Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.ré.ka] | مريک

Definisi : /meréka/ kata ganti nama diri ketiga (dlm bentuk jamak): ~ itu orang-orang itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[me.ré.ka] | مريک

Definisi : 1 menyusun (mengatur, mengarang) baik-baik: Tidak banyak pengarang yg pandai ~ cerita yg menaikkan semangat. 2 memikir-mikirkan sesuatu; membayangkan dlm fikiran; mencari akal; mencari ikhtiar: Dia ~-reka perkara yg akan dilakukannya utk hidup berdikari. 3 memikir-mikirkan dan mencipta sesuatu: Thomas Elva Edison yg mula-mula ~ lampu elektrik. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[me.ré.ka] | مريک

Definisi : mergastua binatang-binatang hutan; binatang liar: Jabatan ~ jabatan yg mengendalikan (mengurus) hal-hal binatang hutan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
reka
Kata Terbitan : mereka, mereka-reka, rekaan, pereka,

Peribahasa

Terpelanting memilihi,
     terserak mengampungkan.

Bermaksud :

Kewajiban ketualah memelihara hak milik anak buahnya dan mengumpulkan mereka yang bercerai-berai.

 

Lihat selanjutnya...(3)

313

Let sleeping dogs lie

Jangan sengaja mencari susah dengan mengganggu sesuatu atau seseorang yang boleh mencetuskan masalah.

Lembu dogol jangan dibalun

Why should your bother them when they don't bother you? Let sleeping dogs lie. We don't want them to ruin our trade which is just booming.

Mengapa awak harus mengganggu mereka sedangkan mereka tidak pula mengganggu awak? Lembu dogol jangan dibalun. Kita tidak mahu mereka merosakkan perniagaan kita yang baru berkembang naik.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(109)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
สามารถจับปลาในเขตหวง ห ้ ามได ้ Nelayan-nelayan kecil mera­yu supaya dibenarkan menangkap ikan di kawasan larangan. ร ้ องเพลง [-ple:] ก menyanyi: พวก เขาร ่ วมกันร ้ องเพลงชาติ Mereka bersama- sama menyanyi lagu kebangsaan. ร ้ องเรียก [-ri  ak] ก memanggil: เด็กคน รวย ร ้ อง Kamus Thai 2.indb 310 4/15/2008 11:12:00 AM peniaga menjual gula lebih daripada harga yang ditetapkan. ร ้ องไห ้ [-ha:y] ก menangis: พวกเขา ร ้ องไห ้ เมื่ อได ้ ทราบข ่ าวร ้ ายนั้ น Mereka me- nangis apabila diberitahu mengenai berita sedih itu. รองเง็ง [r:e] น (tarian) ronggeng ร ่ องแร ่ ง [rrε] ว terkulai, terkele- pai: แขนของหนุ ่ มคนนั ้ นห ้
Kamus Thai 2.indb
masih i­ ngat akan kejadian pada hari itu. จดทะเบียน [-tabian] ก mendaftar- kan: ทั้ งคู ่ ได ้ ไปจดทะเบียนสมรสที่ ที่ ว ่ าการอำเภอ Pasangan itu telah pergi mendaftar­ kan perkahwinan mereka di pejabat daerah. จดบันทึก [-bantk] ดู จด ² จดหมาย [-ma:y] น surat จดหมายลงทะเบียน [-ma:ylota- bian] น surat berdaftar จตุรัส [caturat] น segi empat sama จน¹ [con] ว miskin ยงคืน Para pekerja harus beker­ ja sampai tengah malam. = จนถึง จนกว ่ า [-kwa:] สัน sampai, sehingga: ตำรวจจะคอยคนงานชาวกัมพูชาจนกว ่ าเขาจะมา รายงานตัวที่ สถานีตำรวจ Polis akan me­ nunggu pekerja Kampuchea sehing­ ga mereka datang melaporkan diri di balai polis. จนถึง [-t] ดู จนกระทั ่ ง จบ 1 [cop] ลน kali: ลูกชายฉันอ ่ านบทขอพร สามจบก ่ อนจะออกจากบ ้ าน Anak lelaki saya membaca doa
Kamus Thai 2.indb
geram: ผู ้ ประท ้ วง กระเหี้ ยนกระหือรืออยากเข ้ าไปทำร ้ ายตำรวจที่ ฉีด น ้ ำใส ่ พวกเขา Penunjuk perasaan berasa geram hendak menyerbu polis yang memancutkan air ke arah mereka. กระอักกระอ ่ วน [kraakkrauan] ว serba salah: เขารู ้ สึกกระอ ั กกระอ ่ วนที่ จะร ั บ ตำแหน ่ งน ั ้น Dia berasa serba salah untuk menerima jawatan itu apabila melihat gadis cantik melintas di hadapannya. = กรุ ้ งกริ ่ ง กรู [kru:] ว masuk menyerbu: ท ั นทีที่ ประตู สนามกีฬาเปิดพวกเขาก็กรูเข ้ ามา Sebaik-baik sahaja pintu stadium dibuka mereka masuk menyerbu. กฤษฎีกา [kri  tsadi:ka:] น dekri กล [kon] น muslihat, tipu daya: เจ ้ าของ ร ้ านทองน ั ้นเกือบจะหลงกลผู ้ ร ้ าย Pekedai emas itu
Kamus Thai 2.indb
y:] ก bertinggung, bercangkung นั่ งร ้ าน [nara:n] น aram-aram, pe­ rancah นัด [nat] ก 1 berjanji: พวกเขาทั ้ งสองนัดพบ กันที่ ร ้ านน ้ ำชาเปาะเลาะฮ Mereka ber- janji akan bertemu di kedai kopi Pak Lah. ลน 2 a (การประชุม แข ่ งขัน) kali: เขาไม ่ มาประชุมสองนัด Dia tidak hadir me- syuarat sebanyak dua kali. b (ยิง Ayah menakik pokok kelapa di bela- kang rumah. บากบั่ น [ba:kban] ว gigih: นักเรียนบากบั ่ น หาความรู ้ เพื่ ออนาคตที่ สดใส Para pelajar gigih mencari ilmu demi masa depan mereka. บาง 1 [ba:] น bencah: ชาวบ ้ านจับปูใน บางตาวา Orang kampung menangkap ketam dalam bencah air tawar. บาง 2 [ba:] ว sesetengah: บางคนไม ่ ชอบ กินทุเรียน Sesetengah orang
Kamus Thai 2.indb
di Malaysia. Saya percaya kamus ini sangat ditunggu-tunggu oleh pelajar bahasa Thai dan bahasa Melayu, terutama pelajar berketurunan Melayu di Thailand yang ingin menjejaki dan meningkatkan penguasaan bahasa ibunda mereka. Mudah-mudahan kamus ini dapat memenuhi hasrat tersebut. Saya sangat berbangga kerana kamus ini merupakan kamus dwibahasa Thai-Melayu yang pertama diterbitkan oleh DBP. Saya berharap kamus ini akan ada

Kembali ke atas