Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.nyer.ta.i] | مڽرتاءي

Definisi : 1. mengiringi, mendampingi, mengikuti: setiap pelajaran yg saya berikan itu, disertai dgn latihan; bantahan mereka kali ini disertai dgn ugutan yang lebih hebat; 2. bersama-sama dgn, menemani, mengawani (utk menolong dll): Tuhan ~ orang yang sabar; 3. mengikut serta, turut bersama: tidakkah ibu bapa mereka melarang mereka ~ tarian itu? (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[me.nyer.ta.i] | مڽرتاءي

Definisi : ingin ~ pertandingan tenis itu. 2 meng­ikut bersama sbg teman atau sbg pembantu; mengiringi; menemani: Beberapa orang pegawai telah ~nya ke persidangan itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[me.nyer.ta.i] | مڽرتاءي

Definisi : 1 mengikut serta; turut bersama: Saya (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
serta (kata tugas)
1. Bersinonim dengan turut: ikut, bersama, bersama-sama, bersekali, turut-serta, turut bersama, bersaing,

2. Bersinonim dengan dan: juga, dan juga,

3. Bersinonim dengan sebaik sahaja: apabila, apakala, bilamana, tatkala, manakala, semasa, sewaktu,

4. Bersinonim dengan sambil: seraya, sementara, belan-belan, baru sahaja, sesudah, setelah, selepas,

Kata Terbitan : berserta, menyertai, menyertakan, penyertaan, peserta, serta-merta,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
เล ่ นทีมเอรวมกับผู ้ เล ่ นทีมบีเพื่ อเป็น ทีมที่ แกร ่ ง Pemain pasukan A bergabung dengan pasukan B untuk membentuk satu pasukan yang kuat. ร ่ วม [ruam] ก menyertai: ศาสตราจารย ์ สมปราชญ ์ ไม ่ สามารถร ่ วมการประชุมปฏิบัติการ รม ร ่ วม Kamus Thai 2.indb 309 4/15/2008 11:11:59 AM ร 310 ในวันนี้ Profesor Somprach tidak dapat menyertai bengkel pada hari ini. ร ่ วมใจ [-cai] ว bersatu hati: ชาวบ ้ าน ร ่ วมใจกันต ่ อต ้ านโครงการวางท ่ อก ๊ าซไทย มาเลเซีย Orang kampung bersatu hati
Kamus Thai 2.indb
merebut kejuaraan: ทีมแมน เชสเตอร ์ ยูไนเต ็ ดชิงชนะเลิศฟุตบอลพรีเมียร ์ ลีก ก ั บทีมอาร ์ เซนอล Pasukan Manchester United merebut kejohanan Liga Per­ dana dengan pasukan Arsenal. ชิงโชค [-có:k ] ก menyertai cabutan bertuah ชิงอำนาจ [-amna:t] ก merebut kuasa ชิงชัง [cica] ก membenci: เราต ้ องไม่ ชิงช ั งคนที่ ยากจนกว ่ าเรา Kita tidak boleh membenci orang yang lebih miskin daripada sungguh sebelum berlepas ke Athens. ซ ้ อมใหญ ่ [-yai] ก raptai: ว ่ าที่ บัณฑิตเข ้ าร ่ วม ซ ้ อมใหญ ่ หนึ่ งวันก ่ อนพิธีรับปริญญาบัตร Bakal graduan menyertai raptai se­ hari sebelum konvokesyen ซอมซ ่ อ [s:ms:] ว selekeh ซอย [s:y] น lorong ซอยผม [-pom] ก mendandan ซอส [s:t] น sos ซัก 1 [sak] ก
Kamus Thai 2.indb
ายอาสาพัฒนา [-a:sa:pattana:] น kem khidmat masyarakat: ช ่ วงปิดภาคเรียน น ั กศ ึ กษาจำนวนมากเข ้ าร ่ วมโครงการค ่ าย อาสาพ ั ฒนา Musim cuti ramai pelajar universiti menyertai rancangan kem khidmat masyarakat. คารม [ka:rom] น kata-kata yang ber- nas: ร ั ฐมนตรีใช ้ คารมตอบคำถามของฝ ่ ายค ้ าน ในสภาผู ้ แทนราษฎร Menteri menjawab so- alan pembangkang

Kembali ke atas