Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mu.da] | مودا

Definisi : 1. belum tua (orang dll), masih remaja: sesetengah drpd mereka masih ~ mentah; anak ~ gadis atau teruna; kaum ~ golongan orang muda, generasi baru; 2. belum masak atau tua (buah-buahan, daun-daunan, dll), baru menjadi (parut, kulit, dll): kelapa ~; parut ~; 3.masih baru (diadakan, diusahakan, dll), belum lama (wujudnya sesuatu): kita juga telah diberi mandat utk memandu negeri ini dr sebuah negeri ~ menjadi negara dewasa; 4.masih awal (hari, bulan, dll), belum meng­hujung (lewat): malam masih ~ tetapi jalan raya telah mulai lengang; orang telah pulang ke rumah masing-masing sebab telah meng-habiskan wang di bulan ~; 5. tingkatan (ke­dudukan, pangkat, dll) yg kedua: laksamana ~; leftenan ~; menteri ~; raja ~ bakal raja; 6.yg terakhir atau baru (isteri): isteri ~; 7.kurang gelap atau tua (warna), agak pucat: merah ~; hijau ~;~ belia muda sekali; ~ hati = ~ fikiran (orang tua) yg tingkah lakunya spt orang muda; ~jelita orang yg muda lagi jelita (gadis); ~mentah bp sangat muda; ~-mudi; a) golonganorang muda; b) Id tarian antara laki-laki dan perempuan yg moden (bukan dansa); ~ re-maja muda yg sudah hampir akan baligh; ~ terala orang muda yg berpangkat tinggi; main ~ berseronok (bersuka-sukaan) dgn perem­puan; bermuda Mn bermain muda, bermukah, berzina; ~ diri selalu benar berkahwin; bermuda-muda Mn berkelakuan spt orang muda; memudakan membuat (menjadikan dll) muda, menganggap muda: selesai ~ wajah, sibuk pula dia memilih tali leher; mempermuda menjadikan lebih muda: tentu sekarang ia berkurang akan ~ kulitnya; kemudaan perihal muda, keadaan (masih) muda: menurutkan nafsu ~nya; kerana ~ usia, maka para belia masih memerlukan bimbingan, nasihat, teguran serta tunjuk ajar drpd golongan yg lebih berumur; kemuda-mudaan bertingkah laku spt anakmuda;pemuda orang yg masih muda (lelaki), anak(lelaki) yg masih remaja. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[mu.da] | مودا

Definisi : 1 belum tua (bkn orang); masih remaja: Isterinya masih ~. anak ~ gadis atau teruna. 2 belum tua atau belum masak (bkn buah-buahan, daun-daunan dll). 3 agak pucat; kurang gelap (bkn warna): merah ~. 4 tingkatan, pangkat atau kedudukan yg kedua: menteri ~; raja ~ bakal raja; isteri ~ isteri yg terakhir atau yg terbaru. 5 belum lama lagi; belum larut: Negara Malaysia masih ~. bulan ~ awal bulan. ~ belia muda sekali. ~ hati orang tua yg bertingkah laku spt orang muda. ~-mudi golongan orang muda (lelaki dan perempuan). ~ remaja mula dewasa. memudakan menjadikan muda; menganggap muda. kemudaan keadaan atau sifat muda. kemuda-mudaan kelihatan muda atau spt anak muda (bkn kelakuan dsb); bertingkah laku spt anak muda. pemuda orang lelaki yg masih muda; orang muda. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
muda (adjektif)
1. Dalam konteks orang
bersinonim dengan belia, masih remaja, masih mentah, budak, masih hijau, setahun jagung, ubun-ubun masih lembik, masih berhingus,
Berantonim dengan tua

2. Dalam konteks buah
bersinonim dengan belum masak, belum tua, masih hijau,
Berantonim dengan tua

3. Bersinonim dengan masih awal: belum lama, belum menghujung,
Berantonim dengan lewat

Kata Terbitan : kemuda-mudaan, pemuda,

Puisi
 

Kelapa muda muda juga,
     Kelapa tua dibuat inti;
Suka suka juga,
     Sembahyang kita jangan dihenti.


Lihat selanjutnya...(111)
Peribahasa

Rambut sudah dua macam,
     lagi juga berbanyak ragam.

Bermaksud :

Orang tua atau setengah umur berkelakuan seperti orang muda-muda.

 

Lihat selanjutnya...(46)

374

All men must die

Semua orang pasti mati.

Mumbang jatuh, kelapa jatuh

I just couldn't believe it when my brother passed away that morning. He was still young.But all men must die. Only God is immortal.

Aku tak percaya yang adikku pergi buat selama-lamanya. Dia masih muda. Namun mumbang jatuh, kelapa jatuh. Hanya Tuhan sahaja yang daim.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(18)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
mentara[m«n.tA.ÒA]kata namaorang yang membawa dan menghidang makanan dalam sesuatu majlis jamuan, pelayan.Orang muda-muda elok jadi mentara, depa kuat berulang-alek dari tempat beridang ke balai.[.ÒAN mu.dA.mu.dA E.lo/ dZA.di m«n.tA.ÒA dE.pA ku.wAt b«.Òu.lAN.A.le/ dA.Òi t«m.pAt b«.Òi.dAN k« bA.lAj]Orang mudalah yang elok jadi pelayan, kerana mereka cergas untuk berulang alik dari tempat berhidang makanan ke balai.
kukut[ku.kut]kata kerjamenanggalkan (mengeluarkan, mengikis, mengeruk) bahagian permukaan sesuatu seperti jalan, tanah, isi kelapa muda, isi buah tal dan lain-lain.Dia kukut nyoq muda nak buat ayaq isi.[di.jA ku.kut ø)Ö mu.dA nA/ bu.wAt A.jA)Ö i.si]Dia mengeruk isi kelapa muda untuk dibuat air isi.
mengkam[m«N.kAm]kata namasakit perut, senak perut.Jangan dok makan buah kelubi muda banyak sangat, satni perot hang mengkam.[dZA.NAn do/ mA.kAn bu.wAh k«.lu.bi mu.dA bA.øA/ sA.NAt sAt.ni p«.Òot hAN m«N.kAm]Jangan makan buah kelubi muda terlalu banyak, kelak perut dapat mengkam.
hoya[ho.jA]kata kerjamembuat bising, berpeleseran, merambu tanpa tujuan, berfoya-foya.Budak-budak muda tu tau seronok saja, depa dok hoya sana sini, bukan tau nak tolong mak pak depa.[bu.dAk.bu.dA/ mu.dA tu tAw s«.ҍ.n/ sA.dZA dE.pA do/ ho.jA sA.nA si.ni bu.kAn tAw nA/ tu.loN mA/ pA/ dE.pA]Anak-anak muda itu hanya suka berseronok sahaja, mereka merambu ke sana ke mari, tidak ingin hendak menolong ibu bapa mereka.
tebotoi[t«.b.tj]kata kerjatertipu, terpedaya.Orang jual obat tu pandai cong, kita hak tua pon buleh tebotoi, apa lagi hak muda.[.ÒAN dZu.wAj o.bAt tu pAn.dAj tSN ki.tA hA/ tu.wA pon bu.leh t«.b.tj A.pA lA.gi hA/ mu.dA]Penjual ubat itu pandai kelentong, kita yang tua pun terpedaya, apa lagi yang muda.
pakyet[pA/.jet]kata namatali barut, barua, mancakari, pinang muda.Dia sanggop jadi pakyet kat ibu ayam tu pasai dapat banyak duet.[di.jA sAN.gop dZA.di pA/.jet kAt i.bu A.jAm tu pA.sAj dA.pAt bA.øA/ du.wet]Dia sanggup menjadi barua kepada ibu ayam itu kerana mendapat upah yang lumayan.
belong[b«.loN]kata adjektifberkenaan badan besar tetapi umur muda.Awat anak bongsu hang ni belong sangat, abang-abang dia semua kecik-kecik belaka?[A.wAt A.nA/ bN.su hAN ni b«.loN sA.NAt A.bAN.A.bAN di.jA s«.mu.wA k«.tSi/.k«.tSi/ b«.lA.kA]Mengapa anak bongsu awak ini besar sangat, abang-abangnya kecil belaka.
ayaq isi[A.jAâÖ i.si] minuman daripada air kelapa muda dan isinya yang dicampur dengan sedikit gula.   
cek[tSe/]kata namasaya, aku (bahasa sapaan yang digunakan oleh orang yang lebih muda kepada yang lebih tua) dalam suasana manja atau mesra.Cek tak mau pi dengan pak tengok Pesta Langkawi.[tSe/ tA/ mAw pi d«.NAn pA/ tE.N/ pEs.tA lAN.kA.wi]Saya tidak mahu pergi dengan ayah ke Pesta Langkawi.
kanyiaq[kA.øi.jAâÖ]kata adjektifberkenaan fikiran yang belum matang, belum sempurna atau masih muda.Budak-budak tu bukan reti lagi nak becakap pasai politik, umoq baru belaeh-belaeh taon, dok kanyiaq lagi.[bu.dA/.bu.dA/ tu bu.kAn Ò«.ti lA.gi nA/ b«.tSA.kAp pA.sAj p.li.ti/ u.mâÖ bA.Òu b«.lAeh.b«.lAeh tAon do/ kA.øi.jAâÖ lA.gi]Budak-budak itu belum mahir lagi bercakap tentang politik, umur baru belasan tahun, masih belum matang.
12

Kembali ke atas