43

Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1 kata nama arah yg menunjukkan tempat atau diri seseorang: Buku itu masih ada ~ saya. 2 kata sendi nama yg digunakan utk menunjukkan waktu atau utk menunjukkan kata nama abstrak dlm pembentukan frasa atau ayat: ~ masa ini; ~ pendapatnya, perkara itu mudah saja. dlm ~ itu sementara itu; dlm hal itu. 3 kata sendi nama utk menunjukkan tempat yg terhad: Terdapat tahi lalat ~ pipinya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


Definisi : sama-sama, ramai-ramai (melakukan sesuatu): ibu-ibu itu ~ duduk mengobrol; mereka ~ berebut minta makanan; burung-burung sudah ~ resah menunggu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1. kata sendi nama yg bererti di: ~ bulan Januari; dlm ~ itu sementara (sambil) itu; 2. kata sendi nama yg bererti terhadap: Bang Uda marah tak ~ Ida? 3. dalam, menurut, mengikut: ~ fikirannya; ~ hatinya; ~ sangkanya; 4. buat, bagi: ~nya dunia ini bukan tempat mencari kesusahan; 5. sl akan, untuk: bab ~ menyatakan; 6. dari, daripada: ~ bercerai mahulah mati; ~ jadi Komunis biarlah dia mati. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1. tidak kurang dan tidak lebih, cukup: kaum kita hidup ~ dgn sesuap nasi; 2. berasa puas (senang), berasa cukup: hatinya belum ~; asal ada kecil pun ~ prb asalkan ada, tidak banyak, sedikit pun cukuplah; berpada mencukupi: dlm keadaan serba sederhana dan ~; berpada-pada 1. elok-elok cukup, tidak ber­lebih-lebihan: amatlah sukar hendak menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu ~ atau melebihi batasan-batasan yg dihadkan; 2. agak cukup (walaupun tidak banyak), luma­yan, sedang; memadai mencukupi, dapat mengisi atau memenuhi (kehendak, peraturan, dll): rang undang-undang ini ~lah diluluskan oleh Dewan Rakyat; makanan semata-mata tidak ~; memada-memadai membuat seelok-elok cukup sahaja; memadakan 1. menjadikan pada, meng­anggap pada: apabila malam, dipadakanlah tidur bertikar; 2. membiarkan, mendiamkan: orang tua mahulah sabar dan ~ kelakuan orang muda; 3. menjadikan puas, memuaskan: ~ hati; terpada; tak ~ tidak boleh ditandingi, terlalu sangat. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pada

Puisi
 

Anak labi makan mengecap,
     Beri makan kelopak jantung;
Pada nabi saya mengucap,
     Pada Tuhan saya bergantung.


Lihat selanjutnya...(78)
Peribahasa

Mudah jua pada yang ada,
     sukar jua pada yang tidak.

Bermaksud :

Pada orang kaya segalanya mudah, pada orang yang miskin segalanya susah.

 

Lihat selanjutnya...(166)

484

A promise is a promise

Janji yang dibuat hendaklah ditunaikan

Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya

He would come and pay his debt in two years' time. I reminded him a promise is a promise. He is sure to land in hot soup if he breaks his promise.

Dia akan datang dan membayar hutangnya dalam tempoh dua tahun lagi. Aku mengingatkannya, kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya. Dia pasti akan mendapat susah jika dia tidak menunaikan janjinya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(52)

Glosari Dialek Johor

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
dengkes[deN.kes]kata adjektifpendek pada salah satu kaki (pada manusia atau haiwan).Orang jumpa harimau dengkes takkan nak tunggu. Cabut larilah![o.ÄAN NtSum.p« hA.Äi.mAw deN.kes tA/.kAn nA/ tuN.gu ]Sudah terjumpa harimau berkaki pendek sebelah takkan nak tunggu. Cabut larilah!
tikam[ti.kAm]kata kerjamenjahit tulang belut pada leher baju kurung Johor atau baju teluk belanga.Mak tikam leher baju sampai tengah malam.[mAk ti.kAm le.he bA.dZu sAm.pAj t«.NAh mA.lAm]Emak menjahit tulang belut pada leher baju kurung Johor hingga tengah malam.
tengkoh[t«N.koh]kata kerjamengetuk sesuatu pada benda keras agar terkeluar baki isinya, seperti mengeluarkan hampas kelapa yang melekat dari besen.Tengkoh saje ampas kelape dari besen tu ke tong sampah.[t«N.koh sA.dZ« Am.pAs k«.lA.p« dA.Äi be.sen tu k« toN ]Ketuk sahaja hampas kelapa yang terdapat pada besen itu ke dalam tong sampah.
liot[li.jot]kata adjektiflembut pada ubi-ubian, empuk.Keladi awak tu liot, keladi kawan ganyot.[k«.lA.di A.wA/ tu li.jot k«.lA.di kA.wAn gA.øot]Keladi kamu itu empuk, keladi saya ganyut.
dubul[du.bol]kata adjektiftumpul (pada alat, senjata dan lain-lain).Mate parang ni dubol sangat.[mA.t« pA.ÄAN ni du.bol sA.NAt]Mata parang ini sangat tumpul.
bancah[bAn.tSAh]kata adjektifkeadaan basah pada permukaan selain tanah.Abes bancah lantai ni bile angah telepas baldi ae.[A.bes bAn.tSAh lAn.tAj ni bi.l« A.NAh t«.l«.pAs bAl.di Ae]Habis basah lantai ini apabila angah terlepas baldi air itu.
sepat[s«.pAt]kata kerjamengupas kulit ari pada bahagian-bahagian tumbuhan.Nak buat daon rokok, sepat dulu kulet ari pucok nipah sebelom kite keringkan.[nA/ bu.wAt dAon Äo.ko/ s«.pAt du.lu ku.let A.Äi pu.tSo/ Untuk membuat daun rokok, hendaklah dikupas kulit ari pucuk nipah sebelum dikeringkan.
patah rome[pA.tAh Äo.m«] terencat pertumbuhan (pada manusia, haiwan peliharaan) daripada segi psikologi dan lain-lain kerana terpisah.Umo baru due taon dah kene tinggal, ape tak patah rome.[u.mo bA.Äu du.we tAon dAh k«.n« tiN.gAl A.p« tA/ pA.tAh Umur baru dua tahun sudah kena tinggal, mana tidak terencat kesuburan.
gabas[gA.bAs]kata adjektifberkenaan rasa kebas pada kaki atau tangan kerana terlalu sejuk dan lain-lain.Gabas kaki tangan aku dari semalam.[gA.bAs kA.ki tA.NAn A.ku dA.Äi s«.mA.lAm]Sejak kelmarin kaki dan tangan aku berasa kebas.
besibo[b«.si.bo]kata adjektifluas (lazimnya pada rumah).Bile dah tambah dapo ni, nampaklah besibo rumah awak.[bi.l« dAh tAm.bAh dA.po ni nAm.pA/.lAh b«.si.bo Äu.mAh ]Apabila dapur ini sudah dibesarkan, nampaklah luas rumah kamu.
1234

Kembali ke atas