Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mo.to.si.kal] | موتوسيکل

Definisi : sj kenderaan beroda dua yg di­jalankan dgn enjin; bermotosikal menunggang atau menaiki motosikal: dia ditembak oleh penyerang yg ~ di luar kedai. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mo.to.si.kal] | موتوسيکل

Definisi : kenderaan yg beroda dua dan dijalankan oleh motor. bermotosikal menunggang atau menaiki motosikal: Dia bersiar-siar dgn ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata motosikal


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
ende[En.dE]kata kerjamenunjuk -nunjuk.Meta ko beli muto baru gak, nok ende ko ore slalu.[m:«.tA k b«.li mu.to bA.Äu gA/ no/ En.dE k .ÄE slA.lu]Mentang-mentanglah beli motosikal baru, terus nak menunjuk-nunjuk kepada orang.
globok[gl.b/]kata adjektifberkenaan luka yang sangat parah akibat kemalangan dan lain-lain.Lutuk Drome globok pasa jatoh muto.[lu.tu/ dč.mE gl.b/ pA.sA dZA.toh mu.to]Lutut Deraman luka parah sebab jatuh motosikal.
locoh[l.tSh]kata kerjatertanggal daripada tempatnya lalu jatuh, tercabut.Kawe tok kaba maso mano skru muto locoh.[kA.wE t/ kA.bA mA.s mA.n skÄu mu.to l.tSh]Saya tak perasan bila masa skru motosikal tercabut.
tok kaba[t/ kA.bA] tidak sedarkan diri, pengsan.Saleh duwo ari tok kaba lepah keno tepoh muto.[sA.lEh du.w A.Äi t/ kA.bA l«.pAh k«.n t«.poh m:u.to]Saleh dua hari pengsan selepas dilanggar motosikal.
bikong II[bi.koN]kata adjektifberkenaan tangan atau kaki yang bengkok kerana kemalangan dan sebagainya.Tange budok tu bikong lepah jatoh muto.[tA.NE bu.d/ tu bi.koN l«.pAh dZA.toh mu.to]Tangan budak tu bengkok lepas terjatuh motosikal.

Kembali ke atas