Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pa.ra] | ڤارا

Definisi : kata (yg mendahului kata-kata lain) yg menyatakan ramai: ~ mahasiswa dan pelajar; ~ peserta. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : 1. sj rak drpd kayu dll utk menyimpan perkakas dapur, pagu; 2. rak tempat meletakkan barang-barang di rumah (kereta api dll); 3. sj rak drpd kayu (buluh) utk menjemur tepung (ikan dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : getah, karet. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : kata yg mendahului kata-kata lain utk menyatakan banyak: ~ guru; ~ hadirin. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : , = para-para 1 anyaman drpd buluh dll yg dipasang di atas dapur utk tempat menyimpan barang-barang dapur. 2 rak tempat menaruh barang-barang dll. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : (pokok) getah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata para

Puisi
 

Di atas para buah pauh,
     Burung plastik buah Melaka;
Tuan jauh saya pun jauh,
     Di dalam mimpi kita berjumpa.


Lihat selanjutnya...(15)

Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
manakah yang betul dan manakah yang salah: - 'para pendidik' - 'para-para pendidik' - 'para nabi' - 'para-para nabi' - 'para anbiyak' - 'para-para anbiyak'? sila nyatakan sebabnya sekali. sekian terima kasih.Yang betul: para pendidik,para nabi,para anbiyak. Kata para merupakan kata penunjuk jamak dan tidak perlu diulang penggunaannya.Tatabahasa13.05.2008
Bolehkah sekiranya kita meletakkan para di hadapan perkataan penduduk?Mohon penjelasan pihak dbp. Terima kasih.Penggunaan para penduduk boleh digunakan,  walaupun perkataan penduduk merujuk kepada bilangan yang banyak, tetapi cukup dengan satu perkataan para sahaja bukan para-para. Contoh lain yang sama ialah para tetamu, para penonton, para perwakilan, para penjajah dan lain-lain lagi.Makna20.05.2020
Salam sejahtera, Mohon bantuan tuan/puan untuk menyemak terjemahan berikut: Sumber: our employees, shareholders or customers Terjemahan 1: para pekerja, pemegang saham dan pelanggan Terjemahan 2: para pekerja, para pemegang saham dan para pelanggan Adakah wajar 'para' diulang berkali-kali dalam terjemahan berkenaan? Terima kasih.Sudah memadai untuk menterjemah our employees, shareholders or customers sebagai para pekerja, pemegang saham dan pelanggan kami.Penyemakan dan penterjemahan17.02.2018
Salam sejahtera tuan/puan, saya ada beberapa soalan berkaitan dengan nama acara sukan Paralimpik: 1) Kebanyakan nama bagi acara sukan Paralimpik mempunyai "prefix" para- di hadapan namanya (cth: Paracanoe, Para-badminton, Para taekwondo). Adakah "prefix" tersebut dikekalkan? (sbg imbuhan?) 2) Adakah terjemahan istilah yang berikut betul? - Wheelchair basketball - bola keranjang berkerusi roda - Sitting volleyball - bola tampar duduk - Blind football - bola sepak buta 3) Saya mendapati beberapa akhbar yang menggunakan istilah bahasa Inggeris (cth: goalball, powerlifting, bola sepak 5-a-side), adakah ini bermaksud istilah tersebut tidak mempunyai padanan kata yang sesuai dalam bahasa Melayu?Waalaikumussalam ...
1. Perkataan “Paralympic” berasal dari Yunani,  iaitu perkataan "para" digabungkan dengan perkataan "Olympic". Dalam bahasa Melayu pula, padanan "paralympic" diserap terus menjadi paralimpik mengikut ejaan dan sebutan dalam bahasa Melayu. 


2. Merujuk tatabahasa dalam bahasa Melayu, imbuhan 'para' merujuk kepada kata (yang mendahului kata-kata lain) yang menyatakan ramai seperti para bom, para pelakon, atau para pelajar. Namun dalam penamaan dalam acara paralimpik pula, perkataan para dikekalkan seperti konsep ejaan paralimpik.   


3. Cadangan padanan bagi nama sukan dalam acara paralimpik ialah:
'para canoe' - para kanu,
'para taekwondo' - para tae kwan do 
'para-badminton' -  para badminton.


4. Cadangan padanan bagi istilah yang diberikan, iaitu:
'Wheelchair basketball' - bola keranjang kerusi roda
'sitting volleyball' - bola tampar duduk
'blind football' - bola sepak buta.


5. Jika ingin menggunakan istilah dalam bahasa Inggeris yang masih belum ada padanan dalam bahasa Melayu yang sesuai, perkataan seperti "goalball" atau "powerlifting" boleh digunakan dengan mengitalikkan perkataan tersebut atau meletakkan tanda kurungan tetapi jika acara sukan ini merupakan nama khas dalam acara paralimpik tersebut boleh sahaja dikekalkan perkataan tersebut. Jika perkataan bahasa Inggeris seperti  "five-a-side football" boleh sahaja diterjemahkan dalam bahasa Melayu, iaitu bola sepak 5 sebelah
Makna24.08.2021
1. Mereka _______ umpan pada mata kail untuk memancing ikan di kolam itu. A.menyangkutkan B. memasangkan C. menyimpan D. memasang 2. Nenek sedang menyusun pinggan di atas _______ yang telah dibina oleh datuk di bahagian dapur rumah. A. kekuda B. pepara C. para-para D. tupai-tupaiJawapan soalan 1 ialah A.menyangkutkan, jawapan soalan 2 ialah C.para-para.Tatabahasa03.11.2014
1)Para perwira amat berjasa. Para perwira mempertahankan negara daripada dijajah.(kerana) Jawapan A:Para perwira amat berjasa kerana mempertahankan negara daripada dijajah. Jawapan B:Para perwira amat berjasa kerana (mereka)mempertahankan negara daripada dijajah. Jawapan yang mana satu betul?Jawapan yang betul ialah "Para perwira amat berjasa kerana mempertahankan negara daripada dijajah".
Tatabahasa05.07.2013
1)Para perwira amat berjasa. Para perwira mempertahankan negara daripada dijajah.(kerana) Jawapan A:Para perwira amat berjasa kerana mempertahankan negara daripada dijajah. Jawapan B:Para perwira amat berjasa kerana (mereka)mempertahankan negara daripada dijajah. Jawapan yang mana satu betul?

Jawapan yang betul ialah "Para perwira amat berjasa kerana mempertahankan negara daripada dijajah". 



Tatabahasa04.07.2013
Pilih ayat yang betul A. Basikal berwarna perak itu tidak milik saya. B. Beberapa orang pemuda berakit ke muara sungai. C. Salmah memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang lepas. D. Ayah menyambut dan berbual dengan para-para tetamu yang hadir. Pilih ayat yang betul I. Mereka melayari internet di kafe siber. Ii. Suraya membeli jeruk mempelam di gerai Pak Kasim. Iii.Kaki tangan di Jabatan Pengangkutan Jalan itu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan telus. A. 1 dan iii B.1 dan IV C. II dan III D. III dan I1. Ayat yang betul: B. Beberapa orang pemuda berakit ke muara sungai. 

2. Ayat-ayat ini betul:
I. Mereka melayari internet di kafe siber.
II. Suraya membeli jeruk mempelam di gerai Pak Kasim.
III. Kaki tangan di Jabatan Pengangkutan Jalan itu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan telus.
Ayat IV tidak dikemukakan.
Tatabahasa23.06.2015
Para guru dan murid-murid atau para guru dan murid ?? Kerana perkataan para itu merujuk pada guru sahaja atau murid sekali? Mengongsikan atau mengkongsikan terima kasihFrasa yang lebih gramatis ialah para guru dan murid kerana para menunjukkan  jamak dan penggunaan kata hubung "dan" menunjukkan setara. Ejaan yang betul ialah mengongsikan.Tatabahasa08.08.2016
Salam sejahtera. Bolehkah saya tahu, istilah yang sesuai bagi "shelf paper" dan "construction paper" dalam bidang kesenian. Terima kasihDalam data kami, tiada terjemah khusus bagi istilah shelf paper dan construction paper. Walau bagaimanapun, cadangan kami bagi shelf paper ialah kertas hiasan para-para manakala construction paper pula ialah kertas binaan bentuk.Penyemakan dan penterjemahan28.10.2014
12345678910...

Kembali ke atas