Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.ker.ja.an] | ڤکرجاءن

Definisi : sesuatu yg diusahakan (dilakukan berterusan) kerana mencari nafkah: ~nya yg baru ini menjadikan hidupnya agak senang; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ker.ja.an] | ڤکرجاءن

Definisi : 1. sesuatu yg dikerjakan (dilaku­kan, dibuat), perbuatan: ~mu membakar negeri Langkapuri itu juga bukan ~ laki-laki; 2. sesuatu yg dilakukan (harus dilakukan) sbg tanggungjawab, kewajiban, tugas: sempurnalah ~ yg dititahkan paduka ayahanda itu; ~nya membersihkan pekarangan rumah belum selesai; ~ Allah kewajiban kpd Allah; 3. sesuatu (usaha, kegiatan, dsb) yg dilakukan berterusan (dr sehari ke sehari) utk keperluan hidup, usaha atau kegiatan utk mendapatkan wang, pencarian: pd masa itu, bapaku memegang ~ tuan syahbandar Holanda; mereka semua mahukan ~ yg memberikan pendapatan yg besar; ~ kolar putih kerja spt yg dilakukan oleh golongan pengurusan (profesional, perkeranian, dsb, iaitu bukan kerja kasar yg memerlukan kekuatan tenaga); ~ tangan kerja membuat barang-barang dgn tangan (spt menganyam dll); 4. ark pergerakan atau perjalanan sesuatu: beliau menerangkan ~ jentera itu kpd pelawat-pelawat; 5. majlis (istiadat) perkahwinan dll: banyak dia berbelanja kerana ~ kahwin anaknya; ~ baik lekas-lekaskan, jangan ditimpa ~ buruk; ~ buruk lambat-lambatkan, untung-untung datang ~ baik prb Mn pekerjaan baik (spt pekerjaan kahwin) hendaklah disegerakan melakukannya supaya tidak ada apa-apa halangan (sebaliknya pekerjaan yg tidak baik hendaklah ditangguhkan supaya dapat difikir­kan dgn lebih teliti); (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[pe.ker.ja.an] | ڤکرجاءن

Definisi : 1 sesuatu yg dilakukan utk mencari nafkah hidup; pencarian: ~ mereka ialah bercucuk tanam dan menangkap ikan. 2 sesuatu yg dikerjakan atau yg dibuat: Demikianlah ~nya setiap hari. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pe.ker.ja.an] | ڤکرجاءن

Definisi : sesuatu yg dilakukan oleh seseorang utk mencari nafkah; pencarian: Ada yg ~nya berladang dan ada pula yg berniaga. 2 sesuatu yg mesti dilaksanakan; tugas: Tiap-tiap orang hendaklah menjalankan ~ masing-masing. 3 kegiatan atau usaha melakukan sesuatu: ~nya tiap-tiap hari tiada lain drpd membaca surat khabar. ~ kayu pertukangan kayu (spt membuat kerusi dll). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Peribahasa

Bagai ikan lampam di ulak jamban.

Bermaksud :

Anak-anak yang subur tubuhnya, lekas besar dan tinggi; orang-orang yang mengutip hasil daripada pekerjaan-pekerjaan maksiat. (Peribahasa lain yang sama makna: Merayap-rayap seperti kangkung di ulak jamban).

 

Lihat selanjutnya...(277)

456

In for a penny, in for a pound

Sesuatu pekerjaan atau tindakan yang sudah dimulakan hendaklah diteruskan sehingga sempurna maksudnya atau tercapai hasilnya.

Ditumbuk dikisar barulah lumat

I begin to doubt the wisdom of my chosen course of action, but in for a penny, in for a pound. I am willing to sacrifice my money and face the risk because it is more dangerous to turn back than to go on.

Aku mula ragu-ragu akan kewajaran tindakan aku ini, tetapi ditumbuk dikisar barulah lumat. Aku sanggup mengorbankan wang ringgit dan menghadapi risiko kerana lebih berbahaya jika aku berpatah balik daripada meneruskan sahaja tindakan aku itu.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(62)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
monoi[m.nj]kata kerjamelakukan sesuatu pekerjaan tanpa mengetahui kaedahnya yang betul.Jangan pusong madu lebah monoi aje, belajar dulu musong.[dZA.NAn pu.soN mA.du l«.bAh m.nj A.dZ« b«.lA.dZAÄ du.lu mu.soN]Jangan mengambil madu lebah tanpa mengetahui kaedahnya yang betul, belajar dulu cara-cara mengambil madu lebah.
kemesek[k«.mE.sE)/]kata adjektifberkenaan sesuatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.Kemesek ngat soalan pon tok boleh jawab.[k«.mE.sE)/ NAt s.A.lAn pon t/ bo.leh dZA.wAb]Mudah sangat soalan pun tidak boleh jawab.
halkah[hAl.kAh]kata namaperalatan untuk memulakan sesuatu pekerjaan.Tok ngulu suroh siap halkah sebelom bedera.[to/ Nu.lu su.Äoh si.jAp hAl.kAh s«.b«.lom b«.d«.ÄA]Tok penghulu berpesan supaya menyiapkan peralatan sebelum bergotong-royong.
berambi[b«.ÄAm.bi]kata adjektifberkenaan melakukan sesuatu pekerjaan dengan berhati-hati dan tidak gopoh.Berambi sikit nek basiko tu, jangan sampai jatoh.[b«.ÄAm.bi si.kit ne/ bA.si.k tu dZA.NAn sAm.pAj dZA.toh]Berhati-hati menunggang basikal tu, jangan sampai terjatuh.
limu[li.mu]kata adjektifberkenaan seseorang yang turut serta dalam sesuatu pekerjaan yang tidak sepatutnya dia melibatkan diri.Budok ni nok kene, same limu je dengan orang.[bu.d/ ni n/ k«.n« sA.m« li.mu dZ« d«.NAn o.ÄAN]Budak ini hendak kena, mencampuri urusan orang.
menjalo[m«n.dZA.l]kata kerjaduduk di rumah tanpa melakukan sebarang pekerjaan.Cuti sekoloh ni koi tok ke mano menjalo je.[tSu.ti s«.k.loh ni koj to/ k« mA.no m«n.dZA.l dZ«]Musim cuti sekolah ini saya tidak ke mana, duduk di rumah sahaja.

Kembali ke atas