Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[nas.khah] | نسخه

Definisi : 1. karangan dll yg bertulis tangan, manuskrip; 2. Id karangan asal (yg akan dicetak atau diterbitkan), manuskrip, skrip; 3. penjodoh bilangan utk buku (majalah, surat khabar, dll), buah: majalah itu berharga RM1.50 se~; 4. rang (undang-undang, per­lembagaan, dll), rancangan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[nas.khah] | نسخه

Definisi : 1 karangan dll yg bertulis tangan; manuskrip. 2 penjodoh bilang­an utk menghitung buku, maja­lah dll; buah: Harga majalah itu ialah seringgit se~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
naskhah (kata nama)
Bersinonim dengan manuskrip, skrip, teks, matan, dokumen, sahifah.,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
APAKAH PERBEZAAN ARKIB DAN MUZIUM?Arkib ialah tempat menyimpan naskhah-naskhah, rekod umum dan dokumen-dokumen sejarah sesebuah negara; manakala muzium ialah bangunan tempat menyimpan, memelihara, mengkaji, atau mempamerkan objek-objek yg mempunyai nilai sejarah, seni, saintifik, dsb. Berdasarkan makna dalam kamus perbezaan yang paling ketara ialah arkib menyimpan dokumen sejarah dalam bentuk teks dan tidak dipamerkan untuktontonanumum, tetapi muzium ialah bangunan khusus yang mempamerkan bahan-bahan sejarah.Makna13.08.2008
PERBEZAAN ANTARA PENYUNTINGAN NASKHAH DAN PENYUNTINGAN KOMPREHENSIFPenyuntingan naskhah adalah sama dengan penyuntingan kopi, iaitu menyunting dari aspek bahasa dan teknikal. Penyuntingan komprehensif adalah penyuntingan menyeluruh yang melibatkan penyuntingan dari aspek subsantantif dan naskhah.Makna16.06.2014
Kedua-dua buah akhbar atau kedua-dua naskhah akhbar atau kedua-dua akhbar? Rasionalnya? Terima kasih.Frasa yang gramatis ialah kedua-dua naskhah akhbar. Penjodoh bilangan bagi akhbar ialah naskhah.Tatabahasa28.04.2014
Naskhah Melayu lama yang bertulisan tangan itu masih tersimpan di Arkib Negara. penggunaan bertulisan betul ke? atau yang salah ialah tersimpan? apa jawapan yang betul?Naskhah Melayu lama yang bertulisan tangan itu masih tersimpan di Arkib Negara atau Naskhah Melayu lama yang bertulisan tangan itu masih disimpan di Arkib Negara. Tatabahasa16.07.2008
Selain naskhah Hikayat Misa Melayu, adakah Raja Chulan Ibn Raja Hamid pernah menghasilkan karya lain.Untuk makluman, maklumat tersebut tidak terdapat dalam pangkalan data kami.Sastera20.08.2015
naskah atau naskhahEjaan yang tepat ialah naskhah.Ejaan27.07.2010
Salam Sejahtera, saya mempunyai sebuah naskhah penulisan yang masih belum diterbitkan dan berhasrat untuk dapatkan khidmat nasihat pihak DBP dan bagaimana jika pihak DBP dapat menerbitkan naskhah tersebut.Salam sejahtera,

PENGHANTARAN MANUSKRIP KE DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Penghantaran manuskrip dialamatkan kepada:

Pengarah Jabatan Penerbitan,

Aras 10, Menara DBP,

Dewan Bahasa dan Pustaka,

50460 Kuala Lumpur.

No. Tel.: 03-21479533 (Pembantu Setiausaha Pejabat) (Uswatun)

Permohonan tersebut perlulah disertakan dengan:

  • Salinan lembut (soft copy) manuskrip dalam bentuk cakera padat (CDRW)
  • Satu salinan keras manuskrip berserta biodata ringkas penulis yang mengandungi maklumat asas seperti nama/nombor telefon/alamat surat-menyurat terkini, untuk tindakan selanjutnya.

Manuskrip juga bolehlah die-melkan kepada Pengarah Jabatan Penerbitan melalui: razali3@dbp.gov.my, uswatun@dbp.gov.my

 

Lain-lain17.12.2021
Tuan, Ejaan manakah yang betul? naskah atau naskhah? Maklum balas amat dihargai. Terima kasih

 

Ejaan yang betul "naskhah". Sdr. boleh menggunakan enjin carian Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). PRPM merupakan satu cara lain untuk membuat rujukan atau  mendapatkan makna kata, istilah, peribahasa dan sebagainya. Sila layari http://prpm.dbp.gov.my dan memasukkan maklumat yang ingin dicari dalam ruang yang disediakan dan klik "cari".

Lain-lain26.10.2010
Apakahperbezaan antara galeri, arkib dan muzium? Kalau sekolah hendak wujudkan bilik pameran untuk simpanan maklumat sekolah seperti majalah sekolah, piala, buku teks yang digunakan, bekas pengetua , guru dan lain-lain, itu adalah galeri kan? TerimakasihKamus Dewan Edisi Empat mentakrifkan galeri sebagai bangunan atau bilik tempat mempamerkan karya-karya seni dsb: satu pameran telah diadakan di sebuah ~ seni dan sejarah.

Arkib  pula ialah tempat menyimpan naskhah-naskhah lama dan sebagainya yang dianggap penting. 2  tempat menyimpan atur cara dan data komputer bagi jangka masa yang lama.

Manakala muzium ialah bangunan tempat menyimpan, meme­lihara, mengkaji, atau mempamerkan objek­objek yang mempunyai nilai sejarah, seni, sain­tifik, dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan saudara, galeri lebih sesuai digunakan.
Tatabahasa30.04.2013
PERMOHONAN UNTUK MENGALIKSARA MANUSKRIP JAWI KE RUMI. MARDHIAH BINTI GHAZALLI JAWATAN : GURU BAHASA ARAB & AGAMA DI SMK SERI PAGI SEREMBAN. NO HP: 0129171685 NO I/C: 730214055010 ALAMAT: 9361 JALAN KEKWA 4, TAMAN GURU, SENAWANG, 70450, SEREMBAN, N.SEMBILAN. PENGALAMAN : TERLIBAT MENTERJEMAHKAN MANUSKRIP TAMING SARI BERSAMA EN. WAN AHMAD (PUSAKO MOYANG, SEREMBAN) DAN MENDAPAT PENGIKTIRAFAN SEBAGAI PENYELIDIK MANUSKRIP DARI MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN.

Puan Mardhiah,

Terima kasih dan syabas kerana puan berminat untuk melaksanakan kerja-kerja mengalihaksara manuskrip jawi ke rumi. Untuk makluman puan Bhg. Dasar dan penyelidikan Sastera,DBP ada mengusahakan projek Transliterasi dan Analisis Naskhah. Setiap tahun pihak kami akan memilih naskhah-naskhah yang sesuai untuk ditransliterasi. Oleh itu sekiranya ada manuskrip yang telah dikenalpasti, pihak kami akan menghubungi puan.

Sekian. 

Lain-lain11.12.2010
12345678

Kembali ke atas