Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.nyer.ta.i] | مڽرتاءي

Definisi : 1. mengiringi, mendampingi, mengikuti: setiap pelajaran yg saya berikan itu, disertai dgn latihan; bantahan mereka kali ini disertai dgn ugutan yang lebih hebat; 2. bersama-sama dgn, menemani, mengawani (utk menolong dll): Tuhan ~ orang yang sabar; 3. mengikut serta, turut bersama: tidakkah ibu bapa mereka melarang mereka ~ tarian itu? (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[me.nyer.ta.i] | مڽرتاءي

Definisi : ingin ~ pertandingan tenis itu. 2 meng­ikut bersama sbg teman atau sbg pembantu; mengiringi; menemani: Beberapa orang pegawai telah ~nya ke persidangan itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[me.nyer.ta.i] | مڽرتاءي

Definisi : 1 mengikut serta; turut bersama: Saya (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
serta (kata tugas)
1. Bersinonim dengan turut: ikut, bersama, bersama-sama, bersekali, turut-serta, turut bersama, bersaing,

2. Bersinonim dengan dan: juga, dan juga,

3. Bersinonim dengan sebaik sahaja: apabila, apakala, bilamana, tatkala, manakala, semasa, sewaktu,

4. Bersinonim dengan sambil: seraya, sementara, belan-belan, baru sahaja, sesudah, setelah, selepas,

Kata Terbitan : berserta, menyertai, menyertakan, penyertaan, peserta, serta-merta,

Peribahasa

226

Don't get into deep water until you learn how to swim

Jangan melakukan sesuatu yang berisiko atau berbahaya selagi diri belum mampu untuk menanganinya atau menghadapinya.

Bertumpu dulu barulah melompat

You should not have agreed to take part in this expedition with the little experience that you have. My advice is, don't get into deep water until you learn how to swim.

Kamu tidak sepatutnya menyertai ekpedisi ini dengan hanya berbekalkan secebis pengalaman. Nasihatku, bertumpu dulu barulah melompat.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(12)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
เล ่ นทีมเอรวมกับผู ้ เล ่ นทีมบีเพื่ อเป็น ทีมที่ แกร ่ ง Pemain pasukan A bergabung dengan pasukan B untuk membentuk satu pasukan yang kuat. ร ่ วม [ruam] ก menyertai: ศาสตราจารย ์ สมปราชญ ์ ไม ่ สามารถร ่ วมการประชุมปฏิบัติการ รม ร ่ วม Kamus Thai 2.indb 309 4/15/2008 11:11:59 AM ร 310 ในวันนี้ Profesor Somprach tidak dapat menyertai bengkel pada hari ini. ร ่ วมใจ [-cai] ว bersatu hati: ชาวบ ้ าน ร ่ วมใจกันต ่ อต ้ านโครงการวางท ่ อก ๊ าซไทย มาเลเซีย Orang kampung bersatu hati
Kamus Thai 2.indb
merebut kejuaraan: ทีมแมน เชสเตอร ์ ยูไนเต ็ ดชิงชนะเลิศฟุตบอลพรีเมียร ์ ลีก ก ั บทีมอาร ์ เซนอล Pasukan Manchester United merebut kejohanan Liga Per­ dana dengan pasukan Arsenal. ชิงโชค [-có:k ] ก menyertai cabutan bertuah ชิงอำนาจ [-amna:t] ก merebut kuasa ชิงชัง [cica] ก membenci: เราต ้ องไม่ ชิงช ั งคนที่ ยากจนกว ่ าเรา Kita tidak boleh membenci orang yang lebih miskin daripada sungguh sebelum berlepas ke Athens. ซ ้ อมใหญ ่ [-yai] ก raptai: ว ่ าที่ บัณฑิตเข ้ าร ่ วม ซ ้ อมใหญ ่ หนึ่ งวันก ่ อนพิธีรับปริญญาบัตร Bakal graduan menyertai raptai se­ hari sebelum konvokesyen ซอมซ ่ อ [s:ms:] ว selekeh ซอย [s:y] น lorong ซอยผม [-pom] ก mendandan ซอส [s:t] น sos ซัก 1 [sak] ก
Kamus Thai 2.indb
ายอาสาพัฒนา [-a:sa:pattana:] น kem khidmat masyarakat: ช ่ วงปิดภาคเรียน น ั กศ ึ กษาจำนวนมากเข ้ าร ่ วมโครงการค ่ าย อาสาพ ั ฒนา Musim cuti ramai pelajar universiti menyertai rancangan kem khidmat masyarakat. คารม [ka:rom] น kata-kata yang ber- nas: ร ั ฐมนตรีใช ้ คารมตอบคำถามของฝ ่ ายค ้ าน ในสภาผู ้ แทนราษฎร Menteri menjawab so- alan pembangkang

Kembali ke atas