Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pa.ra] | ڤارا

Definisi : kata (yg mendahului kata-kata lain) yg menyatakan ramai: ~ mahasiswa dan pelajar; ~ peserta. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : 1. sj rak drpd kayu dll utk menyimpan perkakas dapur, pagu; 2. rak tempat meletakkan barang-barang di rumah (kereta api dll); 3. sj rak drpd kayu (buluh) utk menjemur tepung (ikan dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : getah, karet. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : kata yg mendahului kata-kata lain utk menyatakan banyak: ~ guru; ~ hadirin. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : , = para-para 1 anyaman drpd buluh dll yg dipasang di atas dapur utk tempat menyimpan barang-barang dapur. 2 rak tempat menaruh barang-barang dll. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pa.ra] | ڤارا

Definisi : (pokok) getah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata para

Puisi
 

Di atas para buah pauh,
     Burung plastik buah Melaka;
Tuan jauh saya pun jauh,
     Di dalam mimpi kita berjumpa.


Lihat selanjutnya...(15)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ าง มัสยิด Penduduk kampung Mak Mawi mengumpul wang derma untuk mem- bina masjid. รวบรัด [-rat] ก memendekkan: ประธาน ที่ ประชุมรวบรัดการอภิปรายของบรรดาสมาชิก สหกรณ ์ นั้ น Pengerusi mesyuarat me- mendekkan perbahasan para ahli koperasi itu. รวม [ruam] ก 1 (เงิน, คะแนน) mengi- ra: รวมคะแนน mengira markah 2 ber- gabung: ผู ้ เล ่ นทีมเอรวมกับผู ้ เล ่ นทีมบีเพื่ อเป็น ทีมที่ แกร ่ เรา ไม ่ ควรรีรอที่ จะทำความดี Kita tidak harus berlengah-lengah untuk membuat ke- baikan. รื่นเริง [rnr:] ก bersuka-ria: หนุ ่ มสาว กำลังรื่ นเริงอยู ่ ในงานต ้ อนรับปีใหม ่ Para re­ maja sedang bersuka-ria di majlis me- nyambut tahun baru. รื้อ [r:] ก 1 (สิ่ งของ) menyelongkar: ขโมยรื้ อข ้ าวของในตู ้ Pencuri menyelong- kar barang-barang di dalam
Kamus Thai 2.indb
นิยม [niyom] ก 1 suka: คนอังกฤษนิยม ดื่ มชามากกว ่ าดื่ มกาแฟ Orang Inggeris lebih suka minum teh daripada minum kopi. 2 meminati: บรรดาเยาวชนในหมู ่ บ ้ าน ของฉันนิยมทีมแมนเชสเตอร ์ ยูไนเต็ด Para be- lia kampung saya meminati pasukan Manchester United. นิยาม [niya:m] น takrif, definisi นิยาย [niya:y] น novel นิรโทษกรรม [nirato:tsakam] น pengampunan: อาชญากรที่ ถูกตัดสินจำคุก ตลอดชีวิตได ้ รับนิรโทษกรรมเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ชาวสวนคนนั ้ นโน ้ มกิ ่ งเงาะก ่ อนเก็บผล Pekebun itu melentur dahan rambutan sebelum memetik buahnya. 3 menundukkan: บัณฑิตทั ้ งหลายโน ้ มศ ี รษะขณะสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเข ้ าหอประชุมสำหรับพระราชทาน ปริญญาบัตร Para graduan menundukkan kepala ketika Puteri Sirindhorn mema- suki dewan konvokesyen. ใน [nai] บ dalam ไน [nai] น pemintal ไนต ์ คล ับ [naiklap] น kelab malam ไนโตรเจน [naitroce:n] น
Kamus Thai 2.indb
่ เขานั่ งเคลื่ อนออกไป Dia duduk di terminal bas sehingga bas yang dinaiki emaknya bertolak. จนกระทั่ ง [-krataˆ ] ส ั น sehingga, sampai: บรรดาคนงานจะต ้ องทำงานจนกระทั่ ง เที่ ยงคืน Para pekerja harus beker­ ja sampai tengah malam. = จนถึง จนกว ่ า [-kwa:] สัน sampai, sehingga: ตำรวจจะคอยคนงานชาวกัมพูชาจนกว ่ าเขาจะมา รายงานตัวที่ สถานีตำรวจ Polis akan me­ nunggu pekerja Kampuchea sehing­ ga mereka datang anjing: ลูกชายคนโตของ เขาเกิดในปีจอ Anak sulungnya dilahirkan pada tahun anjing. จอ 2 [c:] น skrin, layar: นักศ ึ กษาใช ้ ฝาผนัง เป็นจอสำหรับฉายภาพยนตร ์ ประวัติการต ่ อสู ้ ของ นักศ ึ กษาไทย Para pelajar menggunakan dinding sebagai skrin untuk menayang­ kan filem sejarah perjuangan pelajar Thai. จ ่ อ [c:] ก mengacungkan, mendekat­ kan: ผู ้ ร ้ ายจ ่ อปลายดาบที่ คอของเศรษฐี Penja
Kamus Thai 2.indb
mendesak kerajaan supaya meletakkan jawatan. กดราคา [-ra:ka:] ก menekan harga: กลุ ่ มพ ่ อค ้ าคนกลางกดราคาร ั บซื้ อข ้ าวเปลือก ของชาวนา Kumpulan peraih menekan harga padi keluaran para petani. กตัญญู [katanyu:] ว mengenang budi: ว ั ลลีเป็นเด็กกต ั ญญูมาก Wallee seorang budak yang sangat mengenang budi. กติกา [kati  ka:] น peraturan: กรรมการ กำล ั งอธิบายกติกาการแข ่ งข นลม kincir angin กัญชา [kanca:] น ganja กัณฑ์ [kan] น bab กัด 1 [kat] น pukat: แม ่ บ ้ านชาวประมงร ั บจ ้ าง ช ุนก ั ด Isteri para nelayan mengambil upah membubul pukat. กัด 2 [kat] ก menggigit กัน 1 [kan] ส aku กัน 2 [kan] ก 1 mengadang, meng- halang: เจ ้ าหน ้ าที่ ร ั
Kamus Thai 2.indb
bagi negara Malaysia dan Thailand, khususnya apabila melibatkan hubungan dua hala antara kedua- dua buah negara dalam bidang pendidikan. Saya percaya penerbitan kamus ini akan memberikan manfaat yang besar bagi para pelajar dan pengguna yang ingin mempelajari bahasa Melayu atau bahasa Thai. Semoga kerjasama antara kedua-dua buah negara, khususnya dalam bidang pendidikan akan terus disemarakkan dengan kegiatan yang boleh memberikan lebih banyak entri atau subentri, sesuai dengan keperluan pengguna. Banyak lagi kosa kata bahasa Thai yang belum dimasukkan ke dalam kamus ini sebagai entri atau subentri. Selain menjadi rujukan kepada para pelajar kedua-dua bahasa, kamus ini juga sangat bermakna bagi orang awam khususnya penutur asli bahasa Thai. Dengan adanya kamus ini, penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa Melayu di

Kembali ke atas