Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mulanya

Puisi
 

Sudah tahu peria pahit,
     Jangan disayur dengan bunganya;
Sudah diketahui barang tak baik,
     Jangan diusik dari mulanya.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Bakal lesung tak dapat dijadikan balok.

Bermaksud :

Kesilapan pada mula-mulanya merosakkan pekerjaan seterusnya.

 

Lihat selanjutnya...(4)


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Salam, saya ingin tahu tahun berapakah mulanya ejaan rumi diperkenalkan di Tanah melayu, adakah sejak Munshi Abdullah lagi? Setahu saya zaman Abdullah munsyi menggunakan ejaan jawi dalam semua aspek penulisan baik penterjemahan dari B.Inggeris dan persuratan. Siapakah yang menerajui atau memperkenalkan ejaan rumi di tanah melayu?

    Merujuk Ensiklopedia Bahasa Melayu, sistem ejaan dan tulisan bahasa Melayu yang berasal daripada huruf Latin (Roman) dan mempunyai sejarah lebih daripada 450 tahun. Huruf  Latin yang mula-mula digunakan untuk menulis bahasa Melayu ditemui dalam senarai pelayaran Pigafetta dari Itali pada tahun 1521. Bermula pada abad ke-16 itu, bahasa Melayu terus ditulis dengan huruf Roman oleh pedagang, pengembara dan penjelajah dari Eropah ke Nusantara. Penggunaan huruf Roman untuk menulis kata-kata Melayu ini dapat dilihat dalam catatan dan tulisan yang dihasilkan dalam tempoh hingga akhir abad ke-17. 
    Untuk makluman tuan dalam perancangan bahasa Melayu tumpuan diberikan kepada aspek pembakuan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972.

 

    Sistem ejaan rumi yang pernah wujud:

  

    a.      Sistem Ejaan Wilkinson (1904) – ejaan sekolah Melayu di Malaya.

    b.      Ejaan Za’ba (1949) – ejaan sekolah hingga 1972;

    c.      Sistem Ejaan Fajar Asia – ejaan majalah Fajar Asia (1945-1954);

    d.      Ejaan Rumi Kongres 1956 – ejaan Asas  ‘50’ (Angkatan Sasterawan ’50)

    e.      Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya) – ejaan majalah Bahasa

    
    Penyatuan ejaan Rumi antara bahasa Melayu di  Malaysia dengan yang di Indonesia bermula pada tahun 1959.  Walau bagaimanapun, ejaan bersama yang dipersetujui (Ejaan Malindo tahun 1959) ini tidak dapat dilaksanakan.  Persetujuan tentang Sistem Ejaan Rumi Bersama yang ditandatangani pada 27 Jun 1967, telah diisytiharkan penggunaannya serentak di Malaysia dan Indonesia pada 16 Ogos 1972.  Di Malaysia sistem ini dikenali dengan nama Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu.
 

        

Tatabahasa19.03.2013
kenapa nama orang mesti dituliskan dengan huruf besar pada mulanya dan mengapakah nama orang malayu sangat panjang?Huruf besar digunakan pada nama orang kerana nama orang merupakan kata  nama khas bagi manusia. Bagi soalan kedua penamaan seseorang bergantung pada diri atau pihak berkenaan  yang memilih untuk menamai seseorang.Ejaan15.11.2008
apakah istilah dan definisi bahasa rojak serta bagaiamana sejarah asal- usul mulanya wujud bahasa rojak tersebut???...tq.Bahasa rojak ialah penggunaan bahasa yang bercampur aduk antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang digunakan secara lisan terutamanya oleh golongan yang tidak mementingkan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Bahasa ini digunakan mengikut aliran pada sesuatu masa. Isu bahasa rojak telah dibincangkan dalam banyak seminar dan majalah terbitan DBP sendiri pernah membuat keluaran khas mengenainya. Sila kunjungi Pusat Dokumentasi Melayu, DBP untuk mendapatkan artikel yang berkaitan. Makna16.07.2008
Salam dan terima kasih kerana membantu. Adakah ayat-ayat berikut gramatis? "Sentiasa mencuba dan tetap menggunakan cara yang mudah adalah penting, terutamanya pada mulanya. Akan terdapatnya banyak bahagian yang bergerak, tarikh akhir yang sukar untuk ditepati dan matlamat yang hebat. Semakin ringkas struktur kempen anda, semakin efisien dan berkesan struktur itu akan menjadi."Ayat yang betul:

1. Sentiasa mencuba dan tetap menggunakan cara yang mudah merupakan perkara penting, terutamanya pada peringkat permulaan.

2. Semakin ringkas kempen, semakin efisien dan berkesan.

3. Akan terdapatnya banyak bahagian yang bergerak, tarikh akhir yang sukar untuk ditepati dan matlamat yang hebat - Ayat ini tidak dapat difahami, sila berikan padanan jika diterjemahkan daripada bahasa Inggeris untuk kami lihat kesesuaian konsepnya sebelum memberikan jawapan yang tepat.
Lain-lain04.09.2019
Bagaimanakah cara menulis judul lagi seperti ayat berikut? Perlu dicondongkan ataupun tidak, perlu tanda pembuka dan penutup kata ataupun tidak? Contoh ayat: Pada mulanya kami menyanyi lagu “On Top of Old Smokey” mengikut rentak asalnya.Contoh menulis judul lagu yang puan berikan adalah betul, iaitu meletakkan tanda petik pada awal dan akhir judul tanpa mencondongkan tulisan.Lain-lain10.03.2017
"Perbincangan dalam Bab Dua dijadikan landasan asal hukum kepada perbincangan Bab Tiga ". Betulkah penggunaan "asal hukum" di sini? terima kasih.Frasa 'asal hukum' bermaksud mulanya hukum. Frasa 'asal hukum' boleh digunakan dalam ayat tersebut.Istilah02.02.2011
Apakah perbezaan antara mula dan mulai?Kamus Dewan Edisi Empat, perkataan mulai ialah mula-mula melakukan sesuatu: pada malam Jumaat mulailah dia datang mengintai di situ;  2. sejak (semenjak), dari: larangan itu berlaku mulai hari Khamis ini.

Mula pula ialah asal, mula asal, pokok pangkal: mari kita kembali ke mulanya; 2. yang paling awal, yang dahulu sekali, punca atau pangkal (keadaan tempat, waktu, dll); ~ pertama yg paling awal, pertama sekali; wang mula wang yang dibayar dahulu (cengkeram, pertaruhan); 3. sebab, lantaran, fasal: apa mulanya dia datang ke mari?
Makna18.02.2013
Saya memerlukan huraian terperinci untuk memahami fungsi imbuhan men-...-kan dan men-...-i dalam kata kerja transitif aktif. kesukaran saya memahami penggunaan imbuhan apitan dalam kata kerja ini amat memeningkan kepala. walaupun penerangan tentang imbuhan ini dalam buku tatabahasa agak jelas pada mulanya namun apabila diajukan pertanyaan ataupun ayat yang baru ia agak menyukarkan saya sama ada akan menggunakan imbuhan men...kan ataupu meng...i dalam memastikan penggunaan imbuhan ini tepat dan gramatis dalam ayat. sebagai contoh diperturunkan contoh penggunaan imbuhan ini sebagai mana yang tercatat dalam buku Tatabahasa Dewan halaman 372. ayat 1: Ahmad menghadiahkan buku kepada Ali.( betul) ayat 2 : Ahmad menghadiahi Ali buku.(betul) berdasarkan contoh ayat di atas saya memerlukan huraian yang terperinci penggunaan imbuhan tersebut dalam ayat dan cara untuk memahami penggunaan imbuhan ini apabila berhadapan dengan ayat yang berbeza dalam sesebuah petikan atau rencana. Adakah terdapat perbezaan hukum penggunaan imbuhan ini apabila sesuatu ayat itu mengandungi satu objek ataupun dua objek.Fungsi apitan meN-...i -kan dengan meN-...-i terbahagi tiga:
(1) Fungsi apitan meN-...-kan untuk menandakan kausatif, manakala apitan meN-...-i menandakan lokatif, contohnya; a. Pak Osman menghadiahkan basikal kepada Ahmad. b. Pak Osman menghadiahi Ahmad sebuah basikal.
(2) Bagi kata tertentu, perbezaan penggunaan apiatan meN-...-i adalah dari segi objek tepat yang boleh mengikutinya, iaitu apitan meN-...-kan lazimnya menerima objek tidak bernyawa dan apitan meN-...-i menerima objek bernyawa. Contohnya; a. Ali memberi kucing makanan. b. Ali memberikan makanan kepada kucing. Perkataan memberi dalam ayat (b) sebenarnya terdiri daripada kata dasar beri yang menerima apitan meN-...-i, tetapi telah digugurkan.
(3) Bagi sebilangan kecil kata kerja yang menerima apitan meN-...--kan dan meN-...-i, penggunaannya saling berganti tanpa membezakan makna. Contohnya; a. Ali membaiki kereta yang rosak itu. b. Ali membaikkan kereta yang rosak itu. Untuk maklumat lanjut, lihat buku Tatabahasa Dewan, halaman 207.
Tatabahasa11.10.2012
Selamat petang, Adakah ayat pertandingan bola sepak itu akan ditunda pada minggu hadapan betul? Bagaimana jika ayat tersebut digantikan dgn penggunaan kata sendi ke, kepada ? Berdasarkan kamus pd m/s 1737, (kamus dewan edisi ke-4), saya kurang jelas dgn ayat ini ( lihat perkataan menunda) mulanya sukan itu hendak diadakan pada bulan Ogos, kemudian ditunda kepada bulan Disember; Mengapa kata sendi kepada digunakan dlm ayat ini? Tidakkah ia bukan gramatis?TQkata sendi nama ke hanya digunakan untuk menyatakan arah dan tempat manakala pada digunakan untuk masa.oleh itu penggunaan sendi nama pada hanya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat.Untuk keterangan lanjut boleh merujuk buku Tatabahasa Dewan halaman 252-271.Tatabahasa15.08.2007
apa kah padanan untuk perkataan "market rally" dalam bahasa melayuIstilah "market rally" belum ada lagi padanannya dalam bahasa Melayu. Namun, kami mencadangkan padanan yang sesuai ialah "pengukuhan pasaran" yang merujuk suatu keadaan orang ramai yang berminat membeli sesuatu saham yang pada mulanya jatuh di pasaran.      Istilah09.06.2009
123

Kembali ke atas