Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pan.duan] | ڤندوان

Definisi : 1. orang yg menunjukkan jalan, pengiring; 2. pedoman, petunjuk, pimpinan: Quran ialah kitab Islam yg mengandungi segala ~ bagi umat Islam; 3. sesuatu yg dipakai utk rujukan (utk mengetahui nama,alamat, butir-butir, dll); ~ telefon buku yg mengandungi nombor telefon dan alamat pemunyanya; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pan.duan] | ڤندوان

Definisi : 1 sesuatu yg dijadikan pegangan atau ikutan; petunjuk: Pegawai-pegawai pertanian sentiasa memberikan ~ kpd orang-orang kampung ttg cara menjaga tanam-tanaman mereka. 2 kata-kata, petunjuk dsb yg diberikan utk memandu; hasil memandu: Dgn ~ anak Sayid Abu, rombongan Abdullah pergi mengadap Raja Kampung Laut. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
pandu
Kata Terbitan : berpandu, berpandukan, memandu, panduan, pemandu,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
sa:re:] น kes yang remeh คดีอาญา [-a:ya:] น kes jenayah คติ 1 [kati  ] น perjalanan คติ 2 [kati  ] น contoh, teladan, iku- tan, ajaran, panduan: คำพูดของเขา เป็นคติสำหร ั บเด็ก ๆ Kata-katanya menjadi contoh bagi kanak-kanak. นิทานเรื่ องนี้ ให ้ คติแก ่ ผู ้ อ ่ าน Cerita ini memberikan te- ladan kepada pembaca นต ้ อนร ั บแขก อยู ่ หน ้ าประตูทางเข ้ า Pasangan pe­ngantin berdiri menyambut kedata­ngan para tetamu di hadapan pintu masuk. คู ่ มือ [-m:] น panduan: คุณสามารถ เรียนรู ้ วิธีการประกอบตู ้ ใบนี้ ได ้ จากหน ั งส ื อคู ่ มือนี้ Anda boleh mempelajari cara me- masang almari ini dengan merujuk kepada buku panduan ini. คู
Kamus Thai 2.indb
านี้ จะไม ่ เกิดข ึ้ น รองศาสตราจารย ์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี มหาวิทยาล ั ยสงขลานครินทร ์ 2551 Kamus Thai 2.indb 19 4/15/2008 10:58:42 AM xx PANDUAN PENGGUNAAN KAMUS วีธีใช ้ พจนานุกรม คำหล ั ก ENTRI คำที่ มีความหมาย เหมือน PENANDA SINONIM ปอด [p:t] น paru-paru ปอน [p:n] ว selekeh: เขาไปโรงเรียนในสภาพที่ ปอนมาก Dia datang ke
Kamus Thai 2.indb
itu mengadu na­sib dengan membeli tiket loteri se- banyak lima keping. เสี่ยงทาย [-ta:y] ก menilik nasib: หน ั งสือทำนายโชคชะตาเป็นคู ่ มือสำหร ั บเสี่ ยง ทาย Buku ramalan menjadi panduan untuk menilik nasib. เสี่ยงภัย [-pai] ดู เสี่ ยง เส ี ยดส ี [si  atsi  :] ก 1 menyindir: อย ่ าชอบ เส ี ยดส ี คนอื่ น Jangan suka

Kembali ke atas