Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Puisi
 

Dari cempedak baik nangka,
     Nangka panjang tangkainya;
Dari budak baik orang tua,
     Orang tua panjang akalnya.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Bukannya bersuluh batang pisang,
     bersuluh bulan matahari.

Bermaksud :

Kebenaran yang sudah terang dan nyata, tidak saja disaksikan oleh orang-orang biasa, tetapi juga oleh orang-orang yang berkuasa.

 

Lihat selanjutnya...(1000)

608

One good turn deserves another

Bantuan yang dihulurkan atau kebaikan yang ditunjukkan haruslah dibalas. (Peribahasa ini lazimnya diucapkan tatkala hendak membalas budi orang yang selalu membantu kita).

Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.

''Thank you for saving my son's life. So, you must accept this gift as a token of my gratitude. One good turn deserves another,'' said Salina to me.

''Terima kasih kerana menyelamatkan anak saya. Oleh itu, terimalah hadiah ini sebagai tanda terima kasih daripada saya. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa,'' kata Salina kepada saya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(316)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
ralek[ÄA.le/]kata adjektifasyik, leka.Orang puteh tu ralek tengok orang besanding.[.ÄAN pu.teh tu ÄA.le/ tE.No/ .ÄAN b«.sAn.diN]Orang Inggeris itu asyik melihat orang bersanding.
bederong[b«.d«.ÄoN]kata adjektifberkenaan orang ramai yang datang serentak ke sesuatu tempat.Koi nampak orang bederong kat tepi sunge.[koj nAm.pA/ o.ÄAN b«.d«.ÄoN kAt t«.pi su.NE]Saya nampak orang ramai dekat tepi sungai.
sali[sA.li]kata adjektifberkenaan orang yang tidak putus-putus datang ke sesuatu tempat.Mi rebuh kedai mamak tu sedap bena, sali orang datang.[mi Ä«.buC k«.dAj mA.mA/ tu s«.dA/ b«.nA sA.li .ÄAN dA.tAN]Mi rebus di kedai mamak itu sungguh sedap, tidak putus-putus orang datang.
congkeh mato[tSN.keh mA.t] sejenis permainan tradisi yang dimainkan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan dua batang kayu.Le ni orang tok tau doh maen congkeh mato[l« ni .ÄAN t/ tAw dh mA.en tSN.keh mA.t]Sekarang ini ramai orang sudah tidak tahu bermain congkeh mata.
akukan[A.ku.kAn] memberi pengakuan hak milik ternakan kepada orang lain. Selalunya bertujuan untuk membiakkan binatang ternakan. Orang yang dilakukan itu selalunya serasi bagi tujuan itu.Sejak mak akukan ayam tu kat adek, baru ayam tu biok.[s«.dZA/ mA/ A.ku.kAn A.jAm tu kAt A.de/ bA.Äu A.jAm tu bi.j/]Setelah emak akukan ayam itu kepada adik, barulah ayam itu membiak.
rakyat[ÄA/.jAt]kata namaorang asli.Le ni rakyat rame masok universiti.[l« ni ÄA/.jAt rA.mE mA.so/ u.ni.ver.si.ti]Sekarang orang asli ramai yang masuk universiti.
okok[.k/]kata adjektiftamak.Jangan okok ngat, orang laen nok juge.[dZA.NAn .k/ NAt o.ÄAN lA.en no/ dZu.g«]Jangan tamak sangat, orang lain hendak juga.
petong[pE.toN]kata kerjamembaling.Jangan petong kerete kang orang maroh.[dZA.NAn pE.toN k«.Äe.t« kAN .ÄAN mA.čh]Jangan baling kereta nanti orang marah.
nyongket[øoN.ket]kata adjektifmengada-ngada.Anok kawen orang kaye, maknye pulak nyongket.[A.n/ kA.wen .ÄAN kA.j« mA/.ø« pu.lA/ øoN.ket]Anak kawin dengan orang kaya, maknya pula yang mengada-ngada.
cerendai[tS«.Ä«n.dAj]kata namaberkenaan seseorang yang pengotor.Orang dak suka kalau aji cerendai.[.ÄAN dA/ su.k« kA.lAw A.dZi tS«.Ä«n.dAj]Orang tak suka kalau awak pengotor.
1234567

Kembali ke atas