Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pa.kar] | ڤاکر

Definisi : 1. ahli (mahir, pandai sekali) dlm sesuatu ilmu dll: orang yg ~ ; 2. orang yg ahli (pandai sekali, mahir) dlm sesuatu ilmu dll: ~ ekonomi; ~ kewangan; ~ tanaman; ~ runding pakar (dlm sesuatu bidang atau ilmu pengetahuan) yg dirujuk atau dirunding utk melaksanakan atau menyelesaikan sesuatu; kepakaran pengetahuan dan kemahiran seorang pakar. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pa.kar] | ڤاکر

Definisi : 1 pandai sekali; banyak pengetahuannya; mahir; bijak: Dia memang ~ dlm bidang pertanian. 2 orang yg ahli dlm sesuatu bidang: ~ ekonomi; Bapanya ~ dlm bidang perubatan. kepakaran pengetahuan dan kemahiran seseorang pakar: Pelantikan beliau sbg pensyarah di universiti itu merupakan satu penghormatan terhadap ~nya dlm bidang bahasa. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
pakar (kata nama)
Bersinonim dengan ahli, pandai, jauhari, tukang, juru, sarjana, cendekiawan, cerdik pandai, ulama, utas, empu, kipu, spesialis;,
Kata Terbitan : kepakaran,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Gurunya baik hati. จิตใต ้ สำนึก [-taisamnk] น separa sedar: เขากระทำสิ่ งนั้ นลงไปเพราะจิตใต ้ สำนึก ของเขา Dia melakukan perkara itu da­ lam keadaan separa sedar. จิตแพทย ์ [-tapε:t] น pakar sakit jiwa: ผู ้ ป ่ วยคนนั้ นต ้ องอยู ่ ภายใต ้ การดูแลของ จิตแพทย ์ Pesakit itu dirujuk kepada pa­ kar sakit jiwa. จิตวิทยา [-wi  ttaya:] น psikologi bawah pemerintahan raja negeri bahagian utara. 4 tuan punya, pemilik: ไม ่ มีใคร ยอมรับว ่ าเป็นเจ ้ าของรถคันนี้ Tiada seorang pun yang mengaku menjadi tuan punya kereta ini. 5 ahli, pakar: อุงกูอาซิสเป็นเจ ้ า ความคิดในด ้ านเศรษฐศาสตร ์ Ungku Aziz ialah seorang yang ahli dalam bidang ekonomi. 6 raja: เปเล ่ เป็นเจ ้ าแห ่ งฟุตบอล Pele ialah raja bola sepak
Kamus Thai 2.indb
jalan วิทยฐานะ [wittayata:na] น taraf akademik: กระทรวงศึกษาธิการได ้ รับรอง วิทยฐานะของโรงเรียนเอกชนแล ้ ว Kemente- rian Pelajaran telah mengiktiraf taraf akademik sekolah swasta. วิทยา [wittaya:] น ilmu วิทยากร [-k:n] น pakar bidang วิทยากล [-kon] น silap mata วิทยาเขต [-ke:t] น kampus วิทยาทาน [-ta:n] น penyampaian ilmu วิทยานิพนธ ์ [-nipon] น tesis วิทยาลัย [wittaya:lai] น kolej วิทยาลัยการอาชีพ [-ka:na ้ [witsaki  :] น wiski วิสัย[wisai] น kebolehan, kemam- puan วิสัยทัศน ์ [wisaitat] น visi, wawasan วิสัชนา [wisatcana:] น jawapan วิสัญญี [wisanyi:] ว anestetik วิสัญญีแพทย ์ [-pε:t] น pakar anes­tetik วิสาขบูชา [wisa:kabu:ca:] น Wesak วิสามัญ [wisa:man] ว khas: สหกรณ ์ จัด ประชุมวิสามัญในวันอังคารนี้ Koperasi me­ nga­dakan mesyuarat khas pada hari Selasa ini. วิสามัญฆาตกรรม [-ka:ttakam
Kamus Thai 2.indb
nra:y] น peng- ganas ผู ้ จัดการ [-catka:n] น pengurus ผู ้ ชาย [-ca:y] น lelaki, orang lelaki ผู ้ เช ี ่ ยวชาญ [-ciawca:n] น pakar ผู ้ ด ี [-di:] น bangsawan ผู ้ โดยสาร [-do:ysa:n] น penumpang ผู ้ ใด [-dai] น sesiapa ผู ้ ต ้ องข ัง [-tka] น tahanan sat] น ubat เภสัชกร [-cak:n] น ahli farmasi เภสัชศาสตร ์ [-casa:t] น ilmu far- masi โภคภัณฑ ์ [po:kkapan] น barang keperluan โภชนากร [po:cana:k:n] น pakar pemakanan, pakar diet โภชนาการ [po:cana:ka:n] น pe- makanan โภชนาหาร [po:cana:ha:n] น ma­ ka­nan yang berzat ภูมิศาสตร ์ โภชนาหาร Kamus Thai 2.indb 283
Kamus Thai 2.indb
paling hampir dalam bahasa Melayu yang dapat diberikan ialah kata adjektif. Sesungguhnya pengalaman menyusun Kamus Thai-Melayu ini memang unik dan menarik kerana penyusun yang menghasilkan kamus ini terdiri daripada pakar bahasa Thai yang tidak mengetahui bahasa Melayu, dan pakar bahasa Melayu yang tidak memahami atau mengetahui bahasa Thai. Yang menjadi jambatan komunikasi untuk merungkaikan segala persoalan perkamusan, terutamanya yang berkaitan dengan unsur silang budaya semasa bengkel kerja kamus diadakan

Kembali ke atas