Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mulai dewasa


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
upaya. ไร ้ เดียงสา [-diasa:] ว belum de- wasa: แม ้ ว ่ าอายุเขา 30 ปีแล ้ ว ความคิดของเ ขาก็ยังไร ้ เดียงสา Walaupun umurnya 30 tahun, namun pemikirannya masih belum dewasa. ไรย ์ [rai] น rai ไร้ ไรย ์ Kamus Thai 2.indb 324 4/15/2008 11:12:11 AM 36 ฤ 325 ฤ ฤกษ ์ [r:k] น ketika sa] น kolam สระ 2 [sa] ก bersyampu สระ [sara] น vokal สร ่ าง [sa:] ก sembuh, kebah: อาการไข ้ ของ เขาเริ่ มสร ่ างแล ้ ว Demamnya mulai sembuh. สร ้ าง [sa:] น membina: ผู ้ รับเหมากำลัง สร ้ างบ ้ านลุงอาลี Kontraktor itu sedang mem­bina rumah Pak Ali. สรีระ [sari:ra] น badan: สรีระของชาว

Kembali ke atas