Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.ro.sot] | مروسوت

Definisi : 1. meluncur turun, gelongsor, menggelingsir: ia tidak sedar ketika anaknya ~ dr pangkuannya; 2. sangat banyak turun­nya, jatuh sekali (harga barang dll): harga getah sangat ~ tahun ini; 3. menjadi kurang sangat (hasil, pendapatan, pengaruh, dll): maka majalah itu pun mulai ~ pen­jual­an­nya; gengsi kami di luar negeri sangat ~ dan sentiasa menjadi bahan tertawaan; 4. semakin kurang (mundur), tidak maju (ke­pandaian, kesihatan, dll): kesihatannya se­makin ~; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[me.ro.sot] | مروسوت

Definisi : 1. tergelincir turun (kerana licin dll); 2. turun (harga, mutu, dll), jatuh, berkurang (perniagaan dll): kerana aku begitu terikat dlm soal-soal politik, maka biro teknikku ~ sehingga mati sama sekali; memerosotkan menyebabkan merosot (bkn harga, prestasi dsb), memundurkan: faktor psikologi ini akan ~ prestasi harga dlm pasaran saham; kemerosotan perihal merosot (nilai wang, mutu, kemajuan, dll), kejatuhan, kemunduran: apabila berlaku ~ dlm bidang perusahaan, maka pengusaha terpaksa memberhentikan kebanyakan atau semua pekerjanya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[me.ro.sot] | مروسوت

Definisi : 1 bergerak dr tempat tinggi ke tempat rendah; menggelongsor; turun: Ia tidak sedar bahawa anaknya ~ dr pangkuannya. 2 jatuh atau turun (bkn harga atau nilai sesuatu): Sejak beberapa tahun lalu, harga getah ~ tetapi sekarang naik kembali. 3 menjadi semakin kurang (bkn hasil, pendapatan dll): Kerana musuh terlalu banyak, hasil padi tahun ini ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[me.ro.sot] | مروسوت

Definisi : turun atau jatuh (bkn harga, prestasi, mutu dll); tidak maju: Perniagaannya makin lama makin ~ kerana termakan modal. kemerosotan keadaan merosot (bkn nilai wang, mutu, kemajuan dll); kemunduran; kejatuhan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
rosot
Kata Terbitan : merosot, merosotkan, kemerosotan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
4 (การสอบ) ga- gal: ผู ้ สมัครสอบจำนวนมากสอบตกในการ สอบคัดเลือกเข ้ ามหาวิทยาลัย Ramai calon yang gagal dalam peperiksaan masuk ke universiti. 5 (ความสามารถ) mero- sot: ฝีมือการเล ่ นของภราดรตกไปในปี 2005 Prestasi permainan Paradorn merosot pada tahun 2005. 6 (ป ั ญหา) berjaya: รัฐบาลยังแก ้ ปัญหาคอรัปชั ่ นไม ่ ตก Kerajaan belum berjaya menyelesaikan masalah rasuah. 7 (การเดินทาง) ketinggalan: ฉัน ไม ่ สามารถเดินทางต ่ อไปได Air dalam tem­ payan sudah berendapan. ตกตะลึง [-tal] ก tercengang: ชาตรี ตกตะลึงเมื่ อเห็นคนรักของเขาควงแขนมากับ ชายอื่ น Chatree tercengang apabila terlihat kekasihnya berganding ta­ ngan dengan seorang pemuda lain. ตกต่ำ [-tam] ก merosot: ผลการสอบของ อามีนตกต่ำเพราะเขาหนีเรียนบ ่ อย Keputu­ san peperiksaan Amin merosot kera­ na dia kerap ponteng sekolah. ตกแต ่ ง [-tε] ก menghiasi: ชาวมุสลิม ตกแต ่ งบ ้ านเพื่ อต ้ อนรับวันรายอ
Kamus Thai 2.indb
ประสบภัยสึนามิร ้ องไห ้ ระงม Anak-anak mangsa tsunami me- nangis mengongoi-ngongoi. ระงับ [raap] ก membatalkan: รัฐบาล ระงับโครงการนั ้ นเพราะเศรษฐกิจตกต ่ ำ Kera- jaan membatalkan projek itu kerana ekonomi merosot. ระดม [radom] ก mengerahkan: ทางการระดมทีมนักประดาน ้ ำเพื่ องมหาศพนัก ท ่ องเที่ ยวคนนั ้ น Pihak kerajaan menge­ rah­kan pasukan juruselam untuk men- cari mayat pelancong itu. ระดับ [radap] น
Kamus Thai 2.indb
memberikan cenderamata ini de­ ngan tulus ikhlas. บริหาร [b:riha:n] ก mentadbirkan: คุณบัณฑูรบริหารธนาคารกสิกรไทยในสถานการณ ์ เศรษฐกิจของประเทศที่ ถดถอยได ้ สำเร็จ Encik Banthoon berjaya mentadbirkan Bank Kasikorn Thai dalam keadaan ekonomi negara merosot. บล็อก [blk] น blok บวก [buak] น 1 tanda campur ก 2 cam- pur ว 3 positif: คุณหมอบอกว ่ าเลือดของชาย คนนั ้ นเป็นบวกบี Doktor menyatakan ba- hawa darah pemuda itu

Kembali ke atas