Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
NOMBOR NEGATIF

Nombor negatif lihat Algebra (Nombor positif

dan negatif).

UMUM 
ARUS ELEKTRIK

Arus elektrik ialah pergerakan atau aliran cas

elektrik. Cas boleh jadi positif atau negatif. Proton

yang menjadi sebahagian daripada nukleus setiap

atom mempunyai cas elektrik positif. Elektron yang

mengelilingi nukleus mempunyai cas negatif. Arus

elektrik boleh terdiri daripada cas positif, negatif

atau kedua-duanya.

UMUM 
TECHNICOLOR

Technicolor ialah proses berpaten untuk

membuat filem berwarna-warni. Proses ini

melibatkan pengeluaran tiga negatif hitam-putih

yang berasingan untuk satu babak. Setiap negatif

didedahkan kepada satu warna primer – merah,

biru, atau hijau – dari babak tadi.

UMUM 
ELEKTRON

Elektron ialah zarah subatom bercas negatif.

Model atom yang berguna menunjukkannya

sebagai nukleus halus yang dikelilingi oleh

elektron.

UMUM 
NOMBOR POSITIF

Nombor positif lihat Algebra (Nombor positif dan

negatif).

UMUM 
PENGIONANProses pembentukan spesi bercas yang dikenali sebagai ion. Spesi bercas positif (atau kation) dan bercas negatif (atau anion), masing-masing terbentuk apabila atom atau kumpulan kehilangan dan menerima satu atau lebih elektron.KIMIAProses/Tindak Balas
SINAR KATOD

Sinar katod ialah nama sinaran tak boleh

nampak yang dipancarkan dari elektrod negatif

(katod) tiub Crookes (lihat Tiub Crookes). Sinar

ini boleh dihasilkan dengan menyambungkan

elektrod kepada sumber voltan tinggi tenaga

elektrik. Sinar katod menyebabkan pendarfluor

berwarna hijau kekuningan terbentuk apabila

terkena salutan pada kaca tiub. Biasanya, salutan

ini adalah zink sulfida. Bayang-bayang yang

jelas terhasil dalam pendarfluor di hujung tiub

apabila plat logam diletakkan dalam laluan sinar

ini. Tiub sinar katod digunakan dalam peti

televisyen, paparan radar dan banyak alat

saintifik.

UMUM 
NIHILISME

Nihilisme ialah nama yang digunakan bagi

pelbagai pandangan falsafah dan politik yang

ekstrem dan negatif. Istilah nihilisme berasal

daripada perkataan Latin yang bermakna tiada apa-

apa . Penihilis yang paling radikal akan menafikan

kewujudan apa-apa sahaja. Pandangan yang kurang

sedikit radikalnya, yang biasanya disebut sebagai

sikap skeptik , menafikan pandangan bahawa apa-apa

sahaja boleh diketahui.

UMUM 
NITRIT

Nitrit ialah sebahagian anion nitrit (NO 2 –) dan

sesetengah unsur lain. Anion ialah ion bercas

negatif. Nitrit tak organik adalah stabil dan larut

dalam air. Kebanyakan nitrit organik dibuat

daripada alkohol. Ia adalah tidak stabil apabila

berada dalam asid, tetapi ia berada dengan stabil

dalam larutan neutral dan beralkali lemah.

UMUM 
TITIK ISOELEKTRIKNilai pH sesuatu larutan yang menunjukkan molekul dalam larutan itu mempunyai cas bersih sifar. Pada pH ini, nilai cas positif dan negatif pada molekul tersebut adalah sama dan diberikan simbol pI. Nilai pH ini juga dikenali sebagai titik isoionik. Struktur molekul yang mempunyai cas bersih sifar ini dinamai bentuk zwiterion. Contoh lazim molekul yang mempunyai sifat ini ialah asid amino dan protein....untuk maklumat lanjut sila rujuk Ensiklopedia Sains dan TeknologiKEJURUTERAANTeori/Teorem/Hukum
123

Kembali ke atas