Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mini kompo

Juga ditemukan dalam:


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
Penukaran ini memainkan peranan yang penting dalam pengawal - aturan enzim dan pengambilan oksigen oleh hemoglobin. (KIM) allostosis (alostosis) Lihat ossification. (BIO) allosyndesis (alosindesis) Pemasangan kromosom homolog dalam alopoliploid. Contohnya, jika kompo- sisi gen sesuatu aloploid dilambangkan dengan AABB, dengan AA mewakili kromosom daripada satu induk dan BB mewakili kromosom daripada satu in - duk lain, semasa profasa meiosis, A berpasangan dengan A KIM) bioautography (bioautografi) Kaedah untuk mengesan bahan dalam jumlah kecil dalam suatu campuran yang kompleks seperti bahan yang penting sebagai komponen bagi pertumbuh- an mikroorganisma. Contohnya, kaedah kromatografi yang mengesan kompo - nen penting dengan cara memisahkannya. (BIO) bioavailability (bioketersediaan) Jumlah dan kadar drug yang diperoleh tubuh selepas disuntik ke dalam tubuh atau selepas drug menjalani proses penyerapan. (UBAT) bioblast (bioblas) Unit

Kembali ke atas