkataan menurun telah diterima dalam Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan terbitan DBP (2001) sebagai padanan untuk istilah yang berikut:

1. declines - menurun (Pelaburan)
2. decline rate - kadar menurun (Ekonomi)
3. descending order - susunan menurun (Ekonomi)
4. descending power - kuasa menurun (Ekonomi)
5. falling market - pasaran menurun (Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan)

Berdasarkan contoh yang diberikan, DBP memang telah menerima istilah menurun dalam bidang ekonomi, perniagaan dan kewangan dan tidak terhad dalam konteks "bomoh yang sedang menurun".
Istilah29.08.2012
Wau itu ____ ke dalam sungai setelah talinya tertputus. [ ] terjunam [ ] terjatuh. Kenapa skema jawapan adalah terjatuh, bukan terjunamPerkataan "terjunam" merujuk kepada menjunam dengan kepala dahulu menghala ke bawah. Kalau sekadar wau atau layang-layang perkataan yang sesuai terjatuh.Tatabahasa21.08.2015

Kembali ke atas