Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
mudah (adjektif)
Bersinonim dengan senang, enteng, gampang, ringan, lancar, ringkas, kecil, lekeh, ganyir, suang, lasuh, lancar;,
Kata Terbitan : bermudah-mudah, memudahkan, mempermudah, kemudahan, pemudah,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
น kad บัตรประจำตัว [-pracamtua] น kad pengenalan บัตรเลือกตั้ ง [-lakta] น kertas undi บัตรสมนาคุณ [-sommana:kun] น baucar hadiah บัตรสนเท ่ ห์ [-sonte:] น surat layang บั่ น [ban] ก mengerat, memotong บั่ นทอน [-t:n] ก 1 mengurangkan: ยาเสพติดบั ่ นทอนภูมิต ้ านทานร ่ างกายของผู ้ เสพ Dadah mengurangkan daya tahan pe­ nagihnya. 2 melemahkan: การลาออกจาก ตำแหน ่ งของหัวหน ้ asrama sebelum mereka mengambil keputusan. ปรุ [pru] ก menebuk: คนงานใช ้ เครื่ องจักร ปรุกระดาษเพื่ อให ้ ฉีกได ้ ง ่ ายขึ้ น Pekerja meng- gunakan mesin untuk menebuk kertas supaya mudah dikoyakkan. ปรุง [pru] ก memasak ปลงใจ [plocai] ก bersetuju: สาวคนนั้ น ปลงใจที่ จะแต ่ งงานกับญาติผู ้ พี่ ของเขา Gadis itu bersetuju untuk berkahwin dengan sepupunya. ปลงชีวิต [ploci:wit] ดู ฆ

Kembali ke atas