Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
naik (kata kerja)
1. Bersinonim dengan bergerak ke atas: meninggi, mengatas, membumbung, rafak, mumbul,
Berantonim dengan turun

2. Bersinonim dengan mendaki: memanjat
Berantonim dengan turun

3. Bersinonim dengan mengenderai: menunggang, membawa, memandu,

4. Bersinonim dengan bertambah: meningkat, menjulang,
Berantonim dengan turun

Kata Terbitan : menaiki, menaikkan, kenaikan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Ejaan naiktaraf atau naik taraf
Perkataan tersebut dieja sebagai 'naik taraf' dan 'menaik taraf'.
Lain-lain18.01.2018
maksud naiktaraf Dan menaiktaraf?Tuan,
Perkataan tersebut dieja sebagai 'naik taraf' dan 'menaik taraf'.  Maksud kedua-dua perkataan tersebut ialah meningkatkan.
Makna16.04.2019
Apakah makna perkataan ' naik taraf'? Adakah betul sekiranya digunakan seperti berikut - Jawatankuasa Menaik taraf Kemudahan Kolej Kediaman Pelajar ?Maksudnya meningkatkan. Jawatankuasa Menaik taraf Kemudahan Kolej Kediaman Pelajar - ayat ini betul.Makna19.11.2008
Adakah benar bahawa iklan yang dikemukakan dalam bahasa Inggeris mesti diterjemah ke bahasa Malaysia? Saya dari bahagian Marketing Department dari syarikat Intel dan telah diberitahu oleh pelanggan saya bahawa teks yang ditaip dalam bahasa Inggeris mesti ditukar seperti yang berikut: Up to Intel® CoreTM i7 processor --> Naik Taraf Pemproses Intel® CoreTM i7 Adakah Tuan/Puan mempunyai sebarang dokumen atau arahan yang membuktikan langkah ini adalah wajar dan mesti diikuti oleh pelanggan saya? Hal ini sebab syarikat saya mesti ada bukti yang kukuh kalau pihak audit hendak tanya/periksa tentang hal ini pada masa akan datang. Harap boleh dapat jawapan daripada pihak tuan secepat mungkin. Sekian, terima kasih.

Setiap iklan yang dipaparkan tertakluk pada Undang-undang Kecil Iklan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Undang-undang kecil iklan ini menetapkan perkara yang hampir sama, iaitu semua iklan hendaklah dalam bahasa kebangsaan, sama ada bahasa kebangsaan sahaja atau bahasa kebangsaan dengan bahasa lain.

Selain itu, Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) telah menetapkan setiap papan iklan hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan sama ada bahasa kebangsaan sahaja atau bahasa kebangsaan dengan bahasa lain. Perkataan bahasa Melayu hendaklah diutamakan dari segi saiz, warna dan kedudukan perkataan berbanding bahasa lain. Malah penggunaan bahasa Melayu hendaklah dipastikan betul dan tepat dari segi penggunaan perkataan, susunan ayat, ejaan, tatabahasa dan sebagainya. Penggunaan bahasa yang betul hendaklah dirujuk dan mendapat pengesahan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Bagi papan iklan premis perniagaan pula, Jabatan Kerajaan Tempatan mengeluarkan pekeliling tentang “Garis Panduan Papan Iklan Premis Perniagaan”. Garis panduan ini jelas turut menetapkan keterangan perniagaan sama ada produk atau perkhidmatan yang mesti mengutamakan bahasa kebangsaan dari segi saiz, warna dan kedudukan. Baik Undang-undang Kecil Iklan PBT atau garis panduan, secara teorinya, semua iklan hendaklah dalam bahasa kebangsaan semata-mata atau jika terdapat dwibahasa, bahasa kebangsaan mesti diutamakan.

Lain-lain20.02.2020
Ungkapan menaiktaraf sering digunakan dalam artikel maupun kertas cadangan tetapi tidak ditemui dalam kamus. Saya mohon kepastian dalam perkara ini kerana saya temui perkataan menaiktarafkan tetapi tidak menaiktaraf. Saya juga mohon kepastian tentang ejaan menaiktaraf atau menaik taraf. Terima kasih.Perkataan naik taraf apabila menerima imbuhan meN menjadi menaiktarafkan. Perkataan ini tidak terdapat di dalam kamus kerana perkataan ini merupakan istilah.Ejaan04.03.2008
salam, 1-Adakah ejaan setor salah? Adakah salah dari segi tatabahasa atau bahasa ? 2-Adakah penggunaan naiktaraf betul? 3-Adakah betul Ketua Bahagian Pembendaharaan?Jika salah apakah bentuk kesalahan tersebut? 4-Ayat 'lintasan jalan kaki' ,adakah betul ayat ini? Terima Kasih1. Ejaan yang betul ialah stor; Sistem ejaan baru mengekalkan ejaan gugus konsonan untuk kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. 2. Penggunaan "naik taraf" betul. 3. Ketua Bahagian Perbendaharaan. 4. Istilah yang betul ialah "lintasan pejalan kaki".Tatabahasa19.03.2013
1.menaikkan bendera atau menaiki bendera ? manakah yang betul 2. adakah perkataan huruf terakhir adalah k, hanya boleh mengguna men..i contoh duduk - menduduki, naik-menaiki
Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat maksud perkataan "menaiki" ialah memanjat, mendaki; pergi dengan kenderaan, mengenderai, menunggang; memasuki rumah (dengan menggunakan tangga).

Manakala maksud perkataan "menaikkan" pula ialah menjadikan naik; meletakkan barang ke atas kereta, kapal dan lain-lain; men­jadikan lebih tinggi (pangkat, taraf hidup dan sebagainya); menjadikan bertambah kuat (berkenaan semangat, kemarahan dan sebagainya); menjadikan naik (berkenaan adunan kuih); mengembangkan. 

Oleh itu berdasarkan keterangan tersebut, jawapan yang sesuai ialah "menaikkan bendera"

Fungsi apitan meN-...i -kan dengan meN-...-i terbahagi tiga: (1) Fungsi apitan meN-...-kan untuk menandakan kausatif, manakala apitan meN-...-i menandakan lokatif, contohnya; a. Pak Osman menghadiahkan basikal kepada Ahmad. b. Pak Osman menghadiahi Ahmad sebuah basikal. (2) Bagi kata tertentu, perbezaan penggunaan apiatan meN-...-i adalah dari segi objek tepat yang boleh mengikutinya, iaitu apitan meN-...-kan lazimnya menerima objek tidak bernyawa dan apitan meN-...-i menerima objek bernyawa. Contohnya; a. Ali memberi kucing makanan. b. Ali memberikan makanan kepada kucing. Perkataan memberi dalam ayat (b) sebenarnya terdiri daripada kata dasar beri yang menerima apitan meN-...-i, tetapi telah digugurkan. (3) Bagi sebilangan kecil kata kerja yang menerima apitan meN-...--kan dan meN-...-i, penggunaannya saling berganti tanpa membezakan makna. Contohnya; a. Ali membaiki kereta yang rosak itu. b. Ali membaikkan kereta yang rosak itu.

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, sila dapatkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga terbitan DBP, halaman 207 yang menerangkan perbezaan apitan meN-...-i dan meN-...-kan. 
Tatabahasa30.09.2020
1. Adakah kata 'buruk' digunakan untuk menggambarkan buah-buahan? 2. Adakah 'meningkatkan harga' digunakan untuk menunjukkan kenaikan harga?1. Antara frasa adjektif yang boleh digunakan untuk menggambarkan keadaan buah-buahan ialah busuk dan rosak. Kata adjektif buruk tidak sesuai untuk menggambarkan sifat/keadaan buah-buahan.


2. Dalam Kamus Dewan Edisi Empat, meningkatkan bermaksud meninggikan kedudukan (taraf dan lain-lain), membesarkan (pengeluaran dan lain-lain), memperhebat: daya usaha ini akan ~ kemungkinan pertumbuhan ekonomi; kerjasama antara parti-parti komponen BN perlu ditingkatkan lagi.


Manakala menaikkan pula bermaksud  menjadikan naik; meletakkan di tempat yang tinggi; me­ninggikan: ~ bendera. 2 meletakkan barang ke atas kereta, kapal dll: Kuli sedang sibuk ~ barang-barang ke kapal. 3 men­jadikan lebih tinggi (pangkat, taraf hidup dsb). 4 menjadikan bertambah kuat (bkn semangat, kemarahan dan sebagainya): Keja­yaan abangnya telah ~ semangat Amin untuk belajar bersungguh-sungguh. 5 menjadikan naik (berkenaan adunan kuih); mengembangkan: Serbuk penaik dicam­purkan sedikit untuk ~ adunan itu. ~ gaji meninggikan gaji. ~ harga meninggikan harga.Frasa yang lebih sesuai ialah menaikkan harga yang menunjukkan kenaikan harga barg/meninggikan harga.
Tatabahasa13.02.2015
menaikkan bendera atau menaiki bendera ?
Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat maksud perkataan "menaiki" ialah memanjat, mendaki; pergi dengan kenderaan, mengenderai, menunggang; memasuki rumah (dengan menggunakan tangga).

Manakala maksud perkataan "menaikkan" pula ialah menjadikan naik; meletakkan barang ke atas kereta, kapal dan lain-lain; men­jadikan lebih tinggi (pangkat, taraf hidup dan sebagainya); menjadikan bertambah kuat (berkenaan semangat, kemarahan dan sebagainya); menjadikan naik (berkenaan adunan kuih); mengembangkan. 

Oleh itu berdasarkan keterangan tersebut, jawapan yang sesuai ialah "menaikkan bendera"

Sekiranya tuan/puan ada persoalan bahasa yang lain, puan boleh menggunakan enjin carian yang telah disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP); iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). PRPM merupakan salah satu cara untuk membuat rujukan, mendapatkan makna kata, istilah, peribahasa dan sebagainya. Sila layari /http://prpm.dbp.gov.my dan memasukkan maklumat yang ingin dicari dalam ruang yang disediakan dan klik "cari”.
Tatabahasa02.10.2020

Kembali ke atas