Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[or.ga.ni.sa.si] | اورݢانيساسي

Definisi : kesatuan (susunan dsb) yg terdiri drpd bahagian-bahagian (orang dll) dlm se­suatu pertubuhan (perkumpulan, perbadanan, dll) utk tujuan-tujuan tertentu (kepentingan bersama dsb), pertubuhan: ~ kaum wanita; ~ politik; berorganisasi mempunyai organisasi, ter­susun dgn baik dan rapi: kaum tani mulai ~ dlm gerakan pertahanan rakyat; kejayaan hidup berkeluarga bergantung pd kejayaan dirinya hidup ~; keganasan yg dilakukan secara ~; mengorganisasikan mengatur dlm organi­sasi, menyusun menjadi kesatuan dsb yg ter­atur: ~ badan politik; pengorganisasian perihal (proses) meng­orga­ni­sasikan sesuatu: institusi itu menitik­beratkan ~ ilmu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[or.ga.ni.sa.si] | اورݢانيساسي

Definisi : kesatuan (susunan) ber­bagai-bagai bahagian (orang dsb) yg bersistem dlm sesuatu pertubuhan atau perbadanan, dan mempunyai tujua­n tertentu. mengorganisasikan menyu­sun dan mengurus berbagai-bagai bahagian (orang dsb) sehingga men­jadi sebuah organisasi. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
organisasi (kata nama,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan pertubuhan, perbadanan, persatuan, persekutuan, kesatuan, kumpulan, badan, agensi, jabatan, gabungan, lembaga, syarikat, yayasan, firma, institut, konsortium, kelab, parti, sindiket.,


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
organizationaladj organisasi: ~ behaviour, kelakuan organisasi; ~ goal, matlamat organisasi; ~ planning, perancangan organisasi; ~ structure, struktur organisasi.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
organizationn 1. organized body, organisasi; (club, group, society, etc) pertubuhan, organisasi: our profits have increased twofold since he joined our ~, keuntungan kami telah meningkat dua kali ganda sejak dia mula bekerja di organisasi kami; charitable ~s, pertubuhan-pertubuhan amal; 2. act of, a. (making all the necessary arrangements for st) pengurusan, mengurus, mengatur; (concert, seminar, talk, etc) penganjuran, menganjurkan: he was responsible for the ~ of the meeting, dia bertanggungjawab dlm mengurus mesyuarat itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
mergevt menggabungkan, menyatukan: the smaller organization was ~d with the larger one, organisasi yg kecil itu digabungkan dgn organisasi yg lebih besar.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
-orientedadj berorientasikan: a business~ organization, organisasi yg berorientasikan perniagaan; export~, berorientasikan eksport.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
umbrellaadj all-embracing, penaung: an ~ organization, organisasi penaung;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
mushroomthe organization soon ~ed into a mass movement, organisasi itu berkembang cepat menjadi pergerakan yg besar; 3. spread in the shape of mushroom, berkembang spt bentuk cendawan: through his binoculars, he could see the smoke ~ing inKamus Inggeris-Melayu Dewan
restructurevt menyusun semula: the organisation has been ~d, organisasi itu telah disusun semula.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
enterprisingadj having, showing enterprise, berdaya usaha: the organization needs ~ young men to help it grow, organisasi itu memerlukan pemuda-pemuda yg berdaya usaha utk berkembang.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
top-heavy2. (fig.) mempunyai lebih ramai pegawai atasan: the whole organization is ~, organisasi itu mempunyai lebih ramai pegawai atasan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
soft-pedal vt (colloq) meringankan: the organization is trying to ~ its role in the scandal, organisasi itu mencuba meringankan peranannya dlm skandal tersebut.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
123456

Kembali ke atas