Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : a) isteri; b) orang yg tinggal bersama-sama di rumah, keluarga di rumah; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Puisi
 

Orang meranik pulang ke rumah,
     Pulang rumah jauhlah ke darat;
Budak ini memang beroleh,
     Sikit bercinta melayang surat.


Lihat selanjutnya...(143)
Peribahasa

Di rumah sendiri dapur tak berabu,
     ke rumah teman pergi berpasak seribu.

Bermaksud :

Suka bertandang dan makan di rumah orang.

 

Lihat selanjutnya...(36)

499

When in Rome, do as the Romans do

Apabila berada di tempat atau Negara orang, kita haruslah mengikut aturan atau kebiasaan yang diamalkan di situ.

Air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut

You should take off your shoes when entering a house because in this country, it's considered impolite not to. When in Rome, do as the Romans do!

Kita haruslah membuka kasut apabila memasuki rumah orang kerana di negara ini, kita dianggap kurang sopan jika tidak berbuat demikian. Air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut!

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(10)

Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
~melawat ke rumah orang tua ~melawat ke rumah-rumah orang tua ~melawat ke rumah orang-orang tua ~melawat ke rumah orang tua-tua ~melawat rumah orang tua ~melawat rumah-rumah orang tua ~melawat rumah orang-orang tua ~antidadah ~anti-dadah ~anti dadah ~anti-Amerika ~anti Amerika ~antiAmerika ~melawat rumah orang tua-tua YG MANA BETUL TATABAHASANYA?Orang tua membawa maksud orang yang sudah tua dan orang tua juga boleh bermaksud ibu bapa. Oleh itu, frasa "melawat ke rumah orang tua" boleh membawa dua makna tersebut dan frasa "melawat ke rumah orang-orang tua" bermaksud melawat ke rumah orang yang sudah tua. Kata melawat perlu diikuti kata sendi nama ke kerana dihadapannya ialah tempat, iaitu rumah orang tua/rumah orang-orang tua.
Ejaan yang betul ialah antidadah dan anti-Amerika. Perkataan anti ialah awalan asing yang bersambung terus dengan perkataan yang mengikutinya kecuali kata nama khas seperti anti-Amerika dan anti-Yahudi.
Tatabahasa06.10.2012
_____ Encik Zainol berasal dari Pasir Putih, Kelantan. Jawapan yang mana satu lebih sesuai? Orang rumah atau orang dapur? Kedua-duanya merujuk kepada isteri tetapi saya tidak faham adakah orang rumah lebih sesuai dijadikan jawapan yang lebih tepat? mohon pencerahan dan terima kasih

Penggunaan perkataan yang betul dalam contoh ayat yang diberikan ialah orang rumah. Perkataan orang dapur walaupun membawa maksud isteri, tidak sesuai digunakan kerana perkataan tersebut merupakan perkataan bagi bahasa percakapan atau bahasa lisan.

Makna14.06.2021
Frasa yang betul ialah "Rumah Orang-orang Tua". Jawapan ini diberi oleh Khidmat Nasihat DBP untuk soalan "Rumah Orang Tua-Tua" atau "Rumah Orang-orang Tua". Jika ...orang-orang tua... maka 'orang-orang' di sini bentuknya jamak? Namun, jika DBP ditanya, 'orang' atau 'orang-orang' untuk bentuk jamak, jawapannya 'orang' kerana 'orang-orang' hanya merujuk orang-orangan di sawah. Tidak bolehkah penggunaan sebenar diambil kira? Banyak orang menggunakan 'orang-orang' utk merujuk jamak. Kalau terlalu disempitkan penggunaannya, ini tidak mencerminkan keadaan sebenar dalam kalangan penutur.Frasa "orang tua" ialah kata majmuk. Apabila kita menggandakan kata majmuk hanya perkataan pertama digandakan, maka terhasillah orang-orang tua seperti Rumah Orang-orang Tua, sama seperti Mesyuarat Menteri-menteri Besar. Saudara boleh menggunakan orang atau orang-orang bagi menandakan jamak. Malah korpus bahasa Melayu kerap ditemukan perkataan orang-orang bagi menandakan jamak. Walau bagaimanapun kecenderungan sesetengah penulis yang mementingkan nilai ekonomi dalam berbahasa tidak menggandakan perkataan kerana maksud tunggal atau jamaknya boleh dilihat pada konteks ayat yang digunakan.Tatabahasa31.05.2012
1)Manakah antara berikut yang benar? rumah orang-orang tua, rumah orang tua-tua atau rumah orang tua sahaja. * Ramai rakan saya yang mengatakan "rumah orang-orang tua" sedangkan saya berpendapat orang-orang membawa maksud sejenis patung yang dibuat untuk menakutkan burung di bendang. 2) Manakah ayat yang berikut benar? i) Mereka sedang menjalankan latihan kawat di padang. ii) Mereka sedang menjalani latihan kawat di padang. 3)

1. Frasa yang betul ialah rumah orang tua. 

2. Ayat yang betul ialah mereka sedang menjalani latihan kawad di padang. 

Istilah12.04.2009
Rumah orang-orang tua atau rumah orang tua-tua? Sila jelaskan.Yang betul ialah rumah orang-orang tua atau memadai dengan rumah orang tua.Tatabahasa03.01.2012
Yang mana betul, Rumah Orang-orang Tua atau Rumah Orang Tua-tua. Terima kasih.Yang betul ialah Rumah Orang-orang Tua.Tatabahasa11.09.2009
mana satu yang betul antara 'RUMAH ORANG-ORANG TUA' atau 'RUMAH ORANG TUA-TUA'?Frasa yang betul ialah "Rumah Orang-orang Tua".Tatabahasa06.09.2011
saya keliru dengan pengunaan perkataan orang. adakah perkataan orang sudah menunjukkan bilangan yang banyak seperti masyarakat? adakah perkataan orang boleh digandakan? yang mana tepat rumah orang-orang tua atau rumah orang tua-tua?

Perkataan orang tidak menunjukkan bilangan yang banyak seperti masyarakat. Perkataan orang boleh digandakan tetapi tidak digalakkan kerana ia mempunyai makna kedua, iaitu orang-orang/orang-orangan yang bermaksud patung yang berupa orang yang diletakkan di tengah sawah untuk menakutkan burung. Istilah yang tepat ialah rumah orang-orang tua ataupun  boleh juga digunakan rumah orang tua.  

Istilah24.02.2010
salam tuan, pertanyaan saya: antara rumah orang tua-tua dan rumah orang-orang tua, yang manakah yang persis?Istilah yang tepat ialah rumah orang-orang tua ataupun  boleh juga digunakan rumah orang tua.  Tatabahasa09.12.2010
Rumah yang didiami oleh orang-orang kaya itu besar. atau Rumah yang didiami oleh orang-orang kaya itu besar-besar. ayat yang mana betul? terima kasih.Untuk membentuk ayat yang gramatis hanya satu kata ganda dalam satu ayat. Oleh itu, ayat yang gramatis ialah Rumah yang didiami oleh orang-orang kaya itu besar.Tatabahasa27.02.2012
12345678910...

Kembali ke atas