43

Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : 1 kata nama arah yg menunjukkan tempat atau diri seseorang: Buku itu masih ada ~ saya. 2 kata sendi nama yg digunakan utk menunjukkan waktu atau utk menunjukkan kata nama abstrak dlm pembentukan frasa atau ayat: ~ masa ini; ~ pendapatnya, perkara itu mudah saja. dlm ~ itu sementara itu; dlm hal itu. 3 kata sendi nama utk menunjukkan tempat yg terhad: Terdapat tahi lalat ~ pipinya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


Definisi : sama-sama, ramai-ramai (melakukan sesuatu): ibu-ibu itu ~ duduk mengobrol; mereka ~ berebut minta makanan; burung-burung sudah ~ resah menunggu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1. kata sendi nama yg bererti di: ~ bulan Januari; dlm ~ itu sementara (sambil) itu; 2. kata sendi nama yg bererti terhadap: Bang Uda marah tak ~ Ida? 3. dalam, menurut, mengikut: ~ fikirannya; ~ hatinya; ~ sangkanya; 4. buat, bagi: ~nya dunia ini bukan tempat mencari kesusahan; 5. sl akan, untuk: bab ~ menyatakan; 6. dari, daripada: ~ bercerai mahulah mati; ~ jadi Komunis biarlah dia mati. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1. tidak kurang dan tidak lebih, cukup: kaum kita hidup ~ dgn sesuap nasi; 2. berasa puas (senang), berasa cukup: hatinya belum ~; asal ada kecil pun ~ prb asalkan ada, tidak banyak, sedikit pun cukuplah; berpada mencukupi: dlm keadaan serba sederhana dan ~; berpada-pada 1. elok-elok cukup, tidak ber­lebih-lebihan: amatlah sukar hendak menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu ~ atau melebihi batasan-batasan yg dihadkan; 2. agak cukup (walaupun tidak banyak), luma­yan, sedang; memadai mencukupi, dapat mengisi atau memenuhi (kehendak, peraturan, dll): rang undang-undang ini ~lah diluluskan oleh Dewan Rakyat; makanan semata-mata tidak ~; memada-memadai membuat seelok-elok cukup sahaja; memadakan 1. menjadikan pada, meng­anggap pada: apabila malam, dipadakanlah tidur bertikar; 2. membiarkan, mendiamkan: orang tua mahulah sabar dan ~ kelakuan orang muda; 3. menjadikan puas, memuaskan: ~ hati; terpada; tak ~ tidak boleh ditandingi, terlalu sangat. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pada

Puisi
 

Anak labi makan mengecap,
     Beri makan kelopak jantung;
Pada nabi saya mengucap,
     Pada Tuhan saya bergantung.


Lihat selanjutnya...(78)
Peribahasa

Mudah jua pada yang ada,
     sukar jua pada yang tidak.

Bermaksud :

Pada orang kaya segalanya mudah, pada orang yang miskin segalanya susah.

 

Lihat selanjutnya...(166)

484

A promise is a promise

Janji yang dibuat hendaklah ditunaikan

Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya

He would come and pay his debt in two years' time. I reminded him a promise is a promise. He is sure to land in hot soup if he breaks his promise.

Dia akan datang dan membayar hutangnya dalam tempoh dua tahun lagi. Aku mengingatkannya, kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya. Dia pasti akan mendapat susah jika dia tidak menunaikan janjinya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(52)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
roto dapean[č.t dA.pE/.An] harta yang sedia ada pada isteri, semasa berkahwin.   
roto pombawaan[č.t pm.bA.wA.An] harta yang sedia dimiliki suami pada waktu dia berkahwin.   
bojorombik[b.dZ.čm.bi/]kata adjektifberkenaan ulat yang banyak dan bergerak-gerak.Kek ikan kombung koring tu bojorombik uleke.[kE/ i.kAn km.buN k.ÄiN tu b.dZ.čm.bi/ u.lE/.E]Pada ikan kembung kering itu banyak ulatnya.
lujong[lu.dZoN]kata namatempat sembahyang (pada rumah adat), ujung serambi.Di lujong tu biasoe tompek somayang.[di lu.dZoN tu bi.jA.s.E tm.pE/ s.mA.jAN]Di hujung serambi itu, biasanya tempat sembahyang.
kolimben[k.lim.bEn]kata kerjakaki seluar (yang berlipat), kelim (lipatan pada hujung kain).Kolimben solua tu, dah tobukak jaete.[k.lim.bEn s.luA tu dAh t.bu.kA/ dZAet.E]Kelim seluar itu sudah terbuka jahitannya.
bandan[bAn.dAn]kata nama1. penyakit sampar pada kerbau, lembuAbeh sokampong korobau mati sapue dek bandan.[A.beh s.kAm.poN k.č.bAw mA.ti sA.pu.E d«/ bAn.dAn]Habis kerbau sekampung mati terkena bandan.
locot[l.tSt]kata kerja1. melepuh, hangus terbakar (pada tubuh badan).Tangane locot dek tokono ae monggologak.[tA.NAn.E l.tSt de/ t.k.n AE mN.g.l.gA/]Tangannya melepuh kerana terkena air menggelegak.
bake[bA.ke]kata adjektifberkenaan makanan, tanah yang keras pada bahagian atas.Wajik tu kalau tolobeh gulo bake jadie.[wA.ji/ tu kA.lAw t.l.beh gu.lo bA.ke dZA.di.E]Wajik itu kalau terlebih gula, bake jadinya.
saluang[sA.lu.wAN]kata namasejenis alat tiupan yang dibuat daripada buluh, sebangsa seruling tiada penahan angin pada lubang buluh.Saluang ko so bangso dongan soruleng.[sA.lu.wAN k s.bAN.s d.NAn s.Äu.leN]Saluang sebangsa dengan seruling.
pek mondo[pE/ mn.d] keluarga lelaki pada gadis yang dikahwini (ayah saudara, abang saudara).Pangge pek mondo, orang dah mulo nak boradat.[pAN.gE pE/ mn.d .ÄAN dAh mu.l nA/ b.ÄA.dAt]Panggil saudara lelaki pihak perempuan kerana majlis adat hendak dimulakan.
123

Kembali ke atas