Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ker.ja.an] | ڤکرجاءن

Definisi : sesuatu yg diusahakan (dilakukan berterusan) kerana mencari nafkah: ~nya yg baru ini menjadikan hidupnya agak senang; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ker.ja.an] | ڤکرجاءن

Definisi : 1. sesuatu yg dikerjakan (dilaku­kan, dibuat), perbuatan: ~mu membakar negeri Langkapuri itu juga bukan ~ laki-laki; 2. sesuatu yg dilakukan (harus dilakukan) sbg tanggungjawab, kewajiban, tugas: sempurnalah ~ yg dititahkan paduka ayahanda itu; ~nya membersihkan pekarangan rumah belum selesai; ~ Allah kewajiban kpd Allah; 3. sesuatu (usaha, kegiatan, dsb) yg dilakukan berterusan (dr sehari ke sehari) utk keperluan hidup, usaha atau kegiatan utk mendapatkan wang, pencarian: pd masa itu, bapaku memegang ~ tuan syahbandar Holanda; mereka semua mahukan ~ yg memberikan pendapatan yg besar; ~ kolar putih kerja spt yg dilakukan oleh golongan pengurusan (profesional, perkeranian, dsb, iaitu bukan kerja kasar yg memerlukan kekuatan tenaga); ~ tangan kerja membuat barang-barang dgn tangan (spt menganyam dll); 4. ark pergerakan atau perjalanan sesuatu: beliau menerangkan ~ jentera itu kpd pelawat-pelawat; 5. majlis (istiadat) perkahwinan dll: banyak dia berbelanja kerana ~ kahwin anaknya; ~ baik lekas-lekaskan, jangan ditimpa ~ buruk; ~ buruk lambat-lambatkan, untung-untung datang ~ baik prb Mn pekerjaan baik (spt pekerjaan kahwin) hendaklah disegerakan melakukannya supaya tidak ada apa-apa halangan (sebaliknya pekerjaan yg tidak baik hendaklah ditangguhkan supaya dapat difikir­kan dgn lebih teliti); (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ker.ja.an] | ڤکرجاءن

Definisi : 1 sesuatu yg dilakukan utk mencari nafkah hidup; pencarian: ~ mereka ialah bercucuk tanam dan menangkap ikan. 2 sesuatu yg dikerjakan atau yg dibuat: Demikianlah ~nya setiap hari. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pe.ker.ja.an] | ڤکرجاءن

Definisi : sesuatu yg dilakukan oleh seseorang utk mencari nafkah; pencarian: Ada yg ~nya berladang dan ada pula yg berniaga. 2 sesuatu yg mesti dilaksanakan; tugas: Tiap-tiap orang hendaklah menjalankan ~ masing-masing. 3 kegiatan atau usaha melakukan sesuatu: ~nya tiap-tiap hari tiada lain drpd membaca surat khabar. ~ kayu pertukangan kayu (spt membuat kerusi dll). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Peribahasa

Bagai ikan lampam di ulak jamban.

Bermaksud :

Anak-anak yang subur tubuhnya, lekas besar dan tinggi; orang-orang yang mengutip hasil daripada pekerjaan-pekerjaan maksiat. (Peribahasa lain yang sama makna: Merayap-rayap seperti kangkung di ulak jamban).

 

Lihat selanjutnya...(277)

456

In for a penny, in for a pound

Sesuatu pekerjaan atau tindakan yang sudah dimulakan hendaklah diteruskan sehingga sempurna maksudnya atau tercapai hasilnya.

Ditumbuk dikisar barulah lumat

I begin to doubt the wisdom of my chosen course of action, but in for a penny, in for a pound. I am willing to sacrifice my money and face the risk because it is more dangerous to turn back than to go on.

Aku mula ragu-ragu akan kewajaran tindakan aku ini, tetapi ditumbuk dikisar barulah lumat. Aku sanggup mengorbankan wang ringgit dan menghadapi risiko kerana lebih berbahaya jika aku berpatah balik daripada meneruskan sahaja tindakan aku itu.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(62)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
pulon[pu.lon]kata kerjamelakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguhKalu tak pulon lagu ni, bila reja nak siap?[kA.lu tA pu.lon lA.gu ni bi.lA Ò«.dZA nA si.jAp]Kalau tidak bersungguh seperti ini, bila kerja hendak siap.
pedo[p«.d]kata kerjamelakukan sesuatu pekerjaan dengan penuh berhati-hati, teliti dan cermatHang kena pedo sikit masa dok pasang waya takot dia syot.[hAN k«.nA p«.d si.kit mA.sA do pA.sAN wA.jA tA.kot di.jA St]Awak perlu berhati-hati sedikit semasa memasang wayar bimbang berlaku litar pintas.
   2. berkenaan dengan perempuan yang melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sepatutnya dilakukan; betina garet.Pokok pon hang nak kerabat, hang nak jadi betina garet ke?[p.ko/ pon hAN nA/ k«.ÒA.bAt hAN nA/ dZA.di b«.ti.nA gA.Òet k«]Pokok pun awak hendak panjat, awak hendak menjadi perempuan garit ke?
betakteh[b«.tA/.teh]kata kerjamembuat sesuatu pekerjaan dengan tersangat lambat.Reja betakteh lagu tu bila taon nak habeh.[Ò«.dZA b«.tA/.teh lA.gu tu bi.lA tAon nA/ hA.beh]Kerja lambat seperti itu bila akan selesai.
gabuih ponggong[gA.buC poN.goN] beredar setelah selesai melakukan sesuatu pekerjaanReja hang dah habeh, hang buleh la gabuih ponggong, tinggai aku sorang tak siap lagi.[Ò«.dZA hAN dAh hA.beh hAN bu.leh lA gA.buC poN.goN tiN.gAj A.ku so.ÒAN tA/ si.jAp lA.gi]Kerja awak sudah habis, awak bolehlah beredar, tinggal saya seorang yang belum siap lagi.
betina garet[b«.ti.nA gA.Òet] perempuan yang melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sepatutnya dilakukan.Pokok pon hang nak kerabat, hang nak jadi betina garet ke?[p.ko/ pon hAN nA/ k«.ÒA.bAt hAN nA/ dZA.di b«.ti.nA gA.Òet k«]Pokok pun awak hendak panjat, awak hendak menjadi perempuan garit ke?
bedak[bE.dA/]kata kerjamengagih-agihkan sesuatu yang banyak (seperti benda, pekerjaan) kepada sekumpulan orang supaya setiap orang mendapat bahagian masing-masing; bebedak.Malam ni ada mesyorat dekat rumah kenuri pasai nak bedak reja.[mA.lAm ni A.dA m«.S.ÒAt d«.kAt Òu.mAh k«.nu.Òi pA.sAj nA/ bE.dA/ Ò«.dZA]Malam ini ada mesyuarat di rumah kenduri sebab hendak mengagih-agihkan kerja.
bebai[b«.bAj]kata adjektif1. bekenaan dengan seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan dalam keadaan marah atau terpaksa.Dia baru balek reja, bila aku suroh pi kedai dia mola bebai.[di.jA bA.Òu bA.le/ Ò«.dZA bi.lA A.ku su.Òoh pi k«.dAj di.jA m.lA b«.bAj]Dia baru balik dari kerja, bila saya suruh pergi kedai dia mula bebai.
bebedak[b«.bE.dA]kata kerjamengagih-agihkan sesuatu yang banyak (seperti benda, pekerjaan) kepada sekumpulan orang supaya setiap orang mendapat bahagian masing-masing; bedak.Sebelom dia mati lagi dia dah bebedak reta kat anak-anak dia.[s«.b«.lom di.jA mA.ti lA.gi di.jA dAh b«.bE.dA Ò«.tA kAt A.nA.A.nA di.jA]Sebelum dia meninggal dunia dia sudah membahagi-bahagikan harta kepada anak-anaknya.
gencang[g«n.tSAN]kata adjektifberkenaan dengan perempuan yang cekap dan pantas dalam melakukan pekerjaan.Dia gencang sunggoh, dia buleh buat juai bejeneh-jeneh kue.[di.jA g«n.tSAN suN.goh di.jA bu.leh bu.wAt dZu.wAj b«.dZ«.neh.dZ«.neh kue]Dia sangat cekap dan pantas, dia boleh buat jual berbagai jenis kuih.
12

Kembali ke atas