Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.nu.rut] | منوروت

Definisi : 1. berjalan dll mengikut jalan (garis, hala, dll) yg tertentu, tidak menyim­pang dr jalan dll yg tertentu: ~ jalan yg benar; 2. mencontohi (perbuatan orang lain dll), meneladan, meniru: telah dilihat oleh Cina, diturutnya, sebab itulah maka Cina gemar makan kangkung sampai sekarang; 3. mengikut apa yg disuruh (diperintah dll), tidak melawan, patuh kpd: maka segala orang itu pun semuanya ~ spt kata penghulunya; 4. meluluskan (permintaan, kehendak, dll), memenuhi (syarat, ketentuan, dll), menyam-paikan (harapan dll): Balzac tidak akan dapat melahirkan karya-karyanya yg agung itu jika ia ~ kehendak orang tuanya utk bertugas sbg seorang ahli undang-undang; 5. mengikut (berjalan dll), meng­ekori (dr belakang): dia berjalan menuju ruangan yg di sebelah barat bangunan, aku ~nya dr belakang; 6. spt yg dikhabarkan (diberitakan, dihebahkan, dll), sepanjang (berita dll): ~ yg diketahui sebanyak satu suku juta ringgit harga saham telah terjual; 7. sesuai dgn, tidak bertentangan dgn, tidak melanggar (syarat dll), selaras dgn: hari ini ~ pendapat orang alim ialah hari yg baik; 8. tidak bersalahan drpd, serupa dgn: rupanya ~ rupa neneknya; 9. ikut serta (melakukan sesuatu dll), turut serta: Sultan Mansor Shah pun ~ menyebut nama Hang Tuah itu Laksamana; 10. bergantung pd: maju mun­dur­nya dlm pelajarannya ~ kerajinannya; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[me.nu.rut] | منوروت

Definisi : 1 mencontoh perbuatan orang lain; meniru. 2 patuh atau taat; mengikut apa-apa yg diperintahkan: Ia ~ saja apabila disuruh oleh ketuanya. 3 mengikut dr belakang: Dia sentiasa ~ ke mana saja bapanya pergi. 4 spt yg diberitakan atau spt yg dikhabarkan: ~ akhbar tsb, lebih drpd dua puluh orang telah tercedera dlm kemalangan itu. 5 tidak menyimpang dr jalan tertentu: Kereta api itu berjalan ~ rel. 6 tidak membantah (ttg permintaan, kehendak dll): Ia ~ segala kehendaki isterinya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Ramai orang naik pedati,
     Saya seorang berkuda tunggangan;
Ramai orang menurut hati,
     Saya seorang dilarang jangan.


Lihat selanjutnya...(6)
Peribahasa

Bertangga naik,
     berjanjang turun.

Bermaksud :

Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim. (Peribahasa lain yang sama makna: Berjanjang naik, bertangga turun).

 

Lihat selanjutnya...(86)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
antara- bangsa กฎหมายเลือกตั ้ ง [-lakta] น un- dang-undang pilihan raya: ผู ้ สม ั ครจะ ต ้ องปฏิบ ั ติตามกฎหมายเลือกต ั ้ง Calon pi- lihan raya mesti bertindak menurut undang-undang pilihan raya. กฎหมายอาญา [-a:ya:] น undang- undang jenayah: ความผิดของเขาเกี่ ยวข ้ อง ก ั บกฎหมายอาญา Kesalahannya bersa- bit dengan undang-undang jenayah. กด [kot] ก menekan: เด็ก mengelilingi: โลก โคจรรอบดวงอาทิตย ์ Bumi mengelilingi matahari. โคตร [ko:t] น keturunan ตามกฎหมาย ไทยสม ั ยก ่ อนผู ้ ก ่ อการกบฏจะได ้ ร ั บโทษประหาร เจ็ดช ั ่ วโคตร Menurut undang-undang Thai zaman dahulu, pemberontak akan dihu- kum bunuh sehingga tujuh keturunan. โคน [ko:n] น pangkal เคี ่ ยวเข็ญ โคน Kamus Thai 2.indb 91 4/15/2008
Kamus Thai 2.indb
้ อะหมัดไปตามอาลีมาพบที่ ห ้ อง Cikgu menyuruh Ahmad memang­ gil Ali datang ke biliknya. ว 3 mengi- kut: คนงานนั้ นปฏิบัติตามคำสั่ งของเจ ้ านายเขา Pekerja itu bertindak mengikut arahan majikannya. 4 menurut: เศรษฐีคนนั้ นใช ้ เงิน ตามที่ เขาต ้ องการ Hartawan itu membelan­ jakan wang menurut kehendaknya. บ 5 pada: ห ้ ามปิดโปสเตอร ์ ตามกำแพง Dilarang menampal poster pada dinding. ตามเคย [-k h :y] ว seperti biasa: เขาไม ่ มาเรียนอีกตามเคย Dia tidak hadir ke kelas

Kembali ke atas