43

Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1 kata nama arah yg menunjukkan tempat atau diri seseorang: Buku itu masih ada ~ saya. 2 kata sendi nama yg digunakan utk menunjukkan waktu atau utk menunjukkan kata nama abstrak dlm pembentukan frasa atau ayat: ~ masa ini; ~ pendapatnya, perkara itu mudah saja. dlm ~ itu sementara itu; dlm hal itu. 3 kata sendi nama utk menunjukkan tempat yg terhad: Terdapat tahi lalat ~ pipinya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


Definisi : sama-sama, ramai-ramai (melakukan sesuatu): ibu-ibu itu ~ duduk mengobrol; mereka ~ berebut minta makanan; burung-burung sudah ~ resah menunggu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1. kata sendi nama yg bererti di: ~ bulan Januari; dlm ~ itu sementara (sambil) itu; 2. kata sendi nama yg bererti terhadap: Bang Uda marah tak ~ Ida? 3. dalam, menurut, mengikut: ~ fikirannya; ~ hatinya; ~ sangkanya; 4. buat, bagi: ~nya dunia ini bukan tempat mencari kesusahan; 5. sl akan, untuk: bab ~ menyatakan; 6. dari, daripada: ~ bercerai mahulah mati; ~ jadi Komunis biarlah dia mati. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1. tidak kurang dan tidak lebih, cukup: kaum kita hidup ~ dgn sesuap nasi; 2. berasa puas (senang), berasa cukup: hatinya belum ~; asal ada kecil pun ~ prb asalkan ada, tidak banyak, sedikit pun cukuplah; berpada mencukupi: dlm keadaan serba sederhana dan ~; berpada-pada 1. elok-elok cukup, tidak ber­lebih-lebihan: amatlah sukar hendak menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu ~ atau melebihi batasan-batasan yg dihadkan; 2. agak cukup (walaupun tidak banyak), luma­yan, sedang; memadai mencukupi, dapat mengisi atau memenuhi (kehendak, peraturan, dll): rang undang-undang ini ~lah diluluskan oleh Dewan Rakyat; makanan semata-mata tidak ~; memada-memadai membuat seelok-elok cukup sahaja; memadakan 1. menjadikan pada, meng­anggap pada: apabila malam, dipadakanlah tidur bertikar; 2. membiarkan, mendiamkan: orang tua mahulah sabar dan ~ kelakuan orang muda; 3. menjadikan puas, memuaskan: ~ hati; terpada; tak ~ tidak boleh ditandingi, terlalu sangat. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pada

Puisi
 

Anak labi makan mengecap,
     Beri makan kelopak jantung;
Pada nabi saya mengucap,
     Pada Tuhan saya bergantung.


Lihat selanjutnya...(78)
Peribahasa

Mudah jua pada yang ada,
     sukar jua pada yang tidak.

Bermaksud :

Pada orang kaya segalanya mudah, pada orang yang miskin segalanya susah.

 

Lihat selanjutnya...(166)

484

A promise is a promise

Janji yang dibuat hendaklah ditunaikan

Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya

He would come and pay his debt in two years' time. I reminded him a promise is a promise. He is sure to land in hot soup if he breaks his promise.

Dia akan datang dan membayar hutangnya dalam tempoh dua tahun lagi. Aku mengingatkannya, kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya. Dia pasti akan mendapat susah jika dia tidak menunaikan janjinya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(52)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kukut[ku.kut]kata kerjamengikis sesuatu yang melekat pada sesuatu (seperti kerak nasi yang melekat pada periuk).Kukuk kerak nasik dengan sudu besi.[ku.kut k«.ÄA/ nA.si/ d«.NAn su.du b«.si]Kikis kerak nasi yang melekat pada periuk itu dengan sudu besi.
   2. lumpur yang melekat pada sesuatu selepas banjir surut.Penat koi cuci lolok di dindeng rumah.[p«.nAt kj tSu.tSi l.l/ di din.deN Äu.mAh]Penat saya membersihkan lolok pada dinding rumah.
palo[pA.l]kata tugasmenyerahkan nasib pada takdir tanpa usaha atau ikhtiar.Saket dia susoh nok baek, palo je.[sA.ket di.j« su.sh n/ bA.e/ pA.l dZ«]Sakitnya susah hendak sembuh, serahkan sahaja pada takdir.
tukih[tu.kih]kata namabinaan pada kayu di pangkal pokok tempat penebang berdiri untuk menebang pokok; penuang.Kayu tukih kene ade kalu nok tebang pokok beso.[kA.ju tu.kih k«.n« A.d« kA.lu no/ t«.bAN p.k/ b«.s]Kayu tukih mestilah ada kalau hendak menebang pokok yang besar.
pelau[p«.lAw]kata namatorehan pada pokok getah untuk mengeluarkan dan mengalirkan susu getah.Esok kalau tok ujan koi nok buke pelau.[E.so/ kA.lAw t/ u.dZAn kj n/ bu.k« p«.lAw]Esok kalau tidak hujan saya hendak buka pelau.
penuang[p«.nu.AN]kata namabinaan pada kayu di pangkal pokok tempat penebang berdiri untuk menebang pokok; tukih.Penuang kene ade kalu nok tebang pokok beso.[p«.nu.AN k«.n« A.d« kA.lu no/ t«.bAN p.k/ b«.s]Penuang perlu ada kalau hendak menebang pokok besar.
   2. berkenaan sesuatu bahagian julai dan daun pada pokok.Lembong pokok mutan tu doh melento, pase buoh masok.[l«m.boN p.k/ mu.tAn tu doh m«.l«n.t pA.sE bu.woh mA.s/]Lembong pokok rambutan itu sudah melentur kerana buahnya masak.
lacuh[lA.tSuh]kata adjektifberkenaan kesan pada sesuatu (seperti tanah, rumput) yang kelihatan berselerak bekas laluan sesuatu (seperti haiwan, kenderaan).Laman rumah doh lacuh, agaknye lembu lalu.[lA.mAn Äu.mAh doh lA.tSuh A.gA/.ø« l«m.bu lA.lu]Halaman rumah sudah ada lacuh, agaknya lembu lalu.
timbau[tim.bAw]kata namapapan yang dipasang pada birai perahu untuk tujuan meninggikan perahu.Perahu tu kalo pasang timbau muat lime orang.[p«.ÄA.hu tu kA.lo pA.sAN tim.bAw mu.wAt li.m« .ÄAN]Perahu itu kalau pasang timbau boleh memuatkan lima orang.
senggeng I[sEN.gEN]kata kerja1. duduk pada tempat yang kecil atau sempit.Koi nak senggeng kat sini kejap.[kj nA/ sEN.gEN kAt si.ni k«.dZAp]Saya hendak duduk di sini sekejap.
12345

Kembali ke atas