Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Ayat yang mana lebih tepat? 1.Aminah menyapu sampah dengan penyapu di pekarangan rumah supaya kelihatan bersih. 2.Aminah menyapu sampah di pekarangan rumah supaya kelihatan bersih dengan penyapu. Terima kasih.
Ayat yang lebih tepat ialah "1.Aminah menyapu sampah dengan penyapu di pekarangan rumah supaya kelihatan bersih." 

Tatabahasa21.07.2014
Yang mana betul? Pekarangan rumah atau perkarangan rumah.Pekarangan ialah halaman rumah, manakala perkarangan pula ialah batu karang. Sila rujuk Kamus Dewan edisi keempat untuk keterangan lanjut.Makna03.03.2015
apakah maksud sudah duduk baru berlunjur? adakah predikat dalam 'Membaca kegemaran yang membaca faedah.' ialah frasa nama? Deretan pasu bunga dan tompokan rumput yang terdapat di pekarangan rumah... apakah kata/penjodoh bilangan yang sesuai utk menggantikan tompokan rumput?Peribahasa yang betul ialah "Belum duduk berlunjur dulu". Maksudnya belum memperoleh sesuatu yang dikehendaki, sudah bergirang hati lebih dulu. (Biasa juga: Belum duduk telah berlunjur atau sudah mengunjur atau hendak berlunjur). Ayat yang saudara berikan tidak jelas (Membaca kegemaran yang membaca faedah). Cadangan perkataan yang sesuai untuk menggantikan tompokan rumput ialah jenis.Tatabahasa23.06.2010
kawasan halaman rumah ialah perkarangan atau pekaranganKawasan halaman rumah ialah pekarangan.Ejaan14.02.2014
PERKARANGAN ATAU PEKARANGANPekarangan ialah halaman rumah, manakala perkarangan pula ialah batu karang. Sila rujuk Kamus Dewan edisi keempat untuk keterangan lanjut.Lain-lain20.06.2010
apakah perbezaan antara pekarangan dan perkaranganBezanya ialah pekarangan ialah halaman rumah, perkarangan pula ialah batu karang. Sila rujuk Kamus Dewan edisi keempat untuk keterangan lanjut.Makna06.01.2010
apakah maksud perkarangan?Ejaan yang betul ialah pekarangan. Maksudnya ialah halaman rumah atau tanah kampung.Makna27.02.2010
adakah perkarangan ada maknanya?Perkarangan ialah batu karang, dan satu lagi perkataan yang hampir sama ejaannya iaitu pekarangan ialah halaman rumah.Makna13.03.2010
Adakah kedua-dua perkataan, 'pekarangan' dan 'perkarangan', boleh diguna pakai untuk merujuk kepada 'halaman rumah' seperti yang terdapat dalam kamus dewan eidsi keempat?

Menurut data kami, pekarangan ialah halaman rumah, manakala perkarangan atau disebut juga karangan ialah batu karang.

Makna11.01.2017
apakah perbezaan antara pekarangan dengan perkarangan? adakah kedua-duanya membawa makna yang sama, iaitu kawasan halaman? atau batu karang di laut untuk perkarangan?Pekarangan ialah halaman rumah, perkarangan atau disebut juga karangan ialah batu karang.Tatabahasa05.10.2014

Kembali ke atas