Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Puisi
 

Dari cempedak baik nangka,
     Nangka panjang tangkainya;
Dari budak baik orang tua,
     Orang tua panjang akalnya.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Bukannya bersuluh batang pisang,
     bersuluh bulan matahari.

Bermaksud :

Kebenaran yang sudah terang dan nyata, tidak saja disaksikan oleh orang-orang biasa, tetapi juga oleh orang-orang yang berkuasa.

 

Lihat selanjutnya...(1000)

608

One good turn deserves another

Bantuan yang dihulurkan atau kebaikan yang ditunjukkan haruslah dibalas. (Peribahasa ini lazimnya diucapkan tatkala hendak membalas budi orang yang selalu membantu kita).

Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.

''Thank you for saving my son's life. So, you must accept this gift as a token of my gratitude. One good turn deserves another,'' said Salina to me.

''Terima kasih kerana menyelamatkan anak saya. Oleh itu, terimalah hadiah ini sebagai tanda terima kasih daripada saya. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa,'' kata Salina kepada saya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(316)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. orang-orangan, orang-orang.Kaye tengoh pade tu, kalu tengok jauh srupo ore doh-doh.[kA.jE t«.Nh pA.dE tu kA.lu tE.N/ dZAoh sÄu.p .ÄE dh.dh]Orang-orangan yang berada di tengah padang tu, kalau dilihat dari jauh nampak seperti orang.
haliye[hA.li.jE)]kata namaorang yang mengepalai kumpulan orang jahat, ketua samseng.Mung ni nok jadi haliye ko di skoloh, tolo tlajok ni.[muN ni n/ dZ:A.di hA.li.jE) k di sk.lh t.lo tlA.dZ/ ni]Kamu ni nak jadi ketua samsengkah di sekolah, degil sangat ni.
tekek[t:E.kE/]kata kerjaberkembar dan melekat.Ore tuwo kato, ore tino tok leh make pise hok tekek.[.ÄE tu.w kA.t .ÄE t:i.n t/ leh mA.kE pi.sE h/ t:E.kE/]Mengikut kata orang tua, orang perempuan tak boleh makan pisang yang melekat.
jong[dZ:oN]kata namaorang suruhan untuk melakukan sesuatu kerja.Mung toksoh dok jadi jong diolah.[muN t/ sh do/ dZ:A.di dZ:oN di.j.lAh]Kamu tak usah jadi orang suruhan dialah.
   2. berkenaan orang yang peramah kerana suka bercampur, bergaul, bercakap dan lain-lain.Budok tu mudoh ore kena, pasa mulok lacak.[bu.d/ tu mu.dh .ÄE k«.nA pA.sA mu.lo/ lA.tSA/]Budak tu mudah orang kenal kerana peramah.
mulok udoh[mu.lo/ u.doh] orang yang suka mencarut, mulut celupar.Rama ore tok suko ko diyo pasa mulok udoh.[ÄA.mA .ÄE t/ su.k k di.j pA.sA mu.lo/ u.doh]Ramai orang tak menyukainya kerana mulut celupar.
menguwe[m«.Nu.wE]kata kerjamemandikan mayat orang perempuan.Maso menguwe Mek Ye, ore buwak dale bilik.[mA.s m«.Nu.wE mE/ jE .ÄE bu.wA/ dA.lE bi.le/]Semasa memandikan mayat Mek Yam, orang buat di dalam bilik.
glewak[glE.wA)/]kata kerjamengganggu orang lain yang sedang membuat sesuatu, menyibuk; glabuk.Jange dok glewak gak tepak ore dok wak krijo ni.[dZA.NE do/ glE.wA)/ gA/ t«.pA/ .ÄE d/ wA/ kÄi.dZ ni]Jangan buat bising di tempat orang buat kerja ni.
pine kosi[pi.nE k.si] kiasan kepada orang bodoh yang keras kepala.Tok soh dok caro denge ore hok srupo pine kosi tu, diyo payoh nok denga kalu ore kato.[t/ sh do/ tS:A.č d«.NE .ÄE h/ sÄu.p pi.nE k.si tu di.j pA.jh n/ d«.NA kA.lu .ÄE kA.t]Jangan hiraukan orang bodoh yang keras kepala tu, dia susah nak dengar apa orang kata.
   2. mengambil kepunyaan orang tanpa kebenaran, mencuri.Driye ambo abih nyo petak ko ore, maso ambo tingga gi jambe takdi.[dÄi.jE Am.b A.bih ø p«.tA/ k .ÄE mA.s Am.b tiN.gA gi dZ:Am.be tA/.di]Durian saya habis dicuri orang semasa saya pergi ke tandas tadi.
12345678910...

Kembali ke atas