Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Puisi
 

Dari cempedak baik nangka,
     Nangka panjang tangkainya;
Dari budak baik orang tua,
     Orang tua panjang akalnya.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Bukannya bersuluh batang pisang,
     bersuluh bulan matahari.

Bermaksud :

Kebenaran yang sudah terang dan nyata, tidak saja disaksikan oleh orang-orang biasa, tetapi juga oleh orang-orang yang berkuasa.

 

Lihat selanjutnya...(1000)

608

One good turn deserves another

Bantuan yang dihulurkan atau kebaikan yang ditunjukkan haruslah dibalas. (Peribahasa ini lazimnya diucapkan tatkala hendak membalas budi orang yang selalu membantu kita).

Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.

''Thank you for saving my son's life. So, you must accept this gift as a token of my gratitude. One good turn deserves another,'' said Salina to me.

''Terima kasih kerana menyelamatkan anak saya. Oleh itu, terimalah hadiah ini sebagai tanda terima kasih daripada saya. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa,'' kata Salina kepada saya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(316)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
meratuih[m«.ÒA.tuC]kata kerja1. meratapOrang kata tak baek meratuih bila orang mati.[.ÒAN kA.tA tA/ bAe/ m«.ÒA.tuC bi.lA .ÒAN mA.ti]Kata orang tidak elok meratap orang yang sudah mati.
   3. mendengar perbualan orang lainDepa dok melangut di situ masa orang dok besembang.[dE.pA do/ m«.lA.Nut di si.tu mA.sA .ÒAN do/ b«.sem.bAN]Mereka sedang mendengar perbualan orang lain di situ semasa orang sedang berbual.
bedak[bE.dA/]kata kerjamengagih-agihkan sesuatu yang banyak (seperti benda, pekerjaan) kepada sekumpulan orang supaya setiap orang mendapat bahagian masing-masing; bebedak.Malam ni ada mesyorat dekat rumah kenuri pasai nak bedak reja.[mA.lAm ni A.dA m«.S.ÒAt d«.kAt Òu.mAh k«.nu.Òi pA.sAj nA/ bE.dA/ Ò«.dZA]Malam ini ada mesyuarat di rumah kenduri sebab hendak mengagih-agihkan kerja.
bebedak[b«.bE.dA]kata kerjamengagih-agihkan sesuatu yang banyak (seperti benda, pekerjaan) kepada sekumpulan orang supaya setiap orang mendapat bahagian masing-masing; bedak.Sebelom dia mati lagi dia dah bebedak reta kat anak-anak dia.[s«.b«.lom di.jA mA.ti lA.gi di.jA dAh b«.bE.dA Ò«.tA kAt A.nA.A.nA di.jA]Sebelum dia meninggal dunia dia sudah membahagi-bahagikan harta kepada anak-anaknya.
merasak II[m«.ÒA.sA/]kata adjektifberkenaan dengan orang yang penuh sesakOrang merasak kat stedium nak tengok bola.[.ÒAN m«.ÒA.sA/ kAt ste.di.um nA/ t«.No/ b.lA]Orang penuh sesak dalam stadium hendak menonton bola.
begenuaq[b«.g«.nu.wA)Ö]kata adjektifberkenaan dengan orang atau anak yang ramai.Orang kampung bergenuaq keluar pi tengok pampe.[.ÒAN kAm.poN b«.g«.nu.wA)Ö k«.lu.wA)Ö pi tE.N pAm.pE]Orang kampung ramai keluar pergi `funfair'.
bedenia[b«.d«.ni.jA]kata kerjabercampur gaul dalam masyarakat; bedunia.Cukop eksyen orang kaya tu bukan nak bedenia dengan orang langsong.[tSu.kop ek.Sen o.ÒAN kA.jA tu bu.kAn nA b«.d«.ni.jA d«.NAn o.ÒAN lAN.soN]Tersangat sombong orang kaya itu langsung tidak hendak bercampur gaul dengan orang.
orang pompuan[o.ÒAN pom.pu.wAn] isteriOrang pompuan dia tak reja.[o.ÒAN pom.pu.wAn di.jA tA Ò«.dZA]Isterinya tidak bekerja.
orang betina[o.ÒAN b«.ti.nA] isteriOrang betina aku ambek upah jaet baju.[o.ÒAN b«.ti.nA A.ku Am.bE u.pAh dZAet bA.dZu]Isteri saya mengambil upah menjahit baju.
orang balai[o.ÒAN bA.lAj] bayi lelakiAnak aku hat baru ni orang balai.[A.nA A.ku hAt bA.Òu ni o.ÒAN bA.lAj]Anak saya yang baru ini lelaki.
12345678910...

Kembali ke atas